Informace o zhoršené epidemiologické situaci a možný vliv na program Kvalifikovaný zaměstnanec

Sdílejte článek
Informace o zhoršené epidemiologické situaci a možný vliv na program Kvalifikovaný zaměstnanec

Od začátku listopadu se Lvovská oblast ocitla v "červené" zóně, což také znamená, že žadatelé o zaměstnaneckou  kartu v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec budou do vízového centra ve Lvově vpuštěni pouze v případě, že předloží očkovací certifikát nebo negativní test (PCR - ne starší než 72 hodin nebo antigenní - ne starší 24 hodin). Stejná pravidla platí pro cestování hromadnou dopravou, která ale zatím funguje bez dalších omezení. Tyto skutečnosti velmi pravděpodobně způsobí zvýšení počtu žadatelů, kteří se k podání žádostí nedostaví.

Je na zvážení garantů, zda, popř. jakým způsobem tuto informaci předat zaměstnavatelům. Dle předchozích zkušeností a dosavadního vývoje epidemie na Ukrajině se dá očekávat, že zařazení regionu do "červené" zóny potrvá několik týdnů. O změně situace bude Ministerstvo zahraničních věcí ČR obratem informovat.

Při této příležitosti připomínáme, že žadatelé v rámci KZ na Ukrajině dostávají i nyní termíny na podání žádosti v řádu dnů od okamžiku svého zařazení do programu.

Na druhou stranu se GK Lvov v současné době potýká se zvýšeným množstvím neúplných žádostí (většinou chybí výpis z rejstříku trestů), proto znovu důrazně apelujeme na to, aby měli žadatelé svou dokumentaci kompletní už v době svého zařazení, nejpozději pak v době podání žádosti. Podmínky programu obsahují i pasáž o tom, že zaměstnavatelé s více než 50% neúplných žádostí mohou být z programu dočasně vyřazeni.

Olga Horáková, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, olga_horakova@mzv.cz

Přečteno: 157x