Další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Levandulový statek Bezděkov

Sdílejte článek
Další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Levandulový statek Bezděkov

Čtvrtým zlatým medailistou třetího ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, který byl vyhlášen na začátku února na online konferenci konané v prostorách nové auly na ČZU v Praze-Suchdole, je Levandulový statek Bezděkov v čele s Lukášem Drlíkem (ASZ Olomouc). Stejně jako ostatní ocenění vytváří dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu.

V údolí potoka Rohelnice mezi pahorky na úpatí Zábřežské vrchoviny naleznete malou vesničku Bezděkov u Úsova. V severní části obce zvané Malý Bezděkov ve statku číslo 6 hospodaří rodina Drlíkova. Levandulový statek s.r.o. je firemní název hospodářství, který přesně odpovídá hlavnímu pěstebnímu a výrobnímu zaměření statku. Předkové rodiny se po staletí věnovali klasickému tradičnímu zemědělství, které na několik desetiletí přerušila nucená kolektivizace.

Další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Levandulový statek BezděkovHistorie statku sahá tedy daleko do minulosti, po přerušení hospodaření v období komunismu se samotné komerční hospodaření podařilo obnovit až od roku 2015, kdy se Lukáš Drlík s partnerkou Veronikou rozhodli začít psát novou historii a snad i tradici. Rodinné hospodaření na Levandulovém statku je příkladem, jak oživit náš venkov a jak si zajistit obživu na malé výměře obhospodařované půdy. Celkem rodina hospodaří na 17,5 hektarech, z toho je 7,5 hektarů lesa, 3,5 hektarů travních porostů a 6,5 hektarů orné půdy, na které je na více než 2 hektarech levandule. Zbytek orné půdy zatím obhospodařuje strýc a postupně se převádí do ekologického režimu a připravuje pro rozšíření pěstování levandule a dalších bylinek. Cílem je pěstování levandule až na 5 hektarech. Statek je čistě rodinný podnik, ve kterém na plný úvazek pracuje nejen „zakladatel“ Lukáš Drlík, ale také jeho partnerka Veronika a bratr Daniel s přítelkyní. Když je třeba, pomáhají ve svém volném čase rovněž ostatní příslušníci rodiny. Během sklizně v hlavní sezóně zaměstnávají až 20 brigádníků. Dále se jim na malé výměře daří pěstováníčesneku, jahod, ovoce a z ostatních bylinek – měsíčku, máty a meduňky. Část výpěstků statku slouží pro vlastní spotřebu, většinu produkce však zpracovávají pro vlastní bistro, restauraci a kavárnu, kde prodávají například levandulovou kávu, sirupy, koláčky, med, olej, vonné sáčky, levandulovou limonádu, zmrzlinu a kosmetické přípravky s levandulí. Část produkce je určena pro farmářské trhy a pro jednotlivé odběratele.

Další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Levandulový statek BezděkovZpůsob pěstování levandule je velmi zajímavý, místo mechanické nebo chemické likvidace plevelů je meziřadí mezi levandulí zatravněno druhově bohatými porosty spásanými stádem ovcí. Samotnou levanduli ovce neberou. Tímto způsobem také brání erozi i nadměrnému vysoušení půdy. "Držíme s přírodou, a proto hospodaříme bez použití chemických látek," konstatoval Lukáš Drlík při představování hospodářství hodnotitelské komisi. Políčka levandule a záhony dalších bylinek jsou doplněny na mnoha místech výsadbou ovocných stromů a naučnou stezkou s odpočinkovými místy, plnou dětských prvků, informací a nádherných výhledů. U Drlíků jsou velmi hrdí na to, že hned od počátku snažení přihlásili statek k BIO certifikaci. Slovíčko BIO pro ně není až tak důležité, zato filosofie BIO jednoznačně.

Další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020 - Levandulový statek BezděkovNa pozemcích poblíž statku zaujmou nové citlivě vytvořené, k přírodě ohleduplné dřevěné objekty, jako je altán, posezení a zázemí pro společenské a kulturní akce. Vše je rovněž využíváno i pro agroturistiku a vzdělávací akce pro veřejnost. Drlíkovi zde pořádají svatby, rodinné oslavy, a také již v širokém okolí známý Levandulový festival, na který chodí řada návštěvníků. Festival - to jsou dva dny plné zábavy, informací o zemědělství a levanduli, muziky a trhů různých lokálních producentů, dobrého jídla a pití v prostředí rozkvetlých levandulových polí. V níže položeném objektu pod statkem, bývalém obecním úřadě, který prošel pečlivou rekonstrukcí „á la Drlík“, zřídili hospodáři rodinnou prodejničku s muzeem levandule a destilační místnost pro získávání levandulového oleje. Návštěvníci si pak po prohlídce muzea mohou nakoupit produkty z levandule vyrobené na statku.

Levandulový statek Bezděkov je krásným příkladem, jak lze úspěšně vytvářet zajímavou, k přírodě šetrnou diverzifikovanou produkci při zachování a zlepšování všech mimoprodukčních funkcí krajiny a navíc, jak se dá úspěšně a jednoduše rodinné hospodaření prezentovat široké veřejnosti. Šíře aktivit hospodářů je neuvěřitelná a může být zajímavou inspirací pro všechny malé vlastníky zemědělské půdy, kteří si často se svým majetkem nevědí rady.

Stanislav Rampas, člen hodnotitelské komise programu Pestrá krajina

 


Přečteno: 454x