Jak na zaměstnance z ciziny? Projekt Ukrajina a jiné možnosti - 3. část

Sdílejte článek
Jak na zaměstnance z ciziny? Projekt Ukrajina a jiné možnosti - 3. část

Souběh žádostí: krátkodobé schengenské vízum do 90 dnů + režim „Zemědělec“ (zaměstnanecká karta do 1 roku). 

Přinášíme další informace k zaměstnávání cizinců z Ukrajiny, tentokrát materiál „Souběh žádostí o krátkodobé vízum do 90 dnů a zaměstnaneckou kartu do 1 roku“. Podrobně byly oba postupy popsány již v předchozích materiálech - Jak na zaměstnance z ciziny díl 1 a 2.

Souběh těchto dvou žádostí je vhodný v případě, že chcete svého zaměstnance dostat do ČR co nejdříve. Znamená to ale podat dvě žádosti, každou z nich doplněnou o potřebné podklady a přílohy (vše je tedy nutné řešit pro každý režim zvlášť).

Vyřídit krátkodobé schengenské vízum do 90 dnů trvá přibližně dva měsíce, získat zaměstnaneckou kartu do jednoho roku v Režimu Zemědělec trvá asi čtyři měsíce, časy se však mohou překrývat, pokud budou vyřizovány oba režimy současně. Znamená to, že během doby, kdy bude zaměstnanec již pracovat na základě krátkodobého víza (do 90 dnů), bude pravděpodobně vyřízena i jeho zaměstnanecká karta na jeden rok, může tedy plynule přejít z jednoho režimu do druhého.

Jak postupovat:

Nejprve je třeba mít na Úřadu práce nahlášeny dva typy volných pracovních míst:

a) volné místo pro sezónní zaměstnání (pro schengenská víza do 90 dnů - neprobíhá test trhu práce), následně požádá zaměstnanec (může prostřednictvím zaměstnavatele s plnou mocí) o krátkodobé povolení k zaměstnání na dobu max. 6 měsíců.

b) volné místo pro zaměstnaneckou kartu (probíhá test trhem práce 30 dnů) a následně je třeba zažádat garanta o zařazení do Režimu Zemědělec („Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“).

Ideální varianta:

Žadatel má k dispozici náležitosti k podání obou žádostí (tj. jak povolení k zaměstnání od Úřadu práce na krátkodobé schengenské vízum, tak číslo volného pracovního místa pro zaměstnanecké karty – po proběhlém testu trhu práce). 

Žadatel podává současně žádost o krátkodobé schengenské vízum za účelem zaměstnání (vyřízeno do 7 dnů - lze podat na ZÚ Kyjev nebo prostřednictvím vízových center, viz dále, ale je třeba si předem sjednat termín podání) a žádost o zaměstnaneckou kartu v Režimu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ (termín obdrží budoucí zaměstnavatel mailem od ZÚ Kyjev). 

Žadatel po udělení krátkodobého schengenského víza (po 7 dnech) odjíždí do ČR, současně je vyřizován dlouhodobý pobytový titul. 

1) Krátkodobé schengenské vízum do 90 dnů za výdělečným účelem

Parametry:

- maximální délka pobytu 90 dnů v období každých 180 dnů;

- pobyt nelze prodloužit;

- podmíněno udělením povolení k zaměstnání Úřadem práce ČR;

- žadatel/zaměstnanec může na území ČR pobývat pouze 90 dnů, poté musí na 90 dnů ČR opustit.

Výhody:

- okamžitý příjem žádosti v pracovní dny;

- možnost přijetí žádosti na GK Lvov a ZÚ Kyjev a dále ve vízových centrech Dněpropetrovsk, Charkov, Ivano-Frankivsk, Kyjev, Lvov, Oděsa, Užgorod;

- vyřízení do 1 týdne (v odůvodněných případech může být lhůta delší), zaměstnanec poté může IHNED vycestovat;

- možnost zažádat o vícevstupé vízum (multiple), se kterým je možné vrátit se na Ukrajinu a cestovat zpět do ČR (ve formuláři žádosti je nutno zaškrtnout příslušné políčko) – tato možnost je doporučena;

- nemožná fluktuace pracovníků mezi zaměstnavateli.

Nevýhody:

- po uplynutí platnosti víza musí pracovník na 90 dnů ČR opustit - na pokrytí jednoho pracovního místa lze využít dva zaměstnance, kteří se budou po 90 dnech střídat.

Náležitosti žádosti:

 • vyplněná žádost,

 • cestovní pas,

 • fotografie,

 • správní poplatek 35 EUR + servisní poplatek 12 EUR, pokud je žádost podávána přes vízové centrum,

 • pracovní smlouva na dobu 90 dnů,

 • povolení k zaměstnání na dobu 90 dnů (vydává Úřad práce v ČR)

 • doklad o zajištění ubytování na dobu 90 dnů,

 • doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu 90 dnů.

Vízová centra na Ukrajině:

- Dněpropetrovsk - Prospekt Karla Marxe 22, obchodní centrum „Atrium“, 2. podlaží

- Charkov - ul. Akademika Pavlova 271, obchodní centrum „Radmir Expohall“ x, 4. podlaží

- Ivano-Frankivsk - Troleybusna 4A

- Kyjev - nám. Sportyvna 1A, obchodní centrum „Gulliver“, 8. podlaží

- Lvov - Pid dubom 7B, Lviv Forum, 2. podlaží

- Oděsa - Kanatnaya 22

- Užhorod - Kapushanska 92 

Otevírací hodiny ve všech centrech jsou od 08:30 do 15:30 hod., zřízeno call-centrum, jež je otevřeno od pondělí do pátku od 08:00 do 18:00 hod., telefonní čísla jsou: +38 050 1179071, +38 044 5949659.

2) Zaměstnanecká karta v rámci Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ (do 1 roku)

Parametry:

- platnost zaměstnanecké karty až na jeden rok;

- pobyt lze opakovaně prodloužit;

- duální varianta – pobytové a pracovní povolení zároveň, na základě obsazení volné pracovní pozice zařazené na portálu MPSV;

- žádosti přijímá ZÚ Kyjev;

- správní poplatek za podání žádosti je 1 000,- Kč (placeno v EUR dle aktuálního kurzu);

- termín k podání žádosti oznámí ZÚ Kyjev mailem budoucímu zaměstnavateli.

Nevýhody:

- možná fluktuace pracovníků mezi zaměstnavateli. Je ale třeba vždy žádat o změnu zaměstnavatele na MV ČR.

Náležitosti žádosti:

 • vyplněná žádost,

 • 3 aktuální shodné fotografie,

 • doklad o účelu pobytu – číslo volné pracovní pozice, pracovní smlouva nebo smlouva o budoucí pracovní smlouvě, doklad potvrzující odbornou způsobilost,

 • doklad o zajištění ubytování na území ČR,

 • výpis z rejstříku trestů Ukrajiny (plná verze),

 • před vylepením víza pro vycestování do ČR za účelem vyzvednutí zaměstnanecké karty je potřeba doložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. 

UPOZORNĚNÍ

Od začátku září (účinnost novely zákona o pobytu cizinců) budou platit nové podmínky pro podávání žádostí. Podle dříve popsaných postupů (konkrétně postup pro získání zaměstnanecké karty do 1 roku) lze žádat pouze do 31. 8.; přesněji řečeno, nejpozději 31. 8. může zaměstnavatel poslat žádost se všemi povinnými přílohami garantovi (pokud bude žádat prostřednictvím ASZ ČR, je třeba zaslat všechny materiály na email: cennZ_~jW5zk875f-oFuRYUSWlMhTj).

Co se od 1. září mění a nemění:

- Krátkodobé vízum do 90 dnů zůstává v platnosti a postup při podání žádosti o ně se nemění.

- Režim Zemědělec (zaměstnanecká karta do 1 roku) končí. Místo něj budou dvě nové možnosti:

1) Program kvalifikovaný zaměstnanec. Bude určen pro kvalifikované zaměstnance, tedy ne pro pomocné pracovníky (podle kódu CZ-ISCO bude určen pro třídu 4 - 8). Jednou z podmínek pro přijetí žádosti bude mzda zaměstnance ve výši minimálně 1,2 násobku minimální mzdy a zřejmě i povinnost pro zaměstnavatele mít ke dni podání žádosti alespoň 6 zaměstnanců (o snížení tohoto počtu na 3 zaměstnance se ještě jedná). Výsledkem žádosti bude zaměstnanecká karta na dobu od 1 do 2 let. Zahraniční pracovníci mohou být z následujících zemí: Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko nebo Ukrajina.

2) Mimořádné pracovní vízum. Stanoví je vláda svým nařízením a jeho aktivace se očekává během podzimu (snad říjen). Přesné podmínky se teprve vyjednávají. Vízum bude určeno pro zaměstnance z Ukrajiny a bude se vydávat nejdéle na 1 rok (sezónní pracovníci). Bude určeno především pro pomocné pracovníky, tedy CZ-ISCO třída 9 (o dalších se ještě jedná). V tomto případě nebude stanovena pro zaměstnavatele žádná podmínka ohledně minimálního počtu zaměstnanců v minulosti, ani zde není podmínka 1,2 násobku minimální mzdy, musí se ale jednat o podnikatele v oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

O dalších podrobnostech a postupech při podání žádostí budeme informovat, jakmile budou známy.

Se svými dotazy a žádostmi se prosím obracejte na email: cennZ_~jW5zk875f-oFuRYUSWlMhTj, tel.: 608 157 414.

Vladimíra Marianovská, ASZ ČR

Přečteno: 452x