Počty spárkaté zvěře v lesích dále narůstají

Zprávy z tisku Přečteno 1x
Sdílejte článek
Počty spárkaté zvěře v lesích dále narůstají

Až pětkrát více jelenů a 32krát více jelenů sika, než povoluje zákon, je podle analýzy Hnutí DUHA v českých lesích. Počty spárkaté zvěře vykazované myslivci jsou několikanásobně nižší, i ty ale překračují tzv. normované (zákonem stanovené) počty zvěře. Analýza vychází z aktuálně zveřejněných dat Českého statistického úřadu.

„Posledních 20 let se v souvislosti s přeměnou lesů na smíšené porosty listnáčů a jehličnanů nemluví o ničem jiném než o přemnožené spárkaté zvěři, která tomu brání. Říkají to nejen lesníci, vlastníci lesů, ochránci přírody, ale i zástupci Ministerstva zemědělství,“ komentuje dlouhodobý problém Karel Kříž z Českého svazu ochránců přírody. „Přesto se za celou dobu nenašel jediný ministr zemědělství, který by tento stav změnil,” dodává Kříž.

Informace o vykazovaných početních stavech populace spárkaté zvěře v ČR přináší každoročně myslivecká statistika, jejíž aktuální data přebírá Český statistický úřad a nedávno je zveřejnil. Ukazují další nárůst početních stavů jelenů evropských, daňků, jelenů sika, muflonů a srnců.

Analýza dat provedená Hnutím DUHA ale podle organizace ukázala, že skutečné početní stavy zvěře jsou až několikanásobně vyšší. Reálné stavy byly vypočteny metodou zpětného propočtu podle vzorce doporučeného Ministerstvem zemědělství, tedy na základě výše odlovu za poslední tři roky a poměru pohlaví v populaci.

Rozbor zveřejněných dat dále porovnal tzv. normované stavy (tj. zákonem maximálně povolené) s počty zvěře oficiálně přiznanými mysliveckými subjekty a vypočtenými reálnými stavy. Výsledek ukazuje výrazný nesoulad v počtech, se kterými se v lesích počítá, a s množstvím zvěře, které tam ve skutečnosti žije.

  • Myslivci oficiálně vykazované stavy jelena evropského jsou 1,8 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou ovšem 5 krát vyšší než zákonem povolené a 2,9 krát vyšší než počty přiznané.
  • Myslivci oficiálně vykazované stavy nepůvodních jelenů sika jsou 8,3 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou 32,2 krát vyšší než zákonem povolené a 3,8 krát vyšší než počty přiznané.
  • Myslivci oficiálně vykazované stavy nepůvodních daňků jsou 2,5 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou 4,9 krát vyšší než zákonem povolené a 2 krát vyšší než počty přiznané.
  • Myslivci oficiálně vykazované stavy nepůvodních muflonů jsou 2,1 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou 2,8 krát vyšší než zákonem povolené a 1,4 krát vyšší než počty přiznané.

Pouze u srnčí zvěře reálné počty nepřekračují normované stavy. Vzhledem ke špatnému stavu lesů ale srnčí zvěř stejně na mnoha místech, kde nejsou ostatní druhy, způsobuje poškození mladých stromků tak výrazné, že limituje obnovu pestré druhové skladby lesů.

Normované stavy ale nejsou stanovené všude v republice. V některých honitbách, kde se spárkatá zvěř loví (a zpětný propočet používá data o výši lovu sumarizovaná za celou republiku), nejsou stanovené tzv. normované stavy – podle ochranářských organizací to znamená, že se zde s chovem spárkaté zvěře nepočítá a jedná se tak o další způsob obcházení zákona). V těchto honitbách se vykazuje odlov zvěře, ale nikoliv její početní stav.

Část lesníků, ekologové i vlastníci lesů a zemědělských pozemků dlouhodobě poukazují na to, že současný zákon o myslivosti nefunguje a kvůli tomu není možné efektivně obnovit lesy poničené suchem a kůrovcovou kalamitou.

„Bez dočasného snížení stavů spárkaté zvěře se nám nepodaří obnovit pestré smíšené lesy, protože většinu mladých listnáčů a jedliček tato zvěř spase. Miliardové dotace na obnovu lesů skončí v jejich žaludcích,“ říká Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Stát a další vlastníci lesa investují miliardy korun do zalesňování, přitom velké množství semenáčů z přirozené obnovy spase přemnožená zvěř. Rovněž Ministerstvo zemědělství uvádí ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR, že „z pohledu ochrany lesa není pochyb, že obnova lesa bez snížení stavů spárkaté zvěře a efektivní chemické a mechanické ochrany lesa nebude možná.“

V reakci na tento problém schválili poslanci na podzim roku 2019 novelu zákona o myslivosti, která měla zavést od listopadu 2021 plánování lovu spárkaté zvěře podle stavu lesů a míry škod. Poslanci KSČM, SPD, ANO, ODS a polovina ČSSD ale letos v červnu tuto novelu překvapivě zase zrušili. Poslední možností této vlády prosadit změnu je vládní novela zákona o myslivosti s pozměňovacími návrhy Zemědělského výboru a poslanců Petra Bendla (ODS), Radka Holomčíka (Piráti), Vlastimila Válka (TOP 09), Jany Krutákové (STAN) a Jana Čižinského (KDU-ČSL). Poslanci o ní mohou hlasovat ve třetím čtení na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny.

„Současná legislativní úprava nefunguje a v praxi dochází k neustálému zvyšování škod jak v lesích, tak na polích, výrazným nadstavům spárkaté zvěře a to vše v době klimatické změny a historicky největší kalamity našich lesů," hodnotí dopady vysokých stavů zvěře Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Koalice organizací požaduje především nastavení rovnováhy mezi početností spárkaté zvěře a krajinou pomocí transparentního plánování lovu spárkaté zvěře v závislosti na způsobených škodách: vysoké škody = vysoký odlov, přiměřené škody = udržování stabilní populace, nízké škody = možné zvýšení početnosti spárkaté zvěře. K tomu má pomoci i umožnění lovu majitelům a pachtýřům pozemků a snížení minimální výměry pro vytvoření vlastní honitby. Invazivní asijský jelen sika, který se kříží s naším jelenem evropským, by neměl být chován ve volné přírodě, ale jenom v oborách.

S těmito změnymi ale nesouhlasí Českomoravská myslivecká jednota, organizace sdružující dosud největší počet myslivců.

Zdroj: Ekolist.cz