Tisková zpráva Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ

Sdílejte článek
Tisková zpráva Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ

Níže přinášíme aktuální tiskovou zprávu členské organizace ASZ ČR - Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ.

V navrhovaném textu je několikrát odkazováno na Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy (dále jen MP). Proto jsme se obrátili na MZe s žádostí o poskytnutí pracovní verze MP. Tento dokument nám však poskytnut nebyl. Své návrhy a připomínky jsme tedy zapracovali do aktuálního znění MP z roku 2020.

S našimi návrhy, připomínkami a komentáři k předmětným dokumentům, tak jak jsme je dne 18. října 2021 poslali na MZe, se můžete seznámit na odkazech, uvedených pod tímto sdělením.

Tisková zpráva v PDF

Návrhy na změny MKZ 2022

Návrhy na změny MP 2022

Kontaktní osoba:
Radomír Hykl
ředitel kanceláře PSNV-CZ
Hlavní 99, 753 56 Opatovice
+420 773 899 716
reditel@psnv.cz

Přečteno: 229x