ASZ ČR uzavřela na konferenci VENKOV 2021 memorandum o spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR

Sdílejte článek
ASZ ČR uzavřela na konferenci VENKOV 2021 memorandum o spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se v těchto dnech účastní Národní konference VENKOV 2021, kterou ve Žďáru nad Sázavou organizuje Spolek pro obnovu venkova ČR. Zastupuje ji zde předseda této stavovské organizace Jaroslav Šebek, který včera moderoval kulatý stůl na téma „Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově“. Zároveň došlo i k uzavření spolupráce mezi ASZ ČR a Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR), a to podpisem memoranda mezi oběma organizacemi, které je logickým vyústěním řady předchozích jednání.   

Sdružení místních samospráv je významným spolkem v oblasti prosazování zájmů obcí a měst. Dnes tato organizace zastupuje již 2.100 municipalit, což je téměř třetina z celkového počtu místních samospráv. Asociace se dohodla se SMS ČR na poskytování vzájemné odborné podpory v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a jeho ekonomiky a péče o krajinu. Organizace budou společně prosazovat zejména těchto osm konkrétních bodů:

  • Rozvoj malých a středních podniků, včetně těch nejmenších nebo začínajících ve venkovském prostoru a v celkovém pojetí zemědělské politiky směrem k podpoře lokálních ekonomik.
  • Změny v rozpočtovém určení daní ve prospěch menších sídel, které jsou nejvíce ohroženy nedostatkem prostředků a složitými podmínkami při správě svých území.
  • Legislativní i jinou podporu rodinných farem jako životaschopného a osvědčeného modelu šetrného a udržitelného hospodaření na venkově a podporu takovému nastavení podmínek, které povedou k odklonu od korporátního a velkoplošného zemědělství bez jasné vazby k regionu, ve kterém subjekt podniká.
  • Posílení kapitoly LEADERu a dalších venkovských regionálních rozvojových programů.
  • Urychlené dokončení pozemkových úprav jako nástroje k vyjasnění vlastnických vztahů k půdě a k vybudování prvků ekologické stability v krajině.
  • Legislativní změny vedoucí k posílení práv vlastníků půdy a podpoře modelu selské myslivosti.
  • Snižování byrokracie v sektoru zemědělství a potravinářství, venkovské ekonomiky, stavebního práva a dalších oblastí.
  • Ochranu základních zdrojů (půdy, vody) a opatření vedoucích ke zpestření krajiny včetně např. nasměrování pronájmu půdy ve vlastnictví obcí k místním zemědělcům, za účelem prohloubení vztahů mezi obcí a sedláky.

Celé znění memoranda naleznete zde:

Memorandum_ASZ ČR_SMS ČR.pdfUložit

Hlavní kancelář ASZ ČR

 

Přečteno: 153x