Od nuly k úspěchu

Sdílejte článek
Od nuly k úspěchu

Bez jediného hektaru vlastní půdy a potřebného zázemí, tedy doslova na zelené louce, začal po změně režimu sedlačit jeden ze zakládajících členů Asociace soukromého zemědělství Jindřichův Hradec Antonín Tříletý. O hospodářství v Třeběticích nedaleko Jemnice, které vybudoval, se dnes starají již jeho dva synové Antonín a Jiří, v krásné symbióze s chovanými zvířaty tu vyrůstají rovněž jeho čtyři vnučky.

Od nuly k úspěchuPan Tříletý dříve pracoval v JZD Budíškovice jako automechanik-opravář. Jeho tchán, kterému se poštěstilo hospodařit na 15 hektarech půdy a mít pár krav i za totality (po roce 1968) ho ve chvíli, kdy cítil, že režim slábne, nabádal, aby si koupil starší traktor a kombajn, že se mu určitě budou hodit.

No a měl pravdu, ten můj tchán, který mě v podstatě uvrtal do soukromého hospodaření. Jsem za to ale velice rád, samozřejmě. On byl neskutečně aktivní, úplný živel, přitom mu bylo za převratu už sedmdesát let,“ směje se pan Tříletý a dodává: „Když mi první vlastník, kterému navrátili půdu, ale on sedlačit nechtěl, nabídl 13 hektarů polí, byl jsem již vybaven technikou, což se samozřejmě hodilo. Nu a přišly nabídky od dalších vlastníků, kterým spolu s pozemky vydali i živý inventář, tak jsem začal i s chovem mléčného skotu.“

A že ho nebylo kam dát? Tak pan Tříletý postavil dřevěnou stáj a umístil jich tam hned 15. Kromě vlastního hospodaření se díky potřebné technice věnoval i službám, zejména setí kukuřice a sklizni, dnes v tom v menší míře pokračuje i syn Jiří.

Od nuly k úspěchuMléčné krávy byly na třebětickém hospodářství až do roku 2014, do Madety Tříletí dodávali okolo 300 litrů mléka denně. Již v roce 2000 ale začal tvořit gró živočišné výroby výkrm býků a pro tyto účely byla postavena nová stáj. V současné době jde o hájemství staršího syna pana Tříletého - Antonína, který o péči o své svěřence dokáže vyprávět s až nakažlivým nadšením. Zástav nakupuje zpravidla od kolegů sedláků a vykrmená zvířata jsou ve věku 22 měsíců prodávána do divize společnosti Chovservis - Tora Hlavečník.

S odbytem jsme velice spokojeni, firma od nás odebírá veškerou roční produkci, která činí zhruba 110 zvířat. Její zástupce jednou za rok objíždí všechny chovy, které k nim dodávají, aby viděl, v jakých podmínkách zvířata žijí. Přiznám se, že se mi takový přístup zamlouvá,“ říká Antonín Tříletý mladší.

Od nuly k úspěchuPravda ale je, že jsme v minulosti zažili i hodně horké chvilky. Třeba když se u nakoupeného zástavu objevila nákaza BSE, nebo když se výkupní cena oproti dnešním 48 Kč/kg držela na třiceti. To skutečně jednoduché nebylo,“ vzpomíná jeho otec.  

Starší ze synů má ještě v rámci rostlinné výroby na starosti ochranu rostlin. Jeho mladší bratr Jiří, absolvent oboru Provoz techniky na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, se věnuje zejména setí, orbě, sklizni a také opravám zemědělské techniky.

Od nuly k úspěchuTříletí nyní hospodaří na 129 hektarech pozemků, z nichž většinu tvoří orná půda, a to 117 hektarů. Vlastní půdy je více než třetina. Nechybí ani pět hektarů lesa, které ovšem poněkud zdecimovala kůrovcová kalamita. Část se podařilo vytěžit, ale ne mnoho, zůstaly pouze mladší lesy.

Na orné půdě rodina pěstuje jednak krmné plodiny - ječmen, pšenici, triticale, vojtěšku, kukuřici na siláž, hrách a lupinu, jednak plodiny tržní - řepku, pšenici, většinou v potravinářské kvalitě, na menší výměře pak i mák a brambory. 

Tříletí jsou členy Agrovýkupu Moravské Budějovice, v němž se angažují zejména členové ASZ Třebíč, a který umožňuje společný odbyt produkce, ale i zvýhodněný nákup osiv, hnojiv a chemie. Aktuálně je zde sdruženo 35 fyzických a 14 právnických osob, je sem odbytována produkce z 25 000 hektarů půdy a skladovací kapacita činí 65 tisíc tun. Veškerá produkce řepky a pšenice z třebětické farmy tedy putuje sem.

Od nuly k úspěchuAktivitou, které by se mladší syn pana Tříletého do budoucna rád více věnoval, je oprava zemědělské techniky zejména pro sedláky. Je na to nyní výborně připraven, neboť v loňském roce proběhla na farmě kolaudace nové dílny s přístřeškem, která bude sloužit právě pro tento účel, a podařilo se na ni získat dotaci z evropských fondů.

„Podal jsem žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci opatření Investice do nezemědělských činností. Pokryla 45 % z celkové investice 3,5 mil. Kč. Pro naši farmu je to ideální možnost, jak se nyní více zaměřit na diverzifikaci,“ vysvětluje Jiří Tříletý.

Byla by škoda pozapomenout ve vyprávění o třebětické farmě na zdejší ženy, neboť i tady, stejně jako na většině ostatních hospodářství, platí - Cherchéz la famme. Ať již jde o manželku pana Tříletého staršího - Boženu, která ho podporovala v nelehkých začátcích, nebo ženu Jiřího - Zdenku, jež mu vytváří úžasné rodinné zázemí a stará se o jejich čtyři dcery - desetiletou Ludmilu, devítiletou Terezku, pětiletou Haničku a benjamínka Lucinku. „Jsem nesmírně rád, že to všechno tak hezky pokračuje - rodina i hospodářství,“ usmívá se zakladatel farmy.

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR 


Přečteno: 525x