I zemědělci by měli patřit mezi rizikové profese

Sdílejte článek
I zemědělci by měli patřit mezi rizikové profese

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR chystá novelu zákona upravující předčasný odchod do důchodu bez penalizace pro lidi v náročných profesích. ASZ ČR to považuje rozhodně za krok správným směrem, který podporuje, a navíc se domnívá, že by pod zdravotně rizikové profese měli být zařazení i zemědělci, tedy pracovníci, kteří tam zatím uvedeni nejsou.

Jedná se o lidi celoročně pracující venku bez ohledu na roční dobu či počasí, v prašném a hlučném prostředí, často nakládající s chemickými prostředky ať už v rostlinné nebo v živočišné výrobě, pracující s hospodářskými zvířaty, obsluhující stroje a náročná zařízení, manipulující s těžkými břemeny. Jejich práce je tedy fyzicky a časově náročná, v komplikovaných hygienických podmínkách a z hlediska bezpečnosti také mnohdy velmi riziková. Jedná se tedy přesně o typ práce spadající mezi náročné a rizikové profese, se vším, co s sebou nese, včetně možnosti zranění a fyzického vyčerpání. 

I s ohledem na to, že počet zemědělců je oproti ostatním profesím skutečně velmi nízký, jejich zařazení mezi rizikové profese významně nezatíží státní rozpočet. Pro tuto skupinu by se přitom jednalo o významnou pomoc v jejich pracovním i osobním životě a také ze strany státu by tato změna znamenala adekvátní přístup k této profesi. Současně by to podpořilo i rozhodování nastupující generace, zda „jít“ do zemědělství, tedy do oboru, který právě pro svou náročnost není společensky příliš atraktivní. Podpora zlepšení věkové struktury v zemědělství je navíc součástí dlouhodobé resortní politiky ze strany Ministerstva zemědělství i Evropské unie, proto i tento druh uznání zvýšené míry rizika u profese zemědělce může nepřímo přispět k nezbytné stabilizaci lidského faktoru v tomto náročném odvětví. 

Obrátili jsme se v tomto smyslu proto na MPSV se žádostí o zařazení zemědělců mezi rizikové profese. 

Vladimíra Marianovská, Hlavní kancelář ASZ ČR


Přečteno: 581x