ASZ ČR hlavním koordinátorem mezinárodního projektu AGRIWATER

Martina SnášelováMartina Snášelová
Sdílejte článek
ASZ ČR hlavním koordinátorem mezinárodního projektu AGRIWATER

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se opět stává hlavním koordinátorem mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+, který tentokrát nese název AGRIWATER - Inovativní a udržitelné způsoby zadržování vody v zemědělské krajině. V následujících dvou letech se v něm spolu s dalšími zahraničními partnery bude soustředit na vzdělávání sedláků, vlastníků půdy a dalších zúčastněných v oblasti inovativních a udržitelných adaptačních opatření na změnu klimatu a předcházení následkům sucha.

Projekt se věnuje hledání nových cest, jak se změnám přizpůsobit a jak efektivně zakládat, implementovat a starat se o vodní systémy na zemědělské půdě. Zavádění vodních systémů a podpora inovativního vodního hospodářství spadá mezi dlouhodobě udržitelná řešení, postupný proces adaptace na změnu klimatu a efektivní způsob předcházení vážným následkům sucha.

Mezi farmáři již bylo zorganizováno dotazníkové šetření pro uzpůsobení výukových materiálů reálným potřebám českých sedláků. Během období trvání projektu, tedy od října roku 2020 do září roku 2022 bude vytvořeno celkem pět konkrétních výstupů.

Prvním z nich bude souhrnná zpráva, jež bude analyzovat současné adaptační strategie a vodní systémy využívané v jednotlivých partnerských zemích, legislativní rámec a možnosti v této oblasti. Následovat bude představení inspirativních příkladů dobré praxe, tzv. případových studií farem, které již v boji se suchem využívají různých inovativních cest a vodohospodářství. Také budou vytvořeny vzdělávací materiály, a to jak v tištěné podobě ve formě návodů k jednotlivým strategiím, tak v elektronické podobě. E-materiály a mikro-learningová doplňková videa se budou věnovat způsobům zakládání inovativních vodních systémů pro předcházení období sucha. Posledním cílem projektu bude vytvoření digitální vzdělávací platformy, tedy webových stránek jako místa pro farmáře, vlastníky půdy a další zájemce pro seznámení se s danou problematikou, projektovými výstupy a vzdělávacími materiály.

Projektové konsorcium je složeno celkem z šesti zahraničních partnerů: 

· ASZ ČR - koordinátor projektu, ČR

· On Projects Advising SL (OnP), Španělsko

· Hof und Leben (HuL), Německo

· Evropský svaz vlastníků půdy (ELO), Belgie

· Florentská univerzita Università degli Studi di Firenze (UniFL), Itálie

· Ministerstvo zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí, Kypr 

Z důvodu omezení spojených s koronavirem se zahajovací jednání projektu (tzv. kick-off meeting) bude konat bohužel jenom v on-line prostoru. I tak ale věříme v úspěšný start a těšíme se na spolupráci.

Období realizace projektu: 10/2020 - 09/2022

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA204-078212

Martina Snášelová, hlavní kancelář ASZ ČR

logo_Agriwater_RGB

logos_Erasmus

Přečteno: 241x