K navýšení kofinancování zemědělských projektů z PRV

Sdílejte článek
K navýšení kofinancování zemědělských projektů z PRV

Média se obrátila na Asociaci soukromého zemědělství ČR s dotazy týkajícími se postoje naší stavovské organizace k vládnímu navýšení kofinancování zemědělských projektů financovaných z Programu rozvoje venkova na 65 procent. Níže uvádíme odpovědi předsedy ASZ ČR Jaroslava Šebka na vznesené dotazy. 

Jak vnímáte toto téměř dvojnásobné zvýšení kofinancování ze strany vlády, která je na odchodu? Souhlasíte s argumentací, že je nutné tímto kompenzovat nižší rozpočet společné zemědělské politiky EU (SZP)?

Obecně platí, že zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro sektor zemědělství na jeho systémovou podporu je naprosto klíčová věc nejen pro sektor samotný, ale obecně i pro spotřebitele. A je to také základním zájmem sedláků sdružených v Asociaci soukromého zemědělství ČR.

Deklarovali jsme však již na začátku září veřejně a jasně (viz zde): https://www.asz.cz/clanek/8069/teprve-odpovedny-pristup-umocnuje-pozadavek-na-vyssi-kofinancovani-zemedelskych-podpor/), že navýšení kofinancování nižšího rozpočtu SZP bude mít v naší zemi své skutečné a očekávané přínosy pro většinu zemědělců a pro společnost teprve tehdy, pokud dojde k širším úpravám dotačních titulů a jejich vstupních podmínek tak, aby už konečně přestaly být zdrojem zejména byznysu a příjmů pro pár desítek či několik málo stovek obřích zemědělských korporátů. Veřejné peníze je třeba odpovědně nasměrovat tam, kde to také samotná evropská zemědělská politika předpokládá, tedy k většině běžných zemědělců - tj.  k těm nejmenším mikropodnikům, malým a středním podnikům, kteří tvoří základ našeho venkova. To se ale bohužel nestalo a nepříznivý vzorec distribuce těchto peněz tedy funguje dál, takže daný krok ještě této vlády je bohužel v aktuální situaci pro nás hodně diskutabilní. Věříme, že nová vláda a nový ministr učiní brzy všechno pro to, aby se věci v tomto směru zlepšily, a v takovém případě bude velmi dobře, pokud tam navýšené prostředky pro sektor zůstanou.

Domníváme se například, že velký prostor pro hledání prostředků na potřebné dofinancování důležitých investičních opatření v SZP se nabízí také u zemědělských národních dotačních titulů, které jsou ukázkou toho, jak by to nemělo být. Klíčový podíl prostředků z již také navýšených 5 miliard korun je zde totiž účelově nachystán na pochybné tituly tak, aby je mohly vyčerpat jen velmi úzké okruhy zemědělců, takže celý tento segment je třeba přepracovat.

Jak vnímáte skutečnost, že vláda, aniž by dokončila text českého strategického plánu SZP, tak již schválila jeho rozpočet?

Předně by mělo platit, že vláda na odchodu (navíc v době finanční krize) nemá dělat žádná další finanční rozhodnutí pro období, za která neponese odpovědnost. Takové porcování medvěda, co ještě běhá po lese (tedy Strategického plánu, který ještě není hotový a projednaný), není samozřejmě ani vůči daňovým poplatníkům důvěryhodné, ale při znalosti způsobu jednání této vlády se tomu vůbec nedivím. Bohužel jde o zcela očekávanou snahu odcházející mocenské garnitury, která opravdu dlouhá léta systematicky podporovala systém velkých zemědělských korporací a některých vybraných oborů, ve kterých tyto největší podniky podnikají, a rychle jim zabezpečila tyto finanční zájmy před tím, než bude muset opustit své pozice po prohraných volbách. Navíc odcházející politiky toto rozhodnutí nic nestojí, protože to zaplatí a důsledky za to ponese až vláda nová, takže hlavně tím zřejmě chtějí, aby se na ně vzpomínalo mezi zemědělskou veřejností „v dobrém“, protože přece zajistili další peníze…

Doporučili byste, aby případná nová vláda premiéra Fialy toto rozhodnutí o výši kofinancování ještě změnila?

Jako selská stavovská a profesní organizace se budeme především snažit o revizi podmínek podpor, kam až to půjde, aby byly nasměrovány výše naznačeným směrem - tj. aby z nich měl výrazně větší užitek segment především lokálního zemědělství, ale také producenti tzv. citlivých komodit apod. Moc času na případné náročnější změny nachystaného Strategického plánu ČR ale nezbývá, protože se musí zaslat do konce roku Evropské komisi, aby mohl platit od roku 2023. Naše další stanovisko k tomuto kofinancování budeme tedy vždy posuzovat optikou efektivnosti jednotlivých podpor, ale i odpovědnosti vůči aktuálnímu stavu celého státního rozpočtu, takže záleží na dalším vývoji a s jakými ambicemi v tomto směru přijde nový ministr, jehož jméno zatím ještě neznáme.

Do jaké míry se v této finální fázi přípravy Strategického plánu podílíte na jeho textu? Ministr Toman včera mluvil o tom, že s nevládními organizacemi spolupracuje.

Pan ministr zemědělství Toman s námi v tomto směru v poslední době nijak nejednal. Naše odborná a ucelená stanoviska, jak si celý Strategický plán představujeme, jsme vždy včas a pečlivě zasílali prakticky ke všem jeho oblastem. Uspěli jsme s nimi ale jen na velmi malém prostoru. Takže to vnímám tak, že Ministerstvo zemědělství se naoko jistě vůbec nebrání nějaké formální komunikaci s širokou selskou veřejností, kterou naše organizace zastupuje, ale ve skutečnosti respektuje v prvé řadě postoje a zájmy jen úzkých skupin agrobaronů. Doufáme ale, že tato politika už bude brzy minulostí.

Přečteno: 468x