Obhospodařování travních porostů pro podporu biodiverzity

Sdílejte článek
Obhospodařování travních porostů pro podporu biodiverzity

Publikace je určena zejména pracovníkům státní správy s působností v oblasti ochrany přírody, hospodařícím zemědělcům a dalším subjektům zabývajícím se údržbou travních porostů, i všem ostatním zainteresovaným organizacím či jednotlivcům. V publikaci jsou využity jak všeobecné znalosti o travních porostech, tak i výsledky vlastních dlouhodobých experimentů s různými způsoby obhospodařování travních porostů v podhorských i horských podmínkách.

Cílem projektu bylo vytvořit mezinárodní multidisciplinární pracovní skupinu pro ekologii a management travních porostů. Projekt byl zaměřen na objasnění příčin zhoršování stavu travních porostů a navrhuje opatření vedoucí k zastavení a k obrácení tohoto vývoje v přeshraniční oblasti. Jedním z projektových výstupů je tato odborná příručka, která předkládá ucelený obraz o problematice obhospodařování travních porostů, přehled nejvýznamnějších typů travních porostů v projektové oblasti a hlavní zásady správného hospodaření.

Obhospodařování TP pro podporu biodiverzity.pdf

Přečteno: 494x