Možnosti odbytu masa koncovým zákazníkům bez vlastního zpracovatelského provozu

Sdílejte článek
Možnosti odbytu masa koncovým zákazníkům bez vlastního zpracovatelského provozu

Odbyt prostřednictví řezníka

 • Nejjednodušší možnost.

 • Řezník si zvíře odveze (popř. mu ho za splnění legislativních podmínek může chovatel odvézt).

 • Řezník si ve svém zpracovatelském provozu zvíře zabije a rozbourá, nachystá si maso k prodeji, popř. maso zpracovává dále.

 • Při prodeji masa zákazníkům je řezník bude informovat, že maso je od konkrétního chovatele (ideálně lze spojit s letáky, propagačními materiály v řeznictví apod.).

Realizace odbytu balíčkovaného masa zákazníkům na základě spolupráce chovatele s jiným zemědělcem (jatky)

 • Musí jít o schválené jatky, kde zvířata zabijí, v bourárně odborně rozbourají až do balíčků masa a objednávky chovatele (jatky, nebo farma s takovými jatkami). POZOR: některé jatky nemají bourárnu, ty maso bourat nemohou!

 • Od nich si pak balíčkované a označené maso lze přebrat a uložit na farmě do lednice. POZOR: jedná se o podnikatelskou činnost, tuto nelze skloubit s používáním lednice v domácnosti chovatele. Ideální je někde v rámci hospodářství vyčlenit místnost s lednicí/lednicemi, k tomu např. vhodné výdejní okénko pro realizaci prodeje zákazníkům (obdoba stánkového prodeje), lze vyřešit i bez okénka.

 • V případě, že by chovatel místnost využíval jako prodejnu, pak je nutné vlastní sociální zázemí (lze využívat WC v domácnosti chovatele, pokud nemá zaměstnance). Registrace činnosti u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), https://www.szpi.gov.cz/. Jednalo by se totiž o prodej balíčkovaného masa, bez dalšího opracování.

 • Zákazníci by si pro balíčkované maso jezdili na farmu chovatele.

 • V úvahu by připadal také nákup chladícího přívěsu, který by po konzultaci se SVS fungoval jako pojízdná prodejna. V takovém případě by bylo možné rozvážet koncovým zákazníkům. POZOR: v případě chladícího přívěsu by byla nutná registrace dopravce u SVS a muselo by se jednat o cílené objednávky pro zákazníky.

 • Lepší, bohužel nákladnější by byla jednoduchá pojízdná prodejna s hygienickým zázemím a chladicí jednotkou a normální, třeba v obci vyhlášený prodej v určitou dobu. Registrace činnosti (bez chladícího přívěsu) u SZPI, pokud by chovatel prodával i nebalené výsekové maso, pak registrace pouze u SVS

 • Externí dodavatel musí splňovat nejenom všechny legislativní požadavky (schválené jatky, bourárna apod.), ale také musí službu odvést ve vysoké kvalitě ke spokojenosti chovatele.

 • Chovatel musí jatkám ohlásit, že se jedná o porážku ve mzdě. Od nich bude informován úřední veterinární lékař na jatkách. Takto zpracované partie zvířat se evidují zvlášť, aby mohla být zajištěna zpětná kontrola a sledovatelnost, tzn., jestli se maso nedostává na trh jiným, nekalým způsobem.  

 • Na základě bodů (viz výše) je nutné si vyřídit registraci jako potravinářský podnik!

Milan KouřilPřečteno: 540x