Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů

Sdílejte článek
Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů

Verze 2, květen 2020

Příručka shrnuje a snaží se uceleně a srozumitelnou formou seznámit výrobce s aktuálně platnými pravidly, za nichž je možné živočišné produkty vlastní prvovýroby nabízet.

Faremním zpracovatelům poskytuje informace, co musí z hlediska platných předpisů splnit, chtějí-li například vyrábět mléčné výrobky ve vlastní minimlékárně, zpracovávat maso ze svých zvířat na masné produkty a ty prodávat, zpracovávat ryby z vlastního rybníka či vejce od svých slepic. 

Chovatelům publikace sumarizuje aktuální pravidla, za kterých mohou uskutečnit domácí porážku zvířat ze svého chovu a v závěru odkazuje na platnou legislativu vztahující se k jednotlivým oblastem živočišné výroby.

https://www.svscr.cz/wp-content/files/Zpracovani-vlastni-produkce-potraviny-zivocisneho-puvodu-2020.pdf

 


Přečteno: 606x