Projekt REWARD se chýlí ke konci

Sdílejte článek
Projekt REWARD se chýlí ke konci

Ve středu 14. dubna 2021 se konala závěrečná virtuální konference projektu REWARD, v němž se Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) spolu se zahraničními partnery během dvou a půl let soustředila na podnikání žen na venkově.

Na úvod zhlédli účastníci konference video, které bylo dále doplněno základními informacemi o cílech, obsahu a výsledcích projektu. Byla představena bezplatná online vzdělávací platforma s přehledem ekonomické a sociální situace venkovských žen v EU, případové studie podnikatelských aktivit vedených ženami, které propojují multifunkční zemědělství a kulturní dědictví, a vzdělávací moduly zahrnující nástroje a znalosti potřebné k založení a řízení vlastního podniku. Úvodní část závěrečné konference byla zakončena videem s příklady podnikatelek zapojených do projektu a poté přišli na řadu hosté.

Jako první se ujala slova Agnieszka Sendor (Pstrąg Ojcowski), která popsala obnovu udržitelného chovu pstruhů v Polsku, kterému se věnuje společně se svou matkou. Jejich zemědělské postupy jsou založeny na tradičních výrobních metodách. Agnieszka a její matka získaly různá ocenění, včetně Evropské ceny za inovace pro ženy v zemědělství. Zdůraznila význam role žen v zemědělství a prohlásila, že „bez silných farmářek nemůže být silná venkovská Evropa“.

Projekt REWARD se chýlí ke konciNásledovala slovinská podnikatelka Andreja Bizjak (Eko dům Na Razpotju), která se podělila o své zkušenosti s životem a prací na venkově. Andreja pracuje v oblasti cestovního ruchu, stravování a wellness služeb již více než 20 let a její práce je založena na zachování kulturního dědictví jejího regionu. Uvedla, že udržitelný život a rozvoj, péče o životní prostředí a tradice jsou hnacím motorem její podnikatelské činnosti a rozvoje venkova v regionu. Povzbudila ženy na venkově, aby se nevzdávaly svých snů, protože pro jejich podnikatelské iniciativy existuje mnoho příležitostí.

Další řečnicí byla Christiane Lambertová, předsedkyně francouzského zemědělského svazu FNSEA a organizace COPA. Ve svém vystoupení hovořila o problémech, kterým čelí zemědělský sektor, a o naléhavé potřebě podpory žen v zemědělství. Upozornila na nedostatečné zastoupení farmářek na politické a institucionální úrovni a zdůraznila potřebu zvýšit počet profesních příležitostí pro mladé ženy v různých venkovských odvětvích. Také vyzdvihla skutečnost, že ženy přinášejí do venkovských aktivit odlišnou vizi a perspektivu, zejména pokud jde o rozmanitost, komercializaci produktů a pohostinnost; to vše je pro rozvoj venkova zásadní. Christiane Lambert zakončila svou prezentaci oceněním úspěchů projektu REWARD a jeho přínosu pro ženy v zemědělství.

Jako další vystoupila bulharská farmářka a místopředsedkyně Bulharské asociace vlastníků půdy Galina Pejčeva-Miteva (BAALO). Zdůraznila význam žen při rozvoji multifunkčních zemědělských činností a úspěšných obchodních modelů. Za cestu k udržitelnější budoucnosti a ekonomické a sociální stabilitě venkovských oblastí označila regenerativní zemědělství, ve kterém podle ní farmářky mohou hrát významnou roli.

Projekt REWARD se chýlí ke konciPo vystoupení hostujících řečníků následovala panelová diskuse a dotazy účastníků. Jedním z diskutovaných témat byl např. způsob, jakým lze oslovit ženy ve venkovských oblastech a zvýšit počet jejich podnikatelských aktivit, přičemž za klíčový faktor byla označena tvorba zemědělské politiky.

Záznam z konference (v angličtině) můžete zhlédnout na odkazu zde: https://www.youtube.com/watch?v=r-8ns6Id4UM

Projektové materiály jsou zdarma k dispozici na webových stánkách ve všech jazycích zapojených partnerských organizací (včetně češtiny) zde: https://learning.reward-erasmus.eu/

Následující den proběhl také poslední projektový meeting, na kterém partnerské organizace prodiskutovaly zbývající úkoly a záležitosti, které je třeba do konce projektu vyřešit. Na jednu stranu bylo smutné loučit se zapojenými partnery, se kterými jsme si v průběhu téměř tři roky trvajícího projektu vytvořili výborný pracovní vztah. Na stranu druhou jsme ale všichni museli konstatovat, že naše spolupráce byla více než úspěšná a do budoucna se budeme těšit na případná opětovná shledání v rámci dalších zajímavých projektů.

Martina Snášelová, Hlavní kancelář ASZ ČR 

Projekt REWARD se chýlí ke konci     Projekt REWARD se chýlí ke konci


Přečteno: 627x