Posledních 30 let patří k povodňově nejaktivnějším, zjistili vědci

Sdílejte článek
Posledních 30 let patří k povodňově nejaktivnějším, zjistili vědci

Povodně k Evropě neodmyslitelně patří. Jejich intenzita se ale v různých obdobích dějin měnila. Z historického pohledu přitom poslední výraznější povodňová perioda zasáhla starý kontinent nedávno – v uplynulých třiceti letech. Vyplývá to ze zjištění mezinárodního vědeckého týmu, jehož součástí byli i odborníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Rozsáhlý historický přehled shrnující údaje o povodních v Evropě za posledních 500 let zveřejnil prestižní časopis Nature.


Vědci postupně analyzovali záznamy o povodních na hlavních evropských tocích z mnoha různých historických pramenů, jako jsou například kroniky, noviny, deníky či různá obrazová dokumentace. Využívali také systematických hydrologických pozorování na hlavních evropských tocích. „Data se pak porovnávají s přístrojovým měřením, rekonstruují se teplotní a srážkové řady a porovnávají se s normálním obdobím,“ představuje práci v oblasti historické klimatologie a hydrologie Monika Bělínová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Díky tomuto úsilí se výzkumníkům podařilo identifikovat a popsat celkem devět období zvýšené povodňové aktivity. Mezi ně patřila například léta 1560 až 1580 v západní a střední Evropě, v západní a jižní Evropě pak léta 1840 až 1870 a nakonec epocha mezi roky 1990 až 2016, kdy povodně opět sužovaly nejvíc západní a střední Evropu.

Nebezpečná léta

Zkoumání historie povodní pomáhá odborníkům zjistit, do jaké míry se v nich promítají kolísání a změny klimatu. Studovali proto výskyt těchto jevů v průběhu jednotlivých let a sledovali také jejich charakter, intenzitu a dopady. „Studie ukázala, že léta 1990 až 2016 patřila v Evropě mezi povodňově nejbohatší,“ vysvětluje další ze spoluautorů studie Rudolf Brázdil z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Od předcházejících období zvýšené povodňové aktivity se to poslední lišilo rozsahem, sezonalitou a teplotami vzduchu. Více než polovina povodní na přelomu tohoto tisíciletí se navíc vyskytovala v létě.

Poučení z minulosti

Do zmiňovaného posledního období spadají i tragické záplavy na našem území v letech 1997 a 2002. Dohromady tehdy připravila tisíciletá voda o život 66 lidí, odstranění následků ničivého živlu stálo desítky miliard korun. Na druhou stranu tyto katastrofy podnítily úřady k zavedení mnoha protipovodňových opatření včetně detailních krizových plánů. Připravená vědecká studie tak může v budoucnosti sloužit mimo jiné také při přípravě a řízení povodňových rizik.

Autor: Martin Ocknecht

Zdroj: AVCR.cz


Přečteno: 148x