Dopadům střetu zájmů premiéra už čelí konkrétní zemědělci v ČR

Sdílejte článek
Dopadům střetu zájmů premiéra už čelí konkrétní zemědělci v ČR

Přestože premiér Andrej Babiš v médiích neustále opakuje, že důsledky střetu zájmů tak, jak je několikrát potvrdily instituce EU, nemohou mít žádný dopad na čerpání evropských dotací, dokazuje skutečná realita pravý opak. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který v ČR distribuuje finanční podpory do zemědělství, váhá právě z důvodu tohoto střetu zájmů s proplácením dotací v některých programech, například u titulu, který pomáhá mladým začínajícím zemědělcům rozjet jejich podnikání.  


„Evropská komise – Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova provádí vůči Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014-2020 auditní šetření, které není doposud ukončeno a jehož předmětem je fungování zavedených řídících a kontrolních systémů za účelem vyloučení střetu zájmů. V jeho dosavadním vývoji a závěrech Evropská komise konstatuje rozpor současné situace pana Ing. Andreje Babiše jakožto veřejného funkcionáře s poskytováním dotací k projektům společností ze skupiny AGROFERT, a.s. podle ustanovení § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a s čl. 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,“ konstatuje SZIF s tím, že k proplacení příslušných dotací může dojít až po dořešení šetření týkajícího se střetu zájmů premiéra. Pozastavení výplaty dotací se dotklo pravděpodobně těch, kteří v rámci realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova nakoupili stroje nebo technologie od některé z firem, které patří do holdingu pana premiéra.

Podle Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se tak zemědělci stali fakticky rukojmím SZIF v kauze, jejíž vznik a průběh nemohli a nemohou ovlivnit. Šetření týkající se střetu zájmů premiéra se navíc vedou už několik let, a je tak otázkou, proč SZIF na toto riziko žadatele o zemědělské dotace neupozornil předtím, než o finanční prostředky žádali. Skutečnost, že SZIF pozastavil z důvodu střetu zájmů premiéra proplácení žádostí o dotace právě začínajícím zemědělcům, je pak odsouzeníhodná především proto, že jde o zemědělské podnikatele bez jakékoli finanční rezervy, neboť do podnikání v oboru teprve vstupují. Střet zájmů premiéra tak ohrožuje potřebnou generační výměnu v našem zemědělství a dopadá na sedláky a podnikatele, kteří patří z pohledu finančních podpor mezi nejpotřebnější. Odklad proplácení finančních příspěvků na investice do nové generace zemědělců v ČR je navíc demotivační z hlediska vstupu nových zájemců do zemědělského podnikání a z obecného hlediska ohrožuje finanční stabilitu celého oboru.

ASZ ČR na tento problém upozorňuje už delší dobu, bohužel bez jakékoliv odezvy ze strany státního aparátu, který problém odmítal řešit s odvoláním na probíhající řízení. Je přitom jasné, že do očí bijící obrovský střet zájmů Andreje Babiše se musí někde projevit a současné pozastavení některých dotací může být pouze začátek. Asociace proto vyzývá premiéra Andreje Babiše, aby učinil veškeré kroky k ukončení střetu zájmů tak, aby tento stav neohrožoval čerpání, respektive proplácení finančních prostředků ze strany EU, a to na jakékoli dotační programy, nejen v oboru zemědělství. Současná situace znamená vážné znejistění všech zemědělců, když dokonce ani platební agentura evidentně pod tlakem okolností váhá, jak dále postupovat a vydává protichůdná rozhodnutí, která následně mění. Ve výsledku pak vše dopadne na poslední článek – žadatele o investiční dotaci, jejíž získání už může záviset i na tom, od jakého dodavatele nakoupí stroje a technologie. Žádáme proto SZIF, aby jako smluvní strana a platební agentura, která ručí za dodržování pravidel, tato pravidla dodržoval, naplnil své povinnosti vyplývající z dohod uzavřených se žadateli, kteří vše beze zbytku splnili, a vydal jasné prohlášení, které by vysvětlilo situaci a informovalo žadatele o dalším postupu.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR


Přečteno: 700x