Komunistická perzekuce v 50. letech na okrese Semily - díl II. - Vinen!

Sdílejte článek
Komunistická perzekuce v 50. letech na okrese Semily - díl II. - Vinen!

Krajina půdou rozprostřela domovy, Stromem a loukou a vodou se vypoví, Tká lůžko vlání a nabízí zákoutí, Ženo a matko, vtažená do proutí, Bez slova, bez činu je žerdí vlajky, Nahoře rubáš a uvnitř má krajky, Krajina půdou rozprostřela domovy, Dlaň hlíny chodícím podkládá pod nohy, Nabízí náruč staviteli domu, Češe kožíšek poli obilnému, Zakládá kopec a otvírá údolí, Pohání potok, řece se podvolí.. (Jaroslav Hutka, DOMOVINA)

Michal, Charousek, Vydra, Janoušek, Racek, Drbohlav

Michal

Čtyři léta odnětí svobody,ztráta veškerého jmění a občanských práv , za pomoc synovi k odchodu do zahraničí za otcem,se nezdálo dostatečné státnímu prokurátorovi,který se odvolal k Nejvyššímu soudu.Ten po odvolacím líčení,konaném dne 10.ledna 1952,odvolání vyhověl a došel k závěru, že obviněný Vratislav Michal svým jednáním spáchal zločin velezrady a proto rozhodl že:

a obviněnému se podle § ( ... ) vyměřuje trest odnětí svobody v trvání 7 ( sedmi ) roků.
( ... ) se mu ukládá peněžitý trest 20 000 Kčs,za který pro případ nedobytnosti nastupuje náhradní trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců. Ostatní výroky napadeného rozsudku zůstávají nedotčeny.

Mlýny pana Michala byly znárodněny výměrem min.potravinářského průmyslu ze dne 31.ledna 1951 a byly začleněny do Východočeských mlýnů n.p. Předměřice nad Labem.
Teprve během vazby a po odsouzení k sedmiletému vězení, vyšla najevo další trestná činnost Vratislava Michala, tentokrát jako příslušníka strany lidové.Z vězení byl převezen do Liberce k dalšímu soudnímu líčení.Zde se sešel s bývalými kolegy z vedení lidové strany.Po rozsudku celkový trest pana Michala činil neuvěřitelných 12 let odnětí svobody.Propuštěn byl v roce 1959.

Krajský soud v Liberci rozhodl dne 24.11.1959 ve veřejném zasedání v NTZ Minkovice (...) na podmíněné propuštění odsouzeného Vratislava Michala (...) z výkonu trestu odnětí svobody v trvání 12 let (...)
Odsouzený Vratislav Michal se podle § 33 tr.zák.podmíněně propouští z výkonu trestu odnětí svobody,při čemž zkušební doba se stanoví na 8 roků.

Odůvodnění:

(...) z uloženého trestu 12 let má odpykánu dobu téměř 10 let.
(...) lze předpokládat a to i přes jeho třídní příslušnost,že se již nikdy trestné činnosti nedopustí.Stejně tak i krajský prokurátor souhlasí s návrhem náčelníka NPT.

Jarmila Poustková prom.práv.v.r.
předsedkyně senátu


Tak se téměř po deseti letech pan Michal vrátil ke své rodině. Zemřel 11.května 1969.Ještě za svého života,v roce 1968 podal žádost o přezkoumání rozsudku. Byla zamítnuta.
Teprve v srpnu 1990 byl mlynář Michal v plném rozsahu rehabilitován. Podstatnější než posmrtná rehabilitace však je to,že v tomto případě,se komunistické straně nepodařilo udělat z člověka zločince a vymazat ho z paměti lidí.Ještě dnes, po padesáti letech, se všichni pamětníci tehdejších událostí,se kterými byla možnost hovořit, na mlynáře Michala velmi dobře pamatují a všichni bez výjimky na něho vzpomínají s úctou.
Pan Michal,strávil mnoho měsíců ve vyšetřovací vazbě.Setkal se tam s rolníkem ,jehož vzpomínky se dochovaly v Semilském archivu.

Zapsal pro paměť jiných Balatkových,
Bohuslav Balatka,býv.rolník,Bozkov č.154 u Semil.


Dne 13.února 1953 ve čtyři hodiny ráno přišli pro mne ozbrojení muži se samopaly,udělali prohlídku domu,zevrubnou , i ve stodolách.Když jsem se jich ptal co to znamená,řekl mi jeden z nich, že je to zkrz Stampu V., který byl zatčen 30.ledna t.r.
(...) vzali mě do Liberce,to jsem se dozvěděl později,neb za Turnovem mi dali na oči kožené brýle,takže jsem nevěděl kam mně vezou.
Po příjezdu do Liberce,na státní bezpečnost,v přijímcí kanceláři,jsem se musel obráit čelem ke zdi.Po sepsání totožnosti musel jsem se svléknout
ze všeho,dali mě vetché prádlo,košile neměla knoflíky na zapínání, spodky krátké, slabé,plátěné kalhoty,na nohy slabé pantofle a nyní nastalo to nejhorší co člověka může potkat.Člověk nebyl člověkem, jen číslem. Měl jsem číslo 199.Když mě vedl dozorce do cely,zase mě dali kožené brýle, zavřeli za mnou železné dveře abych tam zůstal šest měsíců ve vyšetřování. Pro co?
Cela byla místnost 3 m dlouhá a 2 m široká.4 m bylo do stropu. Nahoře těsně pod stropem malé okénko,podlaha betonová,na straně stěn z každé strany sklapovací lůžko,drátěnka asi 2 cm silná,matrace a jedna deka. Spát se chodilo v devět hodin večer a vstávalo se v pět ráno, pakli nechali spát.V rohu u dveří byla splachovací díra,záchod.Ve stěně byly dvě sedačky bez sklápění.Spát se muselo na znaku,ruce na vrchu na dece, obrátit na bok se nesmělo a když člověk v noci usnul a obrátil se na bok, hned přišel do cely dozorce a poručil vstát a musel jsem oděv složit a stát v pozoru, na studeném betonu,třeba dvě hodiny.Dozorce pozoroval špehýrkou ve dveřích.Ve stropě bylo elektrické světlo,které svítilo celou noc.Silné,jistě 200 W žárovka.Od toho stálého světla
i když oči zavřete,cítil jsem jak to špatně působí na zrak.Od toho času mám slabý zrak,musel jsem nosit i brýle na čtení,což u nás v rodě nebylo. Cela měla jedno úzké těleso na teplo,které bylo stále málo vlahé a když jsem zimou namohl vydržet a postavil se k němu,tak dozorce člověka hned od toho odehnal.
Zima,strašná zima tam byla.K tomu hrozný hlad.Dostal vězeň na den 10 dkg chleba,ráno a večer asi 5 lžic černé špíny,v poledne asi tolik mizerné polévky.Když se dávalo jídlo,muselo se klečet u dveří,které se málo pootevřely a musel si každý v klidu bez mluvení vzít.Na cele se mluvilo šeptem,když byli dva na cele.Já byl po dobu mojího pobytu většinou sám. Na cele jsem strávil ve vyšetřování skoro šest měsíců, déle to tam nenechávali, protože to by déle nikdo nevydržel.Když nás po tom stěhovali do krajské věznice k soudu,abychom se tam dali trochu dohromady,byl jsem koslivec, vážil jsem tam 43 kg,doma jsem měl 75 - 80
kilogramů.Po celý pobyt na státní bezpečnosti, t.j. šest měsíců, jsem neviděl slunce ani šero,vzduchu se nenadýchal,věčně na cele v té mučírně.
Když byl vyšetřování přítomen velitel státní bezpečnosti v Liberci tak na mne spustil,"vy blbče,pitomče starý,my Vás již donutíme mluvit, já na to prostředky mám." (...) Od toho dne mě nastala kalvárie. Noční výslechy, bdění v noci, když jsem se zapomenul a otočil na bok, stálé chodění po cele od pěti hodin ráno do deseti večer,skoro věčně sám v cele,třeba 3 - 4 hodiny v té zimě,jen v prádle v pozoru,tak to chodilo dny,týdny a měsíce.Z domova se mohlo psát jen o hospodářských věcech, nohy oteklé od toho neustálého chodění a mučení.Dostal jsem také, abych byl při výslechu povolnější,pět ledových sprch,v březnu.Když mě dovedli ke sprše,tam byl ve výši člověka krátký řetěz s prutem,chtěli mě připoutat, ale že mám v zápěstí ruce silnější,nemohli to zapnout.Také
tmavou komorou mě mořili.Místnost 5x5 metrů,úplná tma,musel jsem chodit dokola,každou chvíli pustili silný reflektor,takže to hrozně působilo na nervy. Z toho jsem šílel.Přešlo mě to potom,že mě dali na krátký čas pokoj a dostal jsem spoluvězně,pana Michala.Bývalého mlynáře ze Ktové u Turnova.Člověka dobrého,který mě utěšoval,ač sám potřeboval pomoc.Jak jsem se později dozvěděl,byl třikrát vyšetřován na státní bezpečnosti, vždy po třech měsících.Mučedník.Odsoudili ho potom na dvanáct let,deset let tam byl.( 7 )

Vzpomínky pana Balatky pokračují.Tato část, ve které se zmiňuje o panu Michalovi však stačí k pochopení toho,co čekalo zatčené v komunistických vyšetřovacích vazbách.

C h a r o u s e k V á c l a v - hostinský

Podle vzpomínek pamětníků,vzbudilo uvěznění mlynáře Michala v celém kraji veliký rozruch.Zcela v jeho stínu zůstal druhý postižený v tomto případě, pan Charousek,hostinský z Troskovic.Budova jeho hostince se zachovala.Ještě dnes je na štítu dobře čitelný původní název "U Lva".V době návštěvy Františka Houšky se jmenoval "V Lípách". Nikdo již nezjistí, zdali si pan Charousek ve chvíli,kdy seznamoval pana Michala s převaděčem Houškem,uvědomoval,jak velikého trestného činu se dopouští.
Byl zatčen spolu s Vratislavem Michalem 9.října 1950.
Rozsudkem státního soudu v Praze ze dne 19.9.1951 uznán vinným zločinem spoluviny na zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 5 tr.z. a § 40 zák.č.231/48 sb.a odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 měsíců a k trestům vedlejším,mimo jiné k propadnutí poloviny jmění ve prospěch státu.

Pan Charousek se obhajoval svérázně:

(...)
Noviny jsem nečetl,radio jsem neposlouchal,neslyšel jsem o naší emigraci v zahraničí.Neznám představitele strany lidové.O únorových událostech je mi známo,že byla nějaká manifestace nebo převrat.U nás neměly únorové události žádný ohlas. (...) Byl jsem zatčen dne 9.10.1950 o 16 hodině.

Panu Charouskovi se 18 měsíců zdálo moc.To však netušil co ho ještě čeká. Rozsudkem státního soudu v Praze ze dne 17.9.1952,č.j.3 Ts I 50/52 byl Václav Charousek uznán vinným trestným činem velezrady podle § 78 odst. 1c),2a) tr.z. a odsouzen k dodatkovému trestu odnětí svobody na 15 roků,konfiskaci celého jmění a ztrátě cti na 10 let.
Ještě v roce 1999,představitel komunistické strany soudruh Ransdorf, odpověděl na dotaz,proč se jeho strana neomluví za zločiny padesátých let,že strana se omluvila již v roce 1956.
Možná že soudruh historik neměl možnost navštívit některý z archivů. V semilském, se z roku 1956 dochovaly žádosti panů Michala a Charouska o prominutí zbytku trestu a žádosti obou jejich manželek k presidentovi o milost pro oba uvězněné.

Usnesení.

Krajský soud v Praze usnesl se na neveřejném zasedání,konaném dne 7.února 1956,po slyšení krajského prokurátora,takto:
Žádost Zdeňky Charouskové,bytem Troskovice č.16,aby milostí presidenta republiky byl prominut jejímu manželovi Václavu Charouskovi nar. ... zbytek trestu odnětí svobody se podle § ...

zamítá,

neboť soud po provedeném šetření neshledal závažné a mimořádného zřetele hodné okolnosti,svědčící pro to aby byla žádost o milost předložena nejvyššímu soudu s kladným návrhem. Naopak bylo zjištěno,že odsouzený ve výkonu trestu nechová se tak,aby dal najevo svůj zájem o polepšení,takže trest u něho dosud
nesplnil svůj převýchovný účel.

JUDr.Jan Navrátil


-----------------------------------------------------------------------------------------

Čj. NZ - A08520/10-20/56 V Ostrově dne 7.června 1956.
Krajská prokuratura
Praha 1 - Husova 11.

Sděluji,že ods.Charousek Václav nastoupil trest dne 5.2.1953/ počátek trestu 9.4.1952 po odpykání trestu 18 měsíců/
Z původního trestu 15 roků mu bylo sníženo amnestií 1953 a 1955 po 9 měsících,takže výše trestu je nyní 13 roků + 6 měsíců odnětí svobody.
Konec trestu : 9.10.1965 - vyznačen v osobním spise.
Náčelník:

ONV v Turnově 24.10.1956
Krajská prokuratura,
P r a h a .

------------
věc:

Charousek Václav, Troskovice, čp.16 - realisace majetku.
K Vašemu dožádání ze dne 2.10.1956 pod zn.čj.Spt.I/IV 97/50
(...) sdělujeme,že realisace osobních svršků a zařízení hostince byla provedena na podkladě pravoplatného rozsudku.
Výtěžek prodeje činí Kčs 852.66.

Větší naději na propuštění měl pan Michal, který se dle hlášení choval vzorně,byl několikrát odměněn a podal i zlepšovací návrh.Bylo mu to málo platné.Po odpykání celého trestu sedmi let,nastoupil trest druhý.

Valdice 15.ledna 1958
titl.
Krajský soud v Praze
vyrozumění o odpykání trestu
Vratislav Michal ( ... ) dne 9.12.1957 odpykal trest 7 roků, a nastoupil
druhý trest uložený mu stát.soudem v Praze ze dne 18.12.1952.

Soudruzi s omluvou zapoměli nejen na pány Michala a Charouska.Ještě mnoho let po roce 1956 pracovali v Jáchymovských dolech a dalších komunistických táborech nucených prací,nevinně odsouzení lidé. Mezi nimi také naši letci,kteří svými schopnostmi a statečností proslavili naši republiku na bojištích druhé světové války a kteří ve vykonstruovaných procesech byli odsouzeni k mnoha letům vězení.
Troskoviký hostinec" V Lípách" byl po uvěznění hostinského Charouska zrušen.Rozsudek byl zrušen krajským soudem v Hradci Králové až o více jak čtyřicet let později, 9.srpna 1990 a tak se pivo již nikdy v této hospodě točit nebude.Uplynula příliš dlouhá doba.Bohužel ani panu Charouskovi rehabilitace nepomohla. Zprávu o tom, že jeden z "přehmatů" komunistické strany byl napraven a spravedlnosti učiněno zadost, mu již nebylo možno doručit.Dle sdělení MNV v Troskovicích, adresát zemřel.
Možná na štěstí pro soudruha Ransdorfa a jemu podobné historiky.


Pánové Peroutka,Plíhal, Michal,Antoš a Valkoun byli aktivními členy lidové strany , měli majetek a vliv na ostatní občany.
Slávek Vydra,František Hanzl a Václav Růta nebyli v žádné straně, byli mladí,bez vlivu na své okolí,nemajetní.S pány Peroutkou a ostatními se neznali.Společné měli pouze to, že nesouhlasili s politikou KSČ.
Pan Růta se dnešní doby nedožil a Stanislav Vydra je těžce nemocen. Na štěstí se v dobrém zdraví dožil více jak sedmdesáti let pan Hanzl.Ve svém pěkném, vlastnoručně vybudovaném domku v Radvánovicích, jednoho lednového dne roku 1999 vypravoval:

My sme spolu se Slávkem Vydrou vyrůstali . Já sem si tenkrát dával dohromady motorku a von mi dal kostru a ráfky.Když přišla řeč co za to, tak samozřejmě nic nechtěl.Jen říkal,až to budeš mít hotový, tak mě svezeš. No a pak přišel s těma letákama,abych mu to pomoh rozvést. Vždycky sme někde zastavili,von to připích a měli sme radost jak budou komunisti vyskakovat.To byly letáky protikomunistický. Pak sme viděli, že nás někdo sleduje. Povedlo se nám sice ujet , ale podle čísla motorky na nás přišli.S námi v tom byl eště Vašek Růtů. Když sme byli u toho vyšetřovatele,tak sme se ptali,co se nám může stát. A von říkal "kluci teď to není jako dřív.To by ste dostali tak pět korun pokuty.Teď to vypadá na dva,tři měsíce. Nás nenapadlo že by sme mohli bejt nějak trestaný a tak sme si říkali, tři měsíce v base,to je strašný. Když sme ale k tomu vyšetřovateli přišli po druhý,tak říkal, že to už neplatí,že je novej zákon.Měli jsme soud a já sem pak byl odsouzenej na sedm roků. To tam přivedli nějaký nový a já sem slyšel,jak bachař tomu jednomu říká,"chlape jak to stojíte? Čím ste byl na vojně?".A ten co blbě stál, odpověděl : "generálem . " Bachař zalapal po dechu a pak jsem se dověděl,že to byl generál Janoušek.

Kdo to byl generál Janoušek,věděl pan Hanzl dobře. Nelze se divit, že bachař zalapal po dechu.Vždyť špatně stojící mukl, býval v druhé světové válce vrchním velitelem našich letců v Anglii, leteckým maršálem RAF,nositelem velitelského kříže Řádu Lázně,který je v Anglii spojen s udělením šlechtického titulu a mnoha dalších vysokých vyznamenání.
Divizní generál Janoušek byl již v březnu 1948 vyhozen z armády. Věděl mnoho o jednání některých představitelů komunistické strany za války, byl sledován státní bezpečností ve dne v noci.Když se život stal pro něho nesnesitelným, zažádal o povolení odchodu do zahraničí.Jeho žádost byla zamítnuta a na generála byl nasazen provokatér. Získal jeho důvěru a nabídl mu možnost ilegálního odchodu. Generál přijal a při cestě za hranice, zinscenované státní bezpečností, byl zatčen. Rozsudek soudu o kterém informovalo Rudé právo 19.června 1948, zněl: Trest smrti provazem.Vzhledem k tomu že se mu samozřejmě nepodařilo čin dokonat,byl trest smrti změněn v těžký zostřený žalář v trvání 18 let. Ve vězení strávil 12 let.


Také v Rovensku pod Troskami se začalo se sledováním občanů a jejich převýchovou,hned první den únorového vítězství. To, jak Místní akční výbor národní fronty, ve spolupráci s místní organisací komunistické strany, uskutečňoval očistu města, je možno se dočísti v dochované korespondenci. V březnu došla na OAV NF v Turnově dvě velice si podobná hlášení.

MAV NF v Rovensku p.Tr
č.50/48
OAV NF v Turnově

věc: Jaroslav Racek z Rovenska p.Tr 17.března 1948
provokativní chování při státní hymně.

Dne 28.února 1948 po dopoledním projevu předsedy vlády Klementa Gottwalda uspořádán byl komunistickou stranou Československa,místní organisací v Rovensku p.Tr. ve 14.hodin veřejný projev.Na tomto projevu byl i Jaroslav Racek,obchodník,z Rovenska p.Tr.Před zpěvem státní hymny provokativně odešel zmíněný Racek s Bohumilem Drbohlavem.Místní akční výbor navrhuje Jaroslavu Rackovi pokutu 1 000 kč.V případě nedobytnosti trest vězením.

předseda:Náhlovský.

(...) Na tomto projevu byl i Bohumil Drbohlav,obchodník s textiliemi z Rovenska p.Tr.,který se vyzývavě choval i při řeči řečníkově, když se zmínil,že očištění provinilci za okupace,nezbavili se znamení že se proti národu provinili.Řečníkem bylo občanstvo upozorněno, že po projevu bude zpívána státní hymna. Jmenovaný Boh.Drbohlav před započetím zpěvu provokativně utekl s Jaroslavem Rackem, obchodníkem z Rovenska p.Tr.

MAV NF na svých schůzích dne 8 a 15 března 1948 usnesl se jednomyslně všemi svými členy navrhnouti Boh.Drbohlavovi za provokační chování při zpěvu státní hymny pokutu 10 000 kč,vzhledem k jeho poplatní schopnosti.V případě nedobytnosti k trestu vězením.

MAV NF:předseda Náhlovský

Okresní Akční výbor NF v Turnově 3.dubna 1948
č.525 a 526/48
Místnímu Akčnímu výboru NF
v Rovensku p.Tr.

věc: Potrestání Bohumila Drbohlava a Jaroslava Racka.
Na základě Vašich informací o zpupném chování Boh.Drbohlava a Jar.Racka , potvrzuje OAV NF v Turnově Vámi navržené pokuty a to B.Drbohlavovi 10 000 kč a J.Rackovi 1 000 kč.
Při posuzování takovýchto případů jednejte tvrdě a spravedlivě, najdete vždy plné pochopení OAV NF.

Místní občané tak byli náležitě upozorněni na to,že v přicházejícím společenském řádu,nemohou odcházet ze sálu kdy je napadne a odejít před započetím zpěvu státní hymny je může přijít draho.
Pánové Drbohlav s Rackem se nepoučili.Problémy pana Racka v nové době vyvrcholily po třech letech. Nad Bohumilem Drbohlavem, který byl nařčen ze spolupráce s německými okupanty, se počaly stahovat mraky již o pár dní později.
Po únoru 1948 bylo mnoho lidí,kteří byli již jednou osvobozeni, nebo odsouzeni nezávislými soudy za kolaboraci,souzeno znovu. Tentokrát jejich provinění již neposuzovaly nezávislé soudy, ale spravedlnost začaly napravovat soudy zcela jiné.Rozsudky byly vynášeny na základě doporučení různých výborů a komisí z jednotlivých obcí.Členové těchto orgánů,kteří mnohdy sami neměli čisté svědomí, využívali příležitosti k odstranění nepohodlných lidí.Jedním z nich byl v Rovensku p.Tr.Bohumil Drbohlav.
V čem spočívala jeho spolupráce s gestapem,vyplývá z následujících výpovědí:

MNV v Rovensku p.Tr.
Protokol

21.května 1945 vypověděl Fr.Janků z Rovenska :

někdy v měsíci únoru 1941 byl jsem zatčen jičínským gestapem a držen 8 - 10 dnů ve vazbě.Bylo mi přečteno udání,které proti mně učinil můj soused Bohumil Drbohlav.(...)
Nepamatuji se celý obsah ale pamatuji se hlavní body udání - že jsem podvratný živel,že jsem zaujat proti říši a že jsem pana Drbohlava nařknul,že je ve službách gestapa za 3 DM denně.
Po výslechu jsem byl propuštěn na svobodu.

12.září 1945 vypověděl pan Drbohlav:

Janků na mně rozšiřoval že jsem ve službách gestapa,že dostávám peníze a že ví číslo mé legitimace. (...) v důsledku těchto řečí jsem se dvakrát obrátil na četnickou stanici v Rovensku,kde jsem byl odmítnut, zrovna tak můj otec.Podotýkám že na gestapu v Jičíně,jsem byl upozorněn , proč jsem se neobrátil na četnickou stanici,načež jsem řekl že na četnické stanici jsem byl dvakrát a náprava zjednána nebyla.Výslovně prohlašuji , že na gestapu jsem žádal pouze aby rozšiřování zpráv o mne Jankovi zakázali.Nic víc jsem na gestapu neudal a také gestapák se na nic nedotazoval.

V těchto několika stručných řádcích je vystižena podstata. Spor dvou sousedů,kteří se , jak bylo všeobecně známo,neměli rádi.Míru provinění zhodnotila trestní komise ONV v Turnově,která uznala dne 30.dubna 1947 na základě provedeného řízení takto:
právem
( ... ) je vinen že v únoru 1940 ( ... ) podal u německé státní policie v Jičíně stížnost na Františka Janků, pro rozšiřování zpráv,že Bohumil Drbohlav je ve službách gestapa,že pobírá za tyto služby plat a má od gestapa legitimaci.Ve své stížnosti uvedl o Františku Janků že tento je podvratný živel zaujatý proti říši.
(...) odsuzuje se k trestu vězení v trvání 4 měsíců a trestu veřejného pokárání. Trest vězení je odpykán vyšetřovací vazbou.
V Turnově 1.května 1947 předseda trestní komise nalézací Dr.Dymeš v r.

Podle názoru trestní komise z roku 1947, se Bohumil Drbohlav nezachoval správně a byl potrestán. Tímto rozsudkem však jeho potrestání neskončilo. Na přání rovenského akčního výboru za předsednictví soudruha Aloise Náhlovského, se začalo provinění Bohumila Drbohlava znovu projednávat. Na schůzi 15.března 1948 nebylo na pořadu jen chování pana Drbohlava při veřejném projevu soudruha Náhlovského,ale na okresní akční výbor byl zaslán návrh:

AV NF v Rovensku p.Tr. 16.3.1948
č.45/48
věc:obnova řízení očistného
titl.

OAV NF v Turnově
Podle usnesení městského akčního výboru ze dnů 8 a 15 března 1948 na základě doporučení očistné komise v Rovensku p.Tr. ze dne 5.3.1948 navrhuje MAV v Rovensku aby byly znovu projednány všechny procesy jak u soudů tak u očistných komisí se všemi občany a občankami,kteří se provinili za okupace.Týká se občanů a občanek z Rovenska.

předseda:
Náhlovský

Již o dva dny později posílají členové rovenského akčního výboru další dopis.

MAV NF v Rovensku p.Tr. 18.3.1948
č.53/48
věc: Bohumil Drbohlav,obchod textiliemi
Rovensko p.Tr.
zrušení živnosti
titl.
OAV NF v Turnově
Všeobecně známý Bohumil Drbohlav,obchodník textiliemi v Rovensku p.Tr.otevřel svůj obchod za okupace,tedy v době,kdy nikdo jiný to nemohl učiniti.Je nutno zjistiti,nedostal li živnostenský list na žádost Němců. V okupaci měl textilií stále dost,třebaže jiní obchodníci neměli co prodávati. V okupaci konal služební cesty.
Chlubil se již před tím než začal obchodovat větším množstvím peněz.O jejich původu vykládal záhady a neurčitosti. Jeho chování za okupace bylo zakončeno jeho internováním na zákrok revolučního výboru.
Není v celku známo,byl li souzen,odsouzen a trestán. Podal žaloby na lidi,kteří se v okupaci statečně chovali a uvedl je tím do nesnází.
Nemá kladný poměr k lidově demokratickému řádu ČSR.Bylo na něho podáno zvláštní oznámení pro provokativní chování se za zpěvu státní hymny.
Nemá obliby u místního obyvatelstva.Má pravděpodobně u vyšších centrálních úřadů vlivné osobnosti,které ho všemožně chrání.
Místní akční výbor v Rovensku p.Tr.na svých schůzích dne 8 a 15 března 1948 po slyšení své očistné komise ze dne 5.března 1948 usnesl se hlasy všech přítomných na návrhu, aby Bohumilu Drbohlavovi,obchodníku s textiliemi v Rovensku p.Tr.byl obchod uzavřen.Zboží aby bylo dodáno do ostatních rovenských
obchodů textiliemi,jichž na Rovensko a okolí bez obchodu Drbohlava je dost.
Bohumil Drbohlav budiž dán k disposici Úřadu ochrany práce.Kdyby nechtěl pracovati,tedy do pracovního tábora.

Zabývat se objektivností těchto nařčení nemá smysl.Zjevnou nepravdou je část,ve které je uvedeno že:" Není v celku známo,byl-li souzen, odsouzen a trestán." Nejen že to v tehdejší době bylo známo snad všem občanům rovenska ale Místní národní výbor byl informován dokonce písemně.

ONV v Turnově 14.září 1945
Okresní vyšetřující komise
titl.
MNV v Rovensku

Bohumil Drbohlav z Rovenska p.Tr.byl rozhodnutím OVK při ONV v Turnově dnešního dne propuštěn na svobodu.

V Turnově 23.září 1945
č.j.220/45
Místnímu národnímu výboru
v Rovensku
potvrzujeme tímto p.Drbohlavovi obchodníku z Rovenska P.Tr.že nemáme zásadních námitek proti shora jmenovanému stran dalšího vedení
jeho závodu.

za vyšetřující komisi :podp.nečit.

Okresní vyšetřovací komise
v Turnově
č.j.220/45
Pan
Bohumil Drbohlav Rovensko p.Tr. 118
na vědomí,trestní řízení vedené proti Vám pro podezření ze styku s německými úřady bylo veřejným žalobcem lidového soudu zastaveno podle §
90 tr.ř.
V Turnově 1.února 1946
MNV v Rovensku na vědomí.

Zásluhou akčního výboru v Rovensku pokračovalo řízení v roce 1948 velice rychle.

OAV v Turnově 3.dubna 1948
č.551/48
titl.
MAV NF Rovensko p.Tr.
věc: Drbohlav Bohumil,Rovensko p.Tr.
zrušení živnosti.
Na základě Vaší zprávy ze dne 18.3.1948 usnesl se OAV NF v Turnově,aby Bohumilu Drbohlavovi,obchodníku textiliemi v Rovensku p.Tr. byl odebrán živnostenský list a obchod uzavřen. Výše jmenovaného předejte k disposici úřadu ochrany práce. Uvedené rozhodnutí uveďte ihned v platnost.

Osud manžela nebyl lhostejný paní Drbohlavové. Na její dotaz dostala následující odpověď.

OAV NF
1238/48 18.května 1948
titl.
paní
Zora Drbohlavová
Rovensko p.Tr.
K Vašemu dopisu ze dne 27.dubna 1948 Vám sdělujeme,že uzavření obchodu Vašeho manžela bylo provedeno na návrh místního akčního výboru v Rovensku p.Tr.,který jsme akceptovali.
Na tomto rozhodnutí trváme.

titl

OAV NF v Turnově
Odvolávám se na Váš dopis ze dne 18.5.1948 a s politováním konstatuji,že jste mi na můj dopis ze dne 27.4.1948 nepodali žádoucí odpověď.
Neptala jsem se totiž na čí návrh byl nám náš obchod uzavřen,ale nýbrž na důvod,který donutil ony pány aby tak učinili. Odvolávám se na ústavu republiky československé a na řeč předsedy vlády Kl.Gottwalda a pana před.ÚRO Zápotockého na sjezdu všech živnostníků, k onaném minulou neděli v Praze.Jak z ústavy tak i z obou řečí je mi známo , že maloobchody nebudou uzavírány , neboť jsou chráněny ústavou a naopak budou všestranně podporovány.
Prosím Vás proto ještě jednou co nejzvořileji,aby jste mi laskavě sdělili důvod,který překročil ochranu ústavy a donutil Vás aby jste nám obchod uzavřeli.
v plné úctě

Zora Drbohlavová

Zdali korespondence paní Drbohlavové s akčním výborem pokračovala není známo.Pro tehdejší orgány byl svazek Drbohlav uzavřen počátkem června 1948.

5.června 1948
titl.SNB Turnov
Z příkazu OAV NF v Turnově má býti převezen od okresního soudu v Turnově vyšetřovanec B.Drbohlav z Rovenska p.Tr.do ústavu choromyslných v Bohnicích.Vyšlete dva členy SNB jako doprovod k jeho přepravě.
ONV Turnov
předseda.

Případ B.Drbohlava byl jedním z prvních,které rovenský akční výbor úspěšně dokončil.Možná že si malicherný sousedský spor nezaslouží tolik pozornosti.Takto však začínaly nezákonnosti let padesátých. Jeden z prvních případů v Rovensku, kdy osobní antipatie a snaha zlikvidovat živnostníka za každou cenu, vyústily v osobní tragedii.
Ustavující schůze AV NF v Rovensku p.Tr. se konala po únorových událostech,dne 3.března 1948. Zachovalo se hlášení z 15.února roku 1949.

Titl.
OAV NF Turnov
Loňské únorové události byly sledovány v Rovensku velmi pozorně.
( .. .) podle pokynů byl ihned vytvořen bez nesnází MAV NF jehož složení bylo nepatrně změněno.Nebyl potvrzen zástupce legionářů a SČM. První schůze AV NF v Rovensku se konala 3.března 1948. Obyvatelstvo přijalo s povděkem utvoření MAV NF ( ... ) Reakce neodvážila se veřejně vystoupiti.

Prvním předsedou akčního výboru v Rovensku p.Tr.byl Alois Náhlovský. Jeho předsednictví netrvalo dlouho,jak si pamatuje jednatelka akčního výboru z této doby:

Náhlovský byl předsedou akčního výboru. Měl razítko,tak psal sám posudky na lidi na který měl zlost a skutečně lidem ubližoval.To výbor dost věcí ani neprojednával.A tak byl nějak potrestanej,tím že šel ten rok do pense.To ledacos ani nebylo projednáno ve schůzi a dělal to on sám. Nakonec se oběsil.

Soudruhu Náhlovskému bylo poděkováno za jeho práci v akčním výboru dne 24.července 1950. Jen za rok 1948 od konce února do konce prosince vyřídil MAV NF v Rovensku p.Tr. celkem 397 jednacích čísel.Z toho 250 dopisů. Za dobu své činnosti rozhodoval o všem co se dělo ve městě. Vyhotovil mimo jiné nezjistitelné množství kádrových posudků pro všechny možné instituce. Tyto posudky rozhodovaly o životě mnoha občanů a jejich dětí v mnoha příštích letech.V rovenské kronice se píše.

Ježto hlavní činnost Akčního výboru spočívá v dozoru nad politickou spolehlivostí členů ostatních složek Národní fronty a občanstva vůbec, usneseno hned v první schůzi vyzvati všechny spolky v Rovensku aby provedli očistu v řadách svého členstva. Do očistné komise byli zvoleni:
Ladislav Melich,Miloslav Brožek,Jos Zikmund a Fr antišek Damašek. Tato komise navrhla odstranění nespolehlivých občanů z vedoucích funkcí, případně i z Rovenska. Usneseno též provésti očistu veřejné knihovny.

Očista byla provedena i v Místním národním výboru.Odvoláni byli všichni členové zvolení za národně socialistickou stranu a stranu lidovou.14.května 1948 to místní akční výbor oznamuje na okresní akční výbor.

Z místního národního výboru v Rovensku p.Tr.byli odvoláni následující členové,jichž postoj k práci pod vedením KSČ nebyl po většině kladný:
František Hátle,řídící učitel,Jaroslav Vindyš,krejčí,Vladimír Kadeřábek, knihtiskař,Čeněk Zikmund,rolník,St.Náhlovský,brusič drahokamů, Josef Koucký,br.dr.,Josef Ondřej,strojník,Josef Ondřej, rolník, Karel Tejnský,obchodník
Ze všech veřejných funkcí byl vyloučen Josef Kovář,rolník.
Z vedení Občanské záložny byli vyloučeni:Karel Šťovíček, rolník, Rudolf Zikmund,obchodník,Josef Ondřej,rolník.
(...) Rovněž byly provedeny všechny změny ve všech komisích při MNV,a ve vedení spolků a korporací.Všechny tyto změny byly prověřeny MAV NF.

Po roce došlo i na stranický majetek.

Z majetku bývalé strany národně socialiastické má MAV NF v Rovensku p.TR.v úschově:
vkladní knížku Záložny a spořitelny v Rovensku p.Tr.č.4141 na Kčs 2317.
Při zkoumání majetku strany lidové v Rovensku bylo zjištěno,že tato strana nemá žádného majetku.Kniha příspěvková byla vedena naprosto neodborně a nedalo se zjistiti zda a kolik měla strana peněz.Jinak někteří členové přispívali na stranu,ale těchto peněz bylo prý použito na placení příspěvků ústředí.
MAV NF nemá z majetku lidové strany ničeho.(3)

V kronice se dočteme že Akční výbor za předsednictví soudruha Ant.Vondráka spolupůsobil a dozíral na všechny místní podniky rázu politického i kulturního, prověřoval a dozíral na práci ostatních složek NF. Kdo to byl soudruh Antonín Vondrák,od roku 1950 po soudruhovi Aloisovi Náhlovském,předseda akčního výboru,tedy nejmocnější muž v Rovensku? Sám sebe představil v soudním procesu s kapelníkem Josefem Mazánkem takto.

"Jsem předsedou akčního výboru v Rovensku p.Tr.,členem milice, učitelem roku stranického školení, členem sektoru agitace v Turnově a konečně úderníkem."

O činnosti MAV NF v Rovensku p.Tr se zachovaly záznamy.S neúnavnou prací tohoto orgánu se při líčení událostí padesátých let setkáváme neustále, proto jen několik ukázek.

titl.
OAV NF
věc:Manželé Kořínkovi - národní správa na dům.
Přemístění z Rovenska p.Tr.
k č.587 a 588/48 okr.AVNF z 6/4 1948

Místní akční výbor NF v Rovensku p.Tr.pojednal o rodině Josefa Kořínka a jeho ženy němky na základě nahoře uvedeného Vašeho přípisu a žádá o schválení následujícího opatření,poněvadž Kořínkova žena němka ještě po únorových událostech svým drzým a vyzývavým jednáním i před členy místního akčního výboru NF zasluhuje trestu.
1. MAV NF v Rovensku navrhuje zrušení koupě domku č.p. 235 v Rovensku p.Tr.manžely Kořínkovými a zavedení národní správy na tento domek.
2. MAV NF v Rovensku p.Tr. navrhuje znovu přemístění manželů Kořínkových do jiné obce,aby i obyvatelstvo bylo upokojeno,že Kořínkovi opět nevyváznou bez zákroku proti nim.
Oba manželé byli po revoluci internováni.Kořínek se svou žalobou na předsedu místní rady osvětové , soudruha Františka Damaška,zastoupenou turnovským advokátem Drem Kučerou,urazil předsedu Místní rady osvětové a zejména Kořínková svým chováním v Rovensku p.Tr.dává stále najevo svůj negativní postoj k lidově demokratickému zřízení.

předseda MAV NF:
Náhlovský

Místní akční výor v Rovensku pod Troskami.
č.63/48
Pan Josef Kořínek v Rovensku pod Troskami.

Ve dnech oslav vítězství v květnu 1946 při Vaší žádosti o zákrok při rozbití Vašeho okna u člena SNB řekl Vám pan František Damašek,abyste dal pokoj.Vy předal jste tuto záležitost advokátovi.
Pan František Damašek dal Vám tehdy písemné odvolání,zaplatil 100 Kčs útrat.
Místní akční výbor se usnesl ve své schůzi dne 15.března 1948 na tom,abyste panu Františkovi Damaškovi vrátil 100 Kčs i přípis,kterým on odvolával svá slova k Vám.Mimo to se usnesl akční výbor,abyste zaplatil do obecní pokladny v Rovensku pod Troskami 1 000 Kčs jako pokutu za Vaše tehdejší chování.
Písemné odvolání,které Vám tehdy pan Damašek dal,vrátíte i se 100 Kčs do rukou panu Damaškovi,pokutu složíte na národním výboru v Rovensku pod Tr.

Předseda MAV:
Náhlovský

MAV 7.2.1950
titl.
OAV
Na návrh MAV NF z 8.3.1948 byl Josef Kovář pro své chování před únorem jako člen lidové strany v MNV i v ONV zbaven všech veřejných funkcí i jeho zaměstnání v Národní pojišťovně.
Na jeho vlastní žádost vzhledem ke třem dcerám MAV NF mu slevil propuštění z pojišťovny,však zařazení Kováře do veřejných funkcí dosud v žádném případě nedoporučuje.
Kovář má plnou možnost projevit svůj kladný poměr k lid.dem.řádu.Je tedy dobře počkati a ne jej ihned zařaditi tam,odkud ho vítězný únor odstranil.

Předseda AV:Náhlovský

MAV NF v Rovensku 4.dubna 1951
Titl.
MNV Rovensko
Místní skupina ČSM zaslala nám přípis o přidělení bývalé hostinské kuchyně za klubovnu.Žádosti doporučujeme vyhovět.
Mimo jiné poukazujeme na to, že v místnosti,kde je umístěna busta velikého Lenina,jsou uskladněny i sudy,což jistě není vhodné.Komunistická strana čekoslovenska 31.5.51
titl.
MAV NF v Rovensku p.Tr.
Žádáme Vás aby jste vyrozuměli tělocvičnou jednotu Sokol aby provedli změnu ve funkcionáři a sice:za pokladníka Kočího (cukráře) neb jeho poměr neskýtá důvěry k lidově demokratickému zřízení.
Těšíme se že vše potřebné zařídíte.

Za Městský výbor KSČ Vaší práci"ČEST"
Rudolf Hladík
předseda zapsal:Bařtipán Miloš.


81/51 22.6.51
Jan Petráš-posudek
K Vašemu dotazu na Jana Petráše,zvěrokleštiče,t.č.bytem v Rovensku sdělujeme, že jmenovaný je politicky neuvědomělý a proto ho rozhodně nedoporučujeme pro styk s venkovským lidem.


20.1.1952
Titl.
Včelařský spolek v Rovensku
MAV schvaluje volbu ústně navržených členů Jana Kubelky a Josefa Kováře do Vašeho spolku.
S kandidaturou Jaroslava Vindyše nesouhlasí.
Čest práci.


16.6.52
Dodatečně byl schválen kádrový posudek na Jar.Studničku a Stanislavu Krenkovou,který byl nutně a narychlo potřeba k závěrečným zkouškám na střední škole v Rovensku.


7.10.1952
Titl.
Mlékárna - Rovensko
Akční výbor byl upozorněn , že ve Vašem závodě nebyla dosud řádně ustavena odbočka Svazu čsl.sov.přátelství,jak to bylo krajským výborem svazu nařízeno.AV musí proto trvati na tom , abyste odbočku při Vašem závodě ihned ustavili.29.4.1953
Upozornit MNV aby nechal odstranit tabulku Masarykovo náměstí.

V Semilském archivu se částečně dochovala hlášení tajemníka Okresního akčního výboru v Turnově na krajský výbor v Liberci.Tato hlášení byla zasílána s naprostou pravidelností, každý týden na předtištěném formuláři a obsahovala zprávy z jednotlivých, stále stejných oblastí veřejného života.Sokolská očista, otázka církve, výživa, politická činnost v okrese,činnost ostatních politických stran, akce a organisační zprávy.Pro ilustraci, ukázka toho, co tato hlášení obsahovala.Okresní akční výbor NF
195/48 11.9.48
Ve věci sokolské očisty bylo znovu apelováno důrazně na místní akční výbory aby tyto řádně a důsledně očistu provedly.Při okresním výboru KSČ byla utvořena taktéž sokolská komise.
Tento týden byly opět rozhozeny protistátní letáky.Poslední zachycené letáky se týkají pohřbu Ed.Beneše.Ve středu v důsledku zvýšeného nebezpečí byla zmobilisována závodní milice,která hlídkovala ve městě a zajistila družstva a mlýny.296/48 6.11.48
Očista Sokola
Okresní sokolská komise podala návrh předsednictvu župy Ještědské k vyloučení a zbavení funkcí jednotlivých členů.Z předsednictva župy byl
dán návrh na vyloučení 4 členů,na vyloučení z funkce 5 členů,z župního předsednictva žen návrh na vyloučení 3 žen a 6 zbavení funkce ...atd.155/49 8.února 1949
Očista Sokola je v celém turnovském okrese skončena.242/49 17.března 1949
Oznamujeme že z nedostatečných zápisů OAV NF v Turnově v době po únoru 1948 nemůžeme zjistit kolik případů prošlo celkem očistou OAV NF.Z osob, které byly v zaměstnaneckém poměru,bylo postiženo celkem 88 na turnovském okrese,z nichž 63 bylo úředníky,učiteli a příslušníky SNB.
Dále 12 dělníků 8 samostatných obchodníků a 1 národní správce.V MNV bylo vyměněno ze 70 obcí celkem 23 předsedů a ve 36 obcích byly provedeny v MNV změny.Pouze 11 obcí nezaznamenalo změny v ve složení MNV.314/49 26.března 1949
Během tohoto týdne proběhly 3 schůze prověřovací komise pro očistu záložnického důstojnického sboru,při nichž bylo prověřeno celkem 26 mužů 12 kladně a 14 záporně.

290/49
V obci Frýdštejn, při taneční zábavě pořádané místní sokolskou jednotou, skupina provokatérů pronášela protistátní a protikomunistické
výroky. Okamžitě bylo zakročeno a hostinský a jeho bratr byli zatčeni jako iniciátoři tohoto incidentu.

O tom čím se akční výbory také zabývaly svědčí i množství korespondence mezi těmito výbory a okresním akčním výborem.

OAV NF živnostníků a obchodníků v Turnově 10.3.1948
Titl.
Okresní AV NF v Turnově

věc:odebrání povolení k jízdě
Okresní akční výbor živnostníků a obchodníků v Turnově navrhuje, aby panu Aloisi Drbohlavovi,obchodníku v Turnově,bylo odebráno povolení k jízdě a podle uvážení i automobil.
Důvody: Pan Drbohlav ve svém obchodě šířil propagandu proti lidovědemokratickému řízení státu,vypravoval, že zboží bude do voleb a prodej zboží jen určitým občanům.
(...)

Jsme s pozdravem Dvouletce zdar.
podp.nečitelnýOAV NF v Turnově 12.7.1948
Titl.
Národní správa fy.Souček
likéry
Turnov

Dovolujeme si Vám oznámit ře OAV NF se rozhodl Vám doporučit,abyste z Vašeho znárodněného podniku propustili sílu Landyšovou Ludmilu,která za posledních událostí se ukázala lidovědemokratickému zřízení nepřátelsky nakloněna.
Žádáme,abyste nám sdělili,zdali jste naše doporučení vzali na vědomí či ne.
Děkujeme Vám předem a jsme s pozdravem : Dvouletce zdar
Okresní akční výbor NF

Okresní národní výbor
T u r n o v
Okresní akční výbor v Turnově nemá námitek proti uzavření sňatku mezi Jindřichem Jírou a Annou Schwarzbachovou.
za:
Tajemník
Titl.
Okresní prokuratura Turnov
Předsednictvo OAV NF nemá námitek aby Vilém Fořt byl zařazen do Tábora nucených prací.Vilém Fořt byl velkým mluvkou,jeho řeči byly protistátní,zejména když se opil.
za:

Tajemník

AV stanice ČSD v Turnově
Titl.
Okresní AV v Turnově

Akční výbor stanice ČSD Turnov obrací se na Vás v následující věci.
V naší stanici slouží Arnošt Vraňan,výhybkář (dělník) slovák, svobodný, který bydlí v Paceřicích.
Ve stanici svoji službu koná řádně,ale v Paceřicích žije u rolníka Ladislava Peciny,kde je zaměstnána němka s kterou udržuje poměr.(...)
Žádáme Vás proto, aby věc byla řádně prošetřena,aby tam nebylo nějaké semeniště protistátní činnosti,což by později mohlo nám dělati potíže.
Se soudružským pozdravem.

Jan Černohouz Kubišta
jednatel předsedaOkresnímu akčnímu výboru NF v Turnově.

Vážení soudruzi upozorňuji Vás,neboť to je mojí povinností jako komunisty, na nově utvořený a reorganisovaný místní akční výbor NF v Hlavici.Tam byl do AV NF navržen pan Frantiek Pytloun,aby tam prý zastupoval sedláky.(...)
Jeho chování bylo takové,že se posmíval a ironisoval komunistickou stranu a její funkcionáře a celou dělnickou třídu.Toto chování nezměnil
ani za okupace,kdy mu byl milejší němec než rus.Po roce 1945 zaujímal nepřátelský postoj vůči naší straně a dnešní lidově demokratické vládě Klementa Gotwalda. (...) a nyní soudruzi by měl býti tento posměváček v akčním výboru,v tom akčním výboru,který jej vyloučil z veřejných funkcí kde se stavěl proti drobnému lidu a kde obhajoval velké sedláky.To soudruzi jistě uznáte ,že to není možno. (...)
Soudruzi nepíši Vám ze žádné osobní zaujatosti k výše jmenovaným,ale mám zájem na tom,abychom se dostali brzo k socialismu a toho kdo je brzdou na cestě k socialismu odstranili.
Věřím,že toto vše uvážíte a věřím,že jsem toto upozornění nepsal nadarmo.

Pětiletce zdar.
Štěpán Bárta
VápnoKomunistická strana Československa
Místní org.Mašov OV Turnov
p.Turnov K 18
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
K žádosti AV NF v Mašově o okamžitém odvolání Jar.Sedláka z Podniku Muller a spol.výroba oděvů- Turnov Trávnice.

Místní AV NF v Mašově,zbavil Jaroslava Sedláka z Pelešan občanských práv a tuto žádost OAV NF v Turnově podal 10 března 1948 ale přesto
tento člověk posud pobírá mzdu u národního podniku kde je zaměstnán jako úředník.
Připomínáme že Jar.Sedlák,který vždy a v každém slově projevoval a dosud projevuje nesmiřitelnou zášť proti ROH a přímo hulvátským způsobem se stavěl proti lidovědemokratickému zřízení a své chování dosud nezměnil,nepatří do národního podniku neboť to budí pohoršení v občanstvu.
Věříme že nebude třeba dalších kroků pro tento samozřejmý zásah.

Za Místní org. J.Matějka
KSČ předseda
Závodní rada mlékárny v Příšovicích 7.září 1948
Titl.
Okresní akční výbor NF, OV NF Turnov
Turnov. K 18

Z důvodu toho,že náš zaměstnanec Kamil Bílek byl uznán neschopným zúčastnti se uhelné brigády,rozhodla se národní správa a závodní rada rozvázati s ním na jeho vlastní žádost pracovní poměr s okamžitou platností.
Podáváme Vám tuto zprávu a znamenáme se s veškerou úctou
za záv.radu Mlék.Příšovice:

podp.neč.

773/52
titl.
Rada ONV
Turnov

Vážení soudruzi!
Byl jsem přítomen Dvořákovu Sychrovu.Tato velkolepá slavnost měla velmi mnoho vážných nedostatků.Byla tam velká účast na odpolední slavnosti,kde bylo nutno politicky zhodnotit význam těchto oslav.Nebylo to provedeno.Byl to nedostatek ONV,že to nedovedl zajistit,chyběly tam obrazy představitelů s.Stalina,s.Gottwalda,nebyly tam prapory.
Pro příště je nutno zajistit referenta na odpolední slavnost,buď z ONV a nebo z OAV NF,zajistit řádnou výzdobu a dát tomu skutečně charakter socialistické nadstavby.
Žádám o sdělení jak se chcete příště s touto věcí vypořádat.
Se soudružským pozdravem

předseda podp.nečit.2150/48 16.10.48
kontrola únorové očisty
( ... ) dále jsou pořizovány pomocí OÚOP seznamy osob postižených akčnímy výbory a jejich zařazení do práce.Písemně byly požádány všechny národní podniky,veřejné a peněžní ústavy aby oznámily všechny zaměstnance, kteří byli přijati nebo přeloženi po únoru 1948.V případech kdy osoby postižené únorovými událostmi byly přemístěny na jiný okres , jsou činěny dotazy v místech jejich působiště , jaká místa v novém zaměstnání zastávají.Vyžádali jsme si seznam všech obchodních zástupců a provádíme jejich kontrolu.V tomto směru nechali jsme natisknout letáky, "Jak dlouho se budeme uskromňovat",které rozšiřujeme po okrese prostřednictvím MAV NF a poštou do každé domácnosti.


J a k d l o u h o s e j e š t ě b u d e m e u s k r o v ň o v a t ?
Tak dlouho,dokud z našeho národního krajíce budou ujídat
různí povaleči,šmelináři a sabotéři,kteří nepracují a často za cizí
žold se snaží podkopávat naše národní hospodářství.
O tyto nám právě jde a proto
Ch c e t e a b y b y l y v ě t š í př í d ě ly p o t r a v i n ?
P o t ř e b u j e t e t e x t i l ?
Oznamte všechny šmelináře,povaleče a záškodníky našeho veřejného
života ve Vašem nejbližším okolí místnímu nebo přímo okresnímu
akčnímu výboru NF v Turnově.
Pomozte nám očistit poctivý pracující lid od příživníků,
p o m ů ž e t e t í m s o b ě.
BEZ VAŠÍ POMOCI NEMUŽE BÝT ZJEDNÁNA NÁPRAVA !
Chceme se postarat o to,aby tito lidé pomocí poctivé práce se
zapojili do úsilí celého národa o vybudování
l e p š í b u d o u c n o s t i. /3

Tato veřejná výzva k udávání našla mnohdy úrodnou půdu.Na ukázku jeden z dopisů,který došel na Okresní akční výbor v Turnově 5.prosince 1948.Paní (...) vdova po turnovském lékaři,trpěla silnou cukrovkou a její celkový zdravotní stav byl dle vyjádření lékaře velmi špatný.

Soudruzi,zatím co celý národ a skoro každý z nás a každý zaměstnaný pracujeme na mnoha různých brigádách,jsou případy , že mnozí nejen že nepracují vůbec,ale dokonce vydržují si pro své osobní pohodlí služebné.
Jeden z takových křiklavých případů zde uvádím.Paní (...), vdova, zná ji zajisté každý z Vás,žije tímto přepychovým životem.Je úplně sama, statná i zdravá , váží nejméně 110 kg a má k své obsluze služebnou, která by v dnešní době mohla v továrně pracovati ( ... ) .
Jak mohl dáti pracovní úřad pro služebnou pracovní povolení.Dále je vůbec možné aby paní (...) která váží přes 100 kg pobírala lístky pro nemocné ?
A proč to píši.Služebná paní (...) přišla k řezníku a žádala játra.Že prý pro jejich dva kocoury.To tedy již přestává vše.V době kdy každý z nás žije při namáhavé práci z lístku jednoho,ona má jako nemocná o 3 kg masa navíc,které dává i svým kocourům.Co zaslouží lékař,který předepisuje lístky lidem,kteří váží cca.120 kg a vůbec nepracují a dokonce ještě se nechávají služebnou obsluhovati.
Soudruzi, doufám že toto upozornění Vám stačí a že zařídíte,aby kocourkové již játra nepapali.

Fr.Kareš (5)

V takovémto prostředí probíhající volby roku 1948,se staly pouhou formalitou.Volební právo měli i ženy a koho jiného mohli volit , když si přečetly v Rudém právu následující článek.


"Zájmy venkovských žen chráníme důsledně"
Žena venkovská je nedůvěřivá a kritická.Není divu,byla již tolikrát
zklamána,že nevěří slibům a krásným slovům.Je věcná a není
malicherná. Přinese Vám na dlani své srdce,když ji přesvědčíme činem
a dobrou vůlí,že to s ní myslíme dobře a poctivě...
Její těžký a svízelný život , může nejlépe pochopit strana
pracujícího lidu,strana komunistická.

Tím že byla vytvořena t.zv."Jednotná kandidátka národní fronty"
ztratilo slovo volby jakýkoliv smysl.Nebyla možnost volit.Občan mohl
odsouhlasit navržené.Nezúčastnit se voleb,nebo dokonce nesouhlasit,
znamenalo získat nálepku přívržence reakce.Z takového člověka se stal
protistátní živel,nepřítel pracujícího lidu a přestal být rovnoprávným
občanem.Tvrdohlavost mnohých,měla vliv na celý jejich další život.Sotva
kdo z těch,kteří byli v roce 1948 ve volebním věku,by uvěřil tomu,že
tato fraška bude trvat celých čtyřicet let a že většina z nich se již
svobodných voleb nedožije.Nejlépe nám přiblíží představy o demokracii
a budoucím vývoji společnosti články tehdejšího tisku.
2.května se ve Stráži severu pod titulkem"Jednotná kandidátka
národní fronty,mezníkem cestě k socialismu."dočteme mimo jiné:

Jednotná kandidátka národní fronty,mezníkem cestě k socialismu
( ... ) v šeptandě si stěžují poražení reakčníci že jsou prý omezeni
ve svých právech jednotnou kandidátkou obrozené Národní fronty tím,že si
nemohou vybrat,které straně by dali svůj hlas. Je to typická lež reakce.
Pravdou je,že nebude možné si vypůjčit ve volbách dne 30.května žádnou
stranu obrozené Národní fronty pro reakci.Tak tomu mohlo být ještě ve
volbách v r.1946. Vývoj pokročil o velký kus dopředu .

Celý národ žil v očekávání příštích událostí a velké množství občanů věřilo ve šťastné zítřky. Atmosféru této doby přiblíží úvodní sloka básničky otištěné ve Stráži severu.

Gottwaldův úsměv.
Otto Ježek.
Když jsme si v dílně pověsili,
Gottwaldův obraz nad svůj stůl,
jakoby utajené síly,
věřte si nebo nevěřte,
se v každém náhle probudily.

7.června 1948 odmítl podepsat novou ústavu a odstoupil, president Edvard Beneš a 14 června byl zvolen Klement Gottwald. Skončilo období slibů a začal boj.Boj komunistické strany se vším, co nezapadalo do jednotné linie budování socialismu. S tak zvanými kulaky,s buržoasií s živnostníky, s církví, s každým,kdo byl jiného názoru a nebál se ho projevit.
Začalo se v plné míře uplatňovat plánované hospodářství. Naplánováno bylo všechno a kdo překážel musel z cesty. Kolik lidských životů a materiálních škod v následujících čtyřiceti letech mohlo být ušetřeno,kdyby plánování a boj,skončily jen u alkoholu, jak si můžeme přečíst ve Stráži severu ze 6.března 1948 pod titulkem "Alkohol škůdce dvouletky".

Dvouletka počítá na rok na osobu 80l piva,2.3l vína a 1.38l
lihu,ale prozíravé závodní rady již začaly zařizovat,abychom se alespoň
při práci obešli bez tohoto množství.

S počátkem nové doby začalo masové přejmenovávání ulic a náměstí.V Rovensku p.Tr.,se z náměstí Masarykova stalo Gottwaldovo, z ulice Palackého, Stalingradská a část ulice Čechova, byla přejmenována na Sokolovo.Z řeznictví se stala Masna, z knihkupectví Narpa a tak by se dalo pokračovat dále.Novými čestnými občany města Rovenska se stali Gottwald,Stalin a Fierlinger.Naopak zbaven čestného občanství byl pro své protikomunistické postoje,ministr Václav Majer.
Některá slova a souvětí českého jazyka se stávají populárními. Reakce, revoluce, fronta, třídní boj, nepřítel,buržoasie,vyloučení, očista, protistátní, soudruzi a soudružky. Další slova změnila svůj význam.Dozvíme se na příklad co znamenalo po roce 1948 slovo dobrovolně.

Z rovenské kroniky:

Na schůzi 20.dubna bylo usneseno a schváleno zavedení dobrovolných pracovních brigád,ve kterých bude míti každý občan povinnost odpracovati 30 hodin za rok.Muži v letech od 18-55 let,ženy od 18-45 let.Účast bude kontrolována.

Za neúčast Aloise Hejduka při hledání mandelinky bramborové nadiktována mu pokuta 100 kčs.

Pan 29.června 1948
Ota Toman
Turnov,Stalinova

Dovolujeme si Vás zdvořile upozorniti,že jste se dosud nezůčastnil dobrovolné pracovní brigády na obnovu silnic,poškozených lednovou průtrží mračen.
Jsme přesvědčeni,že i vy pochopíte,že je Vaší morální povinností této akce se zůčastniti.
Věříme,že i vy odhodíte malicherné výmluvy a že i vy nás přesvědčíte o skutečně kladném postoji k dnešnímu lidově demokratickému zřízení.

za OAV NF v Turnově
Josef Richtr Jan Gdovín v.r.
tajemník předseda

Okresní akční výbor
v Turnově
Týká se dobrovolných pracovních brigád (výzva z 29.6.t.r.)
Následkem mé nemoci (viz přiložené lékařské potvrzení) nemohu se dobrovolných pracovních brigád zúčastniti pro moji chorobu srdeční a cévní.Odjíždím na radu lékaře tento měsíc na léčení a dovolí-li to později můj zdravotní stav učiním své demokratické povinnosti zadost.(...)

Dvouletce zdar!
Ota Toman
Turnov

Z hlášení Okresního Akčního výboru NF také vyplývá, co znamenal pojem administrativní opatření.

2321/48 23.10 . 48
Výživa
Dlouhodobý výkupní plán je plněn do dnešního dne na 66% Provádíme výkup obilí za pomocí úředníků Hospodářského družstva přímo v obcích.V některých případech, kde je tendence nedodávat, provádíme administrativní opatření tím způsobem, že zaplombujeme šrotovníky a mlátičky a provádíme úřední výmlat.

Dochoval se následující letáček.

- Občané !!! -
- Do boje -
- proti mandelince bramborové -
- -
- Nepřítel nám znovu odhalil svoji líbivou masku,pod níž se -
- nalézá jeho hnusná tvář.Vidíme"angloamerické obhájce svobody -
- a kapitalistické demokracie"jak na jedné straně světa vraždí -
- letadly a děly a na druhé straně by chtěli vražditi hmyzem -
- a hladem. -
- Avšak ani s jedním ani s druhým nepochodili a nepochodí. Náš -
- lid neprodleným a rozhodným úderem zmaří i tento zločinný pokus -
- imperialistických podněcovatelů války, kteří jak k nám,tak i do -
- ostatních lidově demokratických zemí,zavlékají gangsterským -
- způsobem mandelinku bramborovou a udělá všechna opatření proti -
- tomuto škůdci. -
- Komise,která byla ustavena ze složek NF,se zabývala vládním -
- usnesením v boji proti mandelince bramborové,se dohodla na tom, že -
- bude provedena jednorázová akce -
- -
- prohlídky bramborových kultur a to v sobotu dne 8.července 1950 od 14h -
- ve všech obcích okresu . -
- -
- Vyzýváme všechny složky NF,všechny poctivé vlastence-
- a budovatele socialismu,aby se do této vlastenecké akce zapojili -
- a tím zajistili výživu a budoucnost našeho národa. -
- -
- ZA PEVNÝ SVAZEK DĚLNÍKÚ A ROLNÍKÚ -
- -
- OAV NF ONV -
- Kamil Havlíček Petr Puturek -


Přečteno: 52x