ASZ ČR: Používání datových schránek podnikateli musí zůstat dobrovolné

Sdílejte článek
ASZ ČR: Používání datových schránek podnikateli musí zůstat dobrovolné

V dnešních dnech se pod rouškou nouzového stavu občas podaří poslancům propašovat do jinak smysluplných zákonů nečekané a nechtěné změny. Jedna taková se „povedla“ při schvalování zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kam bylo propašováno povinné zřizování datových schránek všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

Tato povinnost, kterou schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 5. března 2021 v návrhu zákona, by měla pro právnické osoby platit již od 1. ledna 2022 a pro fyzické podnikající od 1. ledna 2023. ASZ ČR povinné datové schránky odmítá a požaduje vypuštění této části návrhu zákona při jeho projednávání v Senátu PČR. 

Uvědomujeme si výhody datové schránky, ale také povinnosti a dopady, které jsou s jejím vlastněním spojené. Našim členům také výhody zdůrazňujeme a datové schránky doporučujeme, není ale možné je nikomu nutit. Pro mnoho našich členů, především těch starších, je obsluha datové schránky velkým, často i nepřekonatelným problémem. Je nutno si uvědomit, že v sektoru zemědělství hospodaří také rodinné farmy, starší osoby či osoby s jinou specializací než je IT, které nemají žádný administrativní aparát a veškeré státem požadované povinnosti vyřizují vlastními silami ve volných chvílích. Každý další požadavek administrativního charakteru je zatěžuje a odvádí od hlavní činnosti, tedy hospodaření. Mnoho starších členů není vybaveno počítači a stále komunikuje především papírovou formou, nemluvě o tom, že i v případě snahy naráží mnoho nejen našich členů, ale i obyvatel ČR, na nedostatek pokrytí internetem a z toho plynoucím slabým a nestabilním připojením. 

Ze všech těchto důvodů nesouhlasí ASZ ČR s dalšími povinnostmi pro zemědělské podnikatele, tedy například mít povinně zřízenou datovou schránku, protože jim část populace není schopná z různých důvodů vyhovět, a i nadále trváme na stávajícím pravidle – možnosti zřízení datové schránky pro podnikající osoby pouze na základě žádosti.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR


Přečteno: 772x