Farmářský dům - inovativní prodej českých výrobků spotřebiteli

Sdílejte článek
Farmářský dům - inovativní prodej českých výrobků spotřebiteli

Jak lépe dostat farmářské produkty ke koncovému zákazníkovi? Jak prodej uzpůsobit tak, aby byl co nejkomfortnější pro sedláka i širokou veřejnost mající zájem o kvalitní potraviny? O tom jsme si povídali s Janem Basařem a Jaroslavem Hamplem z ASZ Trutnov, autory myšlenky zrodu „Farmářského domu“ ve Vrchlabí, který vznikl pod záštitou Asociace soukromého zemědělství ČR.

Co bylo prvotním impulsem, který vedl k vytvoření vzájemné spolupráce a nápadu vytvořit „Farmářský dům s. r. o.?

Začátkem všeho byla členská schůze ASZ Trutnov, která proběhla na podzim roku 2019. Tehdy jsme, spolu s řadou ostatních členů asociace, diskutovali o problémech spojených s bouráním, zpracováním a odbytem masa koncovému spotřebiteli. Nejživěji se diskuze zúčastnilo nejprve pět farmářů, poté jsme zbyli pouze dva – já a Jaroslav Hampl. Téma bylo obsáhlé, nápadů mnoho, vše jsme tedy probírali až do pozdních nočních hodin. Oba jsme se shodli, že v hlavě nosíme již delší dobu stejnou myšlenku, a to vybudovat vlastní bourárnu a místo, kde bychom mohli prodávat kvalitní hovězí maso a zvěřinu. Kolega se navíc ještě zabýval problematikou odbytu ryb z aquaponie.

Měli jste nějaké zkušenosti s odbytem produkce koncovému zákazníkovi už před vznikem tohoto projektu?

Farmářský dům - inovativní prodej českých výrobků spotřebiteliNa naší Farmě Basařovi prodáváme maso ze dvora přímo koncovému zákazníkovi již několik let. Během té doby si nás našla řada zákazníků, která si je schopná pro kvalitní hovězí na farmu přijet, prodej je však omezený, takto dokážeme odbýt pouze přibližně jednu čtvrtinu celkové roční produkce. Dobytek navíc vozíme do poměrně vzdálené bourárny, kde si vše musíme nechávat dělat službou, jde tedy o poměrně vysokou nákladovou položku. Tento mechanismus nám nevyhovuje ani z hlediska časového.

Vzájemná kooperace více podniků na jednom projektu u nás není úplně tradiční, zvažovali jste dopředu možné klady a zápory této spolupráce?

Oba musíme konstatovat, že i pro nás byla vzájemná spolupráce něčím úplně novým. Doposud jsme byli zvyklí spoléhat ve všem pouze sami na sebe, každý projekt jsme si realizovali i financovali úplně sami bez závislosti na někom jiném. Nejprve jsme na projekt měli být tři partneři, jedna z farem se však rozhodla, že do toho s námi nepůjde. I my jsme několik týdnů zvažovali všechny klady a zápory, intenzivně komunikovali a nakonec jsme dospěli k závěru, že spolupráce má v tomto případě velkou logiku. Dojde ke značnému uspoření nákladů, rozdělí se i práce na všech povoleních, byrokracii a dalších náležitostech, které jsou třeba k uvedení celého nápadu k životu. A tak jsme se do toho s vervou pustili!

Jaký je tedy váš plán a jak postupuje jeho realizace?

Rozhodli jsme se, že půjdeme cestou kombinace e-shopu a bezkontaktního prodeje, který může být realizován 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zákazník si tedy bude moci zakoupit kvalitní farmářské potraviny kdykoliv, kdy se mu to bude hodit. Vše jsme chtěli uskutečnit v nejbližším větším městě, volba tedy padla na Vrchlabí. V květnu 2020 jsme založili společnou firmu Farmářský dům s.r.o., a pustili jsme se do vyřizování všech potřebných náležitostí. Původně bylo v plánu začít s budováním porážky, bourárny a prodejny. Z důvodu náročné administrace i požadavků na prostor jsme však prozatím museli od porážky upustit.

Proč jste se vůbec rozhodli jít cestou kombinace prodejního automatu a e–shopu, nikoliv tradiční farmářské prodejny?

Od začátku jsme věděli, že nechceme jít formou tradičního prodeje v kamenném obchodu s prodejním pultem a prodavačkou. Chtěli jsme, aby naše řešení bylo inovativní, neotřelé a poskytovalo co největší komfort nám i zákazníkovi. V té době jsme ještě paradoxně ani netušili, že celý svět postihne koronavirová pandemie a e-shopy a bezkontaktní prodej se postupně stanou hitem, někde i jedinou možnou formou kontaktu s koncovým spotřebitelem. Při našem pátrání nás nejvíce zaujala zahraniční koncepce prodeje v automatech, která u nás zatím není úplně běžná, vybudování e-shopu už tak nějak vyplynulo postupně časem.

První verzi prodeje v automatu tedy testujete nejprve přímo na Farmě Basařovi v Prosečném?

Farmářský dům - inovativní prodej českých výrobků spotřebiteliAno, nápad nás zaujal natolik, že jsme se rozhodli jeden automat přivézt okamžitě a nainstalovat ho na naší farmě. Nyní tak můžeme maso prodávat nepřetržitě a spotřebitelé u nás mohou zastavit kdykoliv se jim to hodí, vybrat si požadované druhy masa, a to vše bezkontaktně a v jakémkoliv čase, třeba i večer, když se vrací domů například z práce, výletu či chalupy. A my tak máme jedinečnou možnost se se strojem seznámit a zjistit reakce zákazníků. Máme od nich kladnou zpětnou vazbu, nejen na sociálních sítích a toho si velice vážíme, vše tedy vypadá velice slibně.  

Kdy bude pro zákazníky dostupná prodejna ve Vrchlabí?

Farmářský dům - inovativní prodej českých výrobků spotřebiteliNyní pilně pracujeme na získávání všech potřebných povolení, dokumentů, projekty finišují, připravujeme vše nezbytné k vybudování samotné bourárny, rekonstruujeme prostory obchodu, kde budou umístěny automaty. Když vše dobře půjde, Farmářský dům bychom rádi otevřeli v březnu letošního roku. Plánujeme tam nainstalovat dva typy prodejních automatů. Jeden bude zajišťovat nonstop prodej výrobků, druhý bude sloužit k výdeji připravených balíčků objednaných na e-shopu, které si zákazník bude moci vyzvednout do 24 hodin od vytvoření objednávky. Bourárnu, kde se budou chystat balíčky hovězího masa, zvěřiny a ryb určených pro prodej, bychom rádi uvedli do provozu v dubnu či květnu.

Doporučili byste, dle vašich prozatímních zkušeností, tuto formu prodeje i ostatním kolegům?

Domníváme se, že kombinace e-shopu a prodejního automatu 24 h/7 dní je velice zajímavou alternativou, která se dá využít pro opravdu velmi široké spektrum nabízených produktů, nejen pro maso a masné výrobky. Za nás bychom tuto formu zatím určitě doporučili, zájemcům jsme ochotní poskytnout i naše dosud nabyté zkušenosti. Nespornou výhodou je určitě i fakt, že automat je možné umístit téměř kamkoliv, do vnitřních prostor, pod stříšku před farmu nebo kamkoliv jinam, kde bude veřejnosti dobře přístupný. Může si jej zakoupit farmář sám jednotlivě nebo, jako v našem případě, několik producentů dohromady, a mohou v něm nabízet všechny své výrobky (třeba i konvenční a bio v jednom automatu) a rozmělnit tak finanční náklady na pořízení a následnou údržbu. Případným zájemcům o prodejní automaty můžeme již nyní vyhovět, automat dodat a zajistit následný servis.

Nabídnete spolupráci a místo pro své výrobky i dalším zájemcům?

Určitě, do budoucna bychom rádi našim odběratelům nabídli nejen maso, ale i řadu dalších farmářských produktů, tak aby byl sortiment co nejvíce pestrý. V prodejně budou umístěny stoly, na které si budou moci, po předchozí domluvě, své výrobky umístit i ostatní ověření zájemci a prodávat je zde formou jakýchsi farmářských trhů, avšak pod střechou.

Když jsme u tématu českých potravin, jaký je váš názor na v současné době hojně diskutovaný návrh zákona, který by zavedl kvóty na české potraviny v obchodech?

Jakékoliv povinné nařízení o omezení volného trhu je špatné, ještě navíc, když v některých potravinách nikdy nebudeme a ani nemůžeme být samostatní. Náš projekt je podle nás příkladem nenásilného přirozeného přiblížení českého farmářského produktu koncovému spotřebiteli, který si za kvalitou „dojde“ sám a nepotřebuje na to žádné regulace a populistické zákony, o které nyní jistě před volbami nebude nouze.

Na závěr bychom ještě rádi dodali, že v našem úsilí, jak nejlépe dostat farmářské produkty ke koncovému spotřebiteli, rozhodně nehodláme polevit a spolu s našimi zahraničními partnery a farmáři plánujeme vymyslet i další nové efektivní koncepty, o kterých vás případně budeme určitě informovat!

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se projekt vydaří a je inspirací i pro ostatní farmáře!

Hlavní kancelář ASZ ČR

Více informací o farmářském domu naleznete zde: 
Farmářský dům.pdf
Přečteno: 874x
Katalog farem