Zahajovací schůzka k novému projektu AGRIWATER

Sdílejte článek
Zahajovací schůzka k novému projektu AGRIWATER

Úvodní kick-off meeting k novému projektu AGRIWATER, který bude koordinován ASZ ČR, měl proběhnout za přítomnosti všech zapojených organizací v Praze. Stejně jako v případě ostatních mezinárodních aktivit se ale i tento projektový meeting musel kvůli cestovním omezením odehrát pouze v online podobě, a to v úterý 1. prosince 2020. Navzdory omezeným možnostem se podařilo úspěšně odstartovat zajímavý projekt a ASZ ČR se moc těší na další spolupráci s novými partnery.

Po zahájení každý z šesti zahraničních partnerů krátce představil svou organizaci, očekávání a způsob, jakým může přispět k naplánovaným cílům. Dále byla odprezentována základní struktura projektu, harmonogram a způsob, jakým budou jednotlivé instituce zapojeny do přípravy výstupů.  První výstup projektu bude souhrnná zpráva analyzující aktuální situaci. Pro přípravu tohoto výstupu se také během setkání uskutečnil malý workshop, který poskytl první náhled do kontextu a do problematiky. Zástupci z každé organizace si připravili stručnou prezentaci, ve které informovali o současné situaci zemědělského sucha v dané zemi a existujících státních podporách při zavádění nových inovativních způsobů a opatření k udržení vody v krajině. Během příštích měsíců budou partneři pracovat na hlubší analýze tohoto problému a zapojí do ní i minimálně tři další experty z jiných organizací.

Během odpolední části jednání byly probrány také formality, jako je rozpočet projektu, projektový management a pravidla monitoringu, hodnocení projektu a také velmi důležitá diseminace, tzn. šíření povědomí o projektu.

Následující setkání se uskuteční, doufejme, již v prezenční formě, a to v březnu příštího roku v italské Florencii.

Zpracovala Martina Snášelová

Zahajovací schůzka k novému projektu AGRIWATER     Zahajovací schůzka k novému projektu AGRIWATER


Přečteno: 594x