Stručný popis jednotlivých režimů pro získání pracovníků z Ukrajiny a praktické zkušenosti

Sdílejte článek
Stručný popis jednotlivých režimů pro získání pracovníků z Ukrajiny a praktické zkušenosti

Po roce zkoumání vládních programů i jiných možností, jak do zemědělství dostat pracovníky z ciziny, konkrétně z Ukrajiny, se chci podělit o několik praktických zkušeností s různými režimy a upozornit, na co si dát při vyřizování pozor. Komentuji pouze oficiální možnosti získání pracovních víz.

Pracovní víza se dělí na krátkodobá (do 3 měsíců) - těm se také říká Schengenská - a dlouhodobá. Dlouhodobá se dále dělí na sezónní dlouhodobá (do 6 měsíců), Mimořádné pracovní vízum (do 1 roku) a zaměstnaneckou kartu (na 2 roky).

U všech režimů pracovních víz se začíná vždy na Úřadu práce, kde je nutné nahlásit volné pracovní místo a vyplnit Hlášenku. V ní je potřeba zaškrtnout druh režimu, do kterého zaměstnavatel vstupuje, a souhlas se zaměstnáním cizince. 

  • Krátkodobé (Schengenské) sezónní pracovní vízum (do 3 měsíců)

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak získat pracovní vízum. Jeho výhoda je, že žádost lze podat na několika místech na Ukrajině, objednat se na podání žádosti není komplikované a vízum je vydáváno většinou do týdne (a pak je možno rovnou vycestovat do ČR). Pozor na to, že žádost nelze doplňovat - žadatel tedy musí mít u sebe při podání žádosti již všechny potřebné podklady. Další nevýhoda je, že zaměstnanec může na území ČR být opravdu jen 3 měsíce a pak musí na 3 měsíce odcestovat. Lze ovšem žádat opakovaně a tak může zaměstnanec přijíždět opakovaně vždy po třech měsících na další 3 měsíce.

Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, v sekci Schengenská víza, sezónní zaměstnání, zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/sezonni_zamestnani.html 

  • Dlouhodobé sezónní pracovní vízum (do 6 měsíců)

Další možností pracovních víz je dlouhodobé sezónní pracovní vízum (do 6 měsíců). Žádat lze pouze ve Lvově nebo v Kyjevě, vydání trvá již delší dobu a je nutné doložit více podkladů. Jako hlavní problém (alespoň ve Lvově) se ukázala zásadní komplikace při objednání k podání žádosti - objednat se bylo pro velký zájem nemožné. Z tohoto důvodu není tento způsob doporučován. 

Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, v sekci dlouhodobá víza a pobyty, sezónní zaměstnání, zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/dlouhodobe_vizum_vizum_k_pobytu_nad_90.html 

  • Mimořádné pracovní vízum (do 1 roku)

Mimořádný vládní program určený pro specifickou cílovou skupinu – zemědělce, lesníky a potravináře, a pro vybrané okruhy profesí. K podání žádosti je potřeba garant. Celý proces trvá od podání žádosti o zařazení do Programu (kdy již musí být shromážděny všechny povinné přílohy a vydáno pracovní povolení) ještě cca další 3 měsíce. Mzda musí být nejméně minimální. Vízum se nedá prodloužit, lze však žádat opakovaně. Žádost o toto vízum se podává v Kyjevě.

Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství, v sekci proexportní okénko, zahraniční pracovníci, zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/zahranicni-pracovnici/program-mimoradne-pracovni-vizum.html 

  • Zaměstnanecká karta – Program kvalifikovaný zaměstnanec (na 2 roky)

Vládní program určený pro zaměstnavatele, kteří mají ve chvíli podání žádosti již alespoň šest dalších zaměstnanců. K podání žádosti je potřeba garant. Program není určen pro pomocné dělníky (CZ-ISCO třída 9). Vyřízení trvá od podání žádosti o zařazení do Programu (kdy již musí být shromážděny všechny povinné přílohy a ukončen test trhu práce) ještě cca další 3 měsíce. Mzda nebo plat musí odpovídat alespoň 1,2 násobku zaručené mzdy. Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává ve Lvově nebo v Kyjevě. Pokud chybí nějaký podklad, řízení je přerušeno a podklad lze doplnit. Zaměstnanecká karta se dá v ČR prodloužit.

Podrobné informace naleznete ve stručnější podobě na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, v sekci dlouhodobá víza a pobyty, programy cílené, zde:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/rezimy/rezim_ostatni_staty_ekonomicka_migrace.html

nebo velmi podrobně (krok za krokem) na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, v sekci zahraniční obchod, ekonomická migrace, zde:

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/

Problémy, na které jsme narazili v průběhu vyřizování žádostí o Mimořádné pracovní vízum:

  • Problémy s doručením podkladů na Ukrajinu (pošta z ČR na Ukrajinu jde i několik týdnů)
  • Doba vyřízení výpisu z rejstříku trestů na Ukrajině (není na počkání)
  • Problém s potvrzením o ubytování (ubytovací prostor nebyl zkolaudován pro bydlení nebo nebyl ověřen podpis ubytovatele)
  • Zaměstnavatel zapsán v obchodním rejstříku nevložil do sbírky listin své účetní uzávěrky

Zpracovala Vladimíra Marianovská, Vladimira.marianovska@asz.cz


Přečteno: 292x