Liberecký kraj „svým“ sedlákům fandí

Sdílejte článek
Liberecký kraj „svým“ sedlákům fandí

Velmi vstřícný postoj, který zaujal hejtman Libereckého kraje Martin Půta při nedávném jednání s vedením Asociace soukromého zemědělství ČR, jehož snahou je celorepublikově větší propojení regionálních struktur se zástupci rodinných farem, kteří v dané lokalitě žijí, hospodaří a jsou mnohdy producenty kvalitních regionálních potravin, nebyl nikterak náhodný. Jeho zájem o kontakt se sedláky a problematiku spojenou s jejich podnikáním vyústil v celodenní exkurzi, která se odehrála druhý červencový pátek na třech farmách členů ASZ Jablonec, Liberec, Semily. Spolu s panem hejtmanem se jí zúčastnil i radní pro zemědělství a životní prostředí Václav Židek. Společnost na jednotlivých hospodářstvích jim dělala početná skupina sedláků se svými rodinami z tohoto asociačního regionu, nechyběl ani předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek a tajemnice Veronika Jenikovská.

Liberecký kraj „svým“ sedlákům fandíSetkání zástupců Libereckého kraje se členy Asociace začalo na Ekofarmě Tanvald manželů Berkových. Ti hospodaří na 240 hektarech půdy, věnují se chovu masného skotu plemene charolais o počtu stovky kusů, mají tu i koně. Berkovi se po ne zrovna pozitivních zkušenostech s jatky, na nichž bylo se zvířaty nakládáno neadekvátním způsobem, rozhodli pořídit si vlastní. Dnes tedy porážejí nejen svá zvířata, ale nabízejí tuto činnost i formou služby i ostatním ekologickým a konvenčním chovatelům. Výsledným produktem farmy je hovězí a vepřové maso, pro něž si zákazníci po objednání sami jezdí, případně je jim rozváženo. V plánu je i výroba masných produktů dle tradičních receptur.

Jedním z témat, které na této farmě, ale i v průběhu celé exkurze rezonovalo ze strany mnoha přítomných sedláků, byl ovšem ne úplně ideální přístup zdejší Krajské veterinární správy při zřizování zpracování živočišných produktů na farmách.

Liberecký kraj „svým“ sedlákům fandíTěžko si představit návštěvu Libereckého kraje bez zavítání na Biofarmu Filoun rodiny Šourkových v Plavech. Dnes zde již převzala otěže hospodaření a vůbec podnikání mladá generace, sedláci z Asociace mají ale stále v povědomí zakladatele této farmy, která byla jednou z vůbec prvních ekologických u nás - Josefa Šourka. Jde o dlouholetého člena a podporovatele této stavovské organizace, který se dodnes velmi aktivně účastní většiny jejích akcí. Šourkovi se od počátku zabývají chovem mléčného skotu, přičemž původní holštýnské stádo postupně převedli na normandský skot, a již téměř 30 let vyrábějí pestrou škálu osvědčených mléčných výrobků. Ty jsou prodávány jak přímo ze dvora, tak i dodávány do domovů důchodců, prodejen Pekařství Mašek a obchodů v okolí. Dalším produktem je balíčkované hovězí maso z volků a jalovic porážených na jatkách manželů Berkových v Tanvaldu. Rodina provozuje vzhledem k poloze farmy i lyžařský vlek a ubytování. Bohužel poslední dvě sezony byly z důvodu pandemické situace v tomto směru velmi špatné, sjezdovka tak slouží hlavně v létě, a to jako výborná pastva pro chovaný skot.

Liberecký kraj „svým“ sedlákům fandí„Na střeše Českého ráje“ - tak upřesňuje polohu své farmy a apartmánů, které nabízí k pobytům, rodiny Rálišových z Otakarovy farmy v Radostné pod Kozákovem, a vůbec nepřehání. V opravdu krásném přírodním prostředí se tu Rálišovi, kteří tento statek, jenž je jedním z největších v okolí, zakoupili před dvaceti lety, věnují velmi široké škále činností. Dlouhé roky se zabývají chovem atraktivního skotského plemene Highland o počtu sto kusů, nově je zde chován i býk plemene Wagyu. Živočišnou výrobu na farmě doplňuje 45 shetlandských ovcí chovaných zejména na produkci vlny, z níž jsou vyráběny svetry značky Karli. Na farmě je zpracováváno i mléko, které rodina nakupuje od dvou kolegů sedláků, výsledným produktem jsou chutné sýry. Velmi se tu osvědčil tzv. Samotoč, což je samoobslužný hostinec využívaný mnoha turisty, kteří si zde sami čepují pivo, grilují sýry, klobásky a nakupují výborný chléb, jenž je také místním produktem. Umožnit tuto činnost v podobě rozjetí provozu minipekáren plánuje pan Ráliš nabídnout i ostatním sedlákům z ASZ ČR jako rozšíření jejich dosavadní činnosti.  

Na farmě rovněž funguje Spolek farmáře Otakara, což je komunita, která chce mít přístup k přírodním a poctivým produktům. V jeho jádru stojí právě lidé z farmy, jež věří v tradice a váží si zvířat, o která se starají. Cílem spolku je přístup k produktům nadstandardní kvality pro jeho členy.

Liberecký kraj „svým“ sedlákům fandíZ hospodaření v souladu s přírodou a produkce kvalitních lokálních potravin, stejně jako šikovného přizpůsobení se přírodním podmínkám formou celé řady dalších aktivit prospěšných pro místo svého působení byli oba krajští zastupitelé nadšeni. Témata, na nichž byla v průběhu květnového jednání bezproblémová shoda, tedy například podpora místní agroturistice, snaha o odbytování selských potravin pocházejících z farem na území Libereckého kraje do krajem zřizovaných organizací, ale i dotační program bodově zvýhodňující menší zemědělce, začala po páteční akci nabývat konkrétnějších obrysů. Zájem panuje také o odborné konzultace se zástupci regionální Asociace, dále v oblasti pomoci při budování malých vodních útvarů a vůbec podpory celé řady dalších environmentálních aktivit, které mohou právě sedláci dobře zabezpečovat.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 137x