Seminář: Zpracování masa na farmě - zrušeno

Sdílejte článek
Seminář: Zpracování masa na farmě - zrušeno

Cílem tohoto semináře je přiblížit účastníkům možnosti zpracování masa na farmě. Účastníci se seznámí s provozem farmy, její historií, povinnostmi, které musí při zpracování a odbytu farmář splnit a v diskuzi také s různými možnostmi odbytu svých produktů (prodej z farmy, odbyt přes maloobchod, prodejní automaty, farmářské trhy, společný odbyt, webové stránky apod.).

Dále se účastníci budou věnovat hygienickým požadavkům na bourání masa, jeho balení a označování.

Cílem projektu je přiblížit účastníkům jak efektivní postupy ve zpracování produkce na farmě v maximálně praktické formě, tak možnosti odbytu a zkušenosti s ním. Tím, než začal odbytovat své výrobky.

Termín: 3. prosince 2021 od 9 hodin – Statek Netěchovice, Netěchovice 14, 375 01

Předpokládaná délka semináře je 7-8 hodin.

Účast na školení, včetně občerstvení je zdarma. Seminář je určen pro mikro, malé a střední podniky, působící v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh.

Minimální počet zájemců pro pořádání semináře je 15, maximální vzhledem ke kapacitě bourárny 25.

Více informací milan.kouril@centrum.cz, 774 585 169

Závazné registrace zde

PRO ÚČAST NA SEMINÁŘI JE POTŘEBA MÍT U SEBE ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ!!!

Přečteno: 202x