Ofčí statek Brníčko - zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina

Sdílejte článek
Ofčí statek Brníčko - zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina

Asociace soukromého zemědělství ČR vyhlásila na začátku února výsledky třetího ročníku svého programu Pestrá krajina. Nyní vám představíme prvního zlatého medailistu, jenž vytváří dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu. Je ukázkovým příkladem toho, že promyšleně realizovat na své farmě a v jejím okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření není otázkou velikosti obhospodařované výměry ani zaměření daného hospodářství.

V malebném údolí Hanušovické vrchoviny na horním toku Loučského potoka se rozkládá obec Brníčko. Obci vévodí zřícenina stejnojmenného hradu ze 14. století a dokresluje mimořádnou atmosféru nabitou romantismem a prostotou. Na jižním okraji obce, kde se k potoku Loučka připojuje potok Stupšinský, leží statek číslo 32, ve kterém hospodaří rodina Hrdličkova (ASZ Přerov).

Ofčí statek Brníčko - zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajinaHospodář Michal Hrdlička odešel po ukončení zemědělské školy v Nečtinech a po následné vojenské službě do světa. Toulal se dlouho a daleko, Rakousko, Německo, Nový Zéland, Austrálie, Itálie, Švýcarsko a Francie, všude pracoval, učil se a sbíral zkušenosti. Nakonec se vrátil domů. Na Moravě v Brníčku koupil na úvěr statek s 20 hektary, tam se usadil a začal hospodařit. Zde také našel svoji ženu Soňu, založili rodinu a i s dětmi hospodaří všichni společně. Zkušenosti získané na cestách nyní zhodnocují při práci na statku.

Ofčí statek Brníčko - zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajinaTrvalé travní porosty využívané jako extenzivní pastviny o celkové výměře 44 hektarů slouží k chovu mléčných ovcí francouzského plemene lacaune. Chovné stádo čítá asi 200 kusů a z toho je 120 bahnic. Chovní beránci jsou prodáváni zájemcům u nás i na Slovensku. Na pastvinách najdeme ještě několik kusů dojných krav jersey, masných krav a také koně. Klidná a mírná zvířata se pasou na loukách ve smíšených stádech. Berani jsou venku celoročně a bahnice mají na pastviny volný přístup vyjma doby bahnění. Pro práci se stádem hospodář chová ovčácké psy. Na statku ještě ve výběhu zahlédnete prase, v kotcích králíky na dvorku a u rybníčka  slepice s kohouty, krůty, husy i kačeny a nad hlavami vám zakrouží holubi. „Naše „ofce“ pocházejí z Francie a k temu máme eště „fčele“ a další havěť,“ říká s úsměvem hospodář.

Ofčí statek Brníčko - zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajinaProdukce statku je velmi pestrá, plemenní berani, pomalu vykrmovaní brojleři, a především mléčné výrobky. Ručně vyráběné speciality z nepasterovaného ovčího i kravského mléka – čerstvé, pařené, zrající, i uzené sýry, brynza, máslo, ovčí jogurt a další, vše výborné chuti a kvality. Zajímavostí je zrající sýr italského typu „Brníčko“ vážící až 8 kilogramů. Každý z výrobků vždy najde svého kupce, a tak nemají starost s odbytem.

Ofčí statek Brníčko - zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajinaZemědělskou produkcí ale aktivity statku nekončí. Promyšlenou koncepcí zadržování vody v krajině vznikají tůně, mokřady, řadové soustavy tůněk pomocí přírodního hrazení a vodní poldry. Záchyt vody ve svažitém terénu pomocí mělkých brázd vedených po vrstevnici je ojedinělý a velmi účinný. Díky dostatku vody jsou travní porosty zdravé a výnosné. Systematickým zadržováním vody v krajině v kombinaci s výsadbou remízků a řad různých druhů ovocných dřevin vznikají na více místech nové biotopy a zároveň zajímavá esteticky příjemná místa. Na údržbě krajiny v okolí obce se „ofce Hrdličků“ podílejí také vypásáním pozemků okolo zříceniny hradu. Sympatické je postavení ovčína z kmenů a prken spolu s dojírnou vlastními silami. V prostoru u potoka Loučka postavila rodina srub, který slouží jako lesní školka pro děti a ty se tak neformálně učí získávat kladný vztah k přírodě a zemědělskému hospodaření. Veškeré projekty, kroky a skutky přínosné pro krajinu i hospodaření provedli Hrdličkovi bez jakékoli dotace.

Na závěr návštěvy statku členové hodnotitelské komise hovořili s hospodářem Michalem Hrdličkou o budově statku, která skrývá historické architektonické prvky, jenž by bylo vhodné obnovit a dát jim vyniknout. Mluvilo se také o možnosti zařazení mokřadu jako krajinného prvku a o potenciálu některých luk pro chráněné motýly. Na statku komise ocenila efektivní využití přírodních zdrojů, rozmyšlené, přírodě blízké hospodaření a propojení zemědělské činnosti s péčí o krajinu.

Stanislav Rampas, člen hodnotitelské komise programu Pestrá krajina 


Přečteno: 140x