Škody zvěří v kontextu legislativních povinností a možností vlastníků menších lesních majetků

Sdílejte článek
Škody zvěří v kontextu legislativních povinností a možností vlastníků menších lesních majetků

Asociace soukromého zemědělství, Česká komora odborných lesních hospodářů, Pro Silva Bohemica a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR Vás srdečně zvou na odborný seminář s tématem Škody zvěří v kontextu legislativních povinností OLH a možností vlastníků menších lesních majetků ‐ regionální zkušenosti.

Probíhající kalamita „tisíciletí“ oživuje debatu o budoucí podobě lesů, od nichž vlastníci
očekávají bezpečný a vyrovnaný výnos a společnost trvalé a komplexní plnění všech funkcí.
Ekonomická situace vlastníků lesů je v důsledku kalamity a krize trhu se dřívím velmi špatná.
Rozpad porostů i objemy nutné obnovy lesa nadále narůstají. Přitom panuje obecná shoda na
tom, že lesy budoucnosti mají být druhově, věkově a prostorově rozmanité. Právě tyto
okolnosti akcentují naléhavou potřebu dosáhnout souladu stavů spárkaté zvěře se stavem
lesa, což se zatím dlouhá desetiletí nedaří. Role odborných lesních hospodářů, vlastníků i
přístup státní správy jsou v této souvislosti klíčové. Seminář je určený pro vlastníky honebních
pozemků, odborné lesní hospodáře a pracovníky státní správy.

Organizační pokyny a podrobnější informace o akci naleznete níže.

Pozvánka a programOtevřít
Přečteno: 897x