Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha

Sdílejte článek
Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha

Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění. Publikace si můžete zde stáhnout v elektronické podobě nebo o jejich tištěnou podobu požádat naše poradce.

Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde.

Rádce vlastníka a metodická doporučení naleznete zde:

http://www.uhul.cz/nase-cinnost/poradenstvi-v-lesnim-hospodarstvi/radci-vlastnika-lesa-metodikyPřečteno: 38x