Pobytový a pracovní titul mimořádného pracovního víza

Sdílejte článek
Pobytový a pracovní titul mimořádného pracovního víza

S končící sezónou a se zahájením příprav na novou sezonu připomíná MZe ČR pobytový a pracovní titul mimořádného pracovního víza, pro jehož administraci realizuje již skoro dva roky Ministerstvo zemědělství Projekt Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

Řada podniků, které tento produkt vytvořený výhradně pro potřeby zemědělských, potravinářských a lesnických firem využily v letošním roce, s ním byla spokojena a roční víza pro ně byla přínosem. Jedná se o produkt, který pozitivně přispívá k větší dlouhodobé personální stabilizaci, zejména u pracovníků, kteří se českým podnikatelům osvědčili. Zájem o mimořádné pracovní vízum se průběžně u zaměstnavatelů zvyšuje, nicméně v míře využití jeho kvóty stále existují značné rezervy a aktuálně bylo podáno pouze asi 700 žádostí z celkové kapacity 1.500 žádostí/rok. 

V roce 2022 se bude rozhodovat o případném prodloužení platnosti Programu na další léta a míra jeho využití bude jedním z klíčových ukazatelů při rozhodování o jeho případném pokračování nebo ukončení.

Jak zaznělo na všech webinářích a seminářích věnovaných projektu mimořádného pracovního víza, je při žádostech o mimořádná pracovní víza počítat s procedurálními lhůtami, které jejich vyřizování vyžaduje.

Podle podmínek příslušného nařízení vlády lze žádosti o mimořádné pracovní vízum podávat až do konce roku 2022, takže tímto produktem lze pokrýt i sezonu roku 2023. 

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 812 474
Jiri.Sir@mze.cz
www.eagri.cz

Přečteno: 238x