Agrolesnictví - Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Sdílejte článek
Agrolesnictví - Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Rozhovor s Bohdanem Lojkou, členem hodnotitelské komise programu ASZ ČR Pestrá krajina, vedoucím katedry tropických plodin a agrolesnictví Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze a předsedou Českého spolku pro agrolesnictví:  Systémy hospodaření spojující benefity stromů a zemědělské produkce byly na území Evropy praktikovány po tisíce let. Intenzifikace zemědělství po druhé světové válce a zelená revoluce se zaváděním nových technologií a způsobů práce znamenaly postupné odstraňování stromů ze zemědělské půdy. V souvislosti s klimatickou změnou se o agrolesnictví začíná ale znovu mluvit jako o trvale udržitelném hospodaření s půdou s významnou ekologickou hodnotou a potenciálem reagovat na současné environmetální výzvy.


O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření jsme si prostřednictvím korespondenčního rozhovoru povídali s Bohdanem Lojkou, vedoucím katedry tropických plodin a agrolesnictví Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

Celý článek si můžete přečíst zde: B. Lojka - Agrolesnictví (LP 7)

Autorka: Petra Kulhanová

Zdroj: Časopis Lesní práce


Přečteno: 128x