S hejtmanem Královéhradeckého kraje na farmách Broumovska

Sdílejte článek

V úterý 23. listopadu proběhla dlouho plánovaná cesta po farmách a diskuse se sedláky našich členských regionů v Královéhradeckém kraji – ASZ Náchodska, ASZ Rychnov nad Kněžnou a ASZ Trutnov. Kromě rodin z navštívených farem, jimž tímto velmi děkujeme za přijetí, se setkání zúčastnila asi třicítka dalších členů, kteří s hejtmanem zavedli v diskusi řeč na různá témata, která je trápí v rámci zemědělství obecně, tak i na řadu lokálních problémů v kraji.  Velmi si vážíme podpory pana hejtmana a s jeho svolením zveřejňujeme příspěvek, který napsal na sociální sítě.

Z Facebooku Martina Červíčka:

Uplynulé dva roky vytáhly na světlo řadu otázek a problémů, které doposud byly na okraji nebo nás situace nenutila brát jejich řešení jako prioritní. Jedním z nich je bezpochyby i zemědělská problematika a s ní související legislativa či ochrana přírody.

Patří sem téma alespoň dílčí potravinové soběstačnosti, kterou bychom ocenili nejenom v případě možných krizových situací – (např. i takových, jako je současná epidemická krize), ale i v souvislosti s ohleduplným a odpovědným přístupem k životnímu prostředí, abychom nevozili produkty, které můžeme vypěstovat doma, přes půl planety.

Je třeba ochraňovat zemědělskou půdu, která patří k tomu nejcennějšímu, co máme.

Musíme hledat rozumný způsob ochrany přírody. A protože Královéhradecký kraj je krajem, kde má zemědělství významnou roli, chceme-li v něm být dobrými hospodáři, musíme se o podmínky našich zemědělců a jejich problémy zajímat. Osobně se proto v rámci svých cest po regionu s nimi často setkávám a uvedená témata diskutuji.

V tomto týdnu jsem navštívil tři farmy sdružené pod Asociací soukromého zemědělství na Náchodsku – Farmu rodiny Kollertových v Suchém Dole u Police nad Metují obhospodařující cca 70 ha se specializací na chov mléčného skotu, Farmu Šonov u Broumova hospodařící na cca 200 hektarech se zaměřením na chov ovcí a koz a zpracování produkce ve vlastní mini mlékárně a Ekofarmu Bošina ve Vernéřovicích s cca 350 ha pozemků orientovanou na chov masného skotu plemene salers a chov prasat plemene mangalica.

Na závěr jsem přijal pozvání na diskuzi se sedláky z dalších koutů našeho kraje. Probírali jsme otázky kolem zemědělských dotací a také problémy s výskytem vlka (přijde mi absurdní, že jsme dnes v situaci, která nutí farmáře po opakovaných škodách na stádech, způsobených vlkem, jimiž doposud státem uznávanými prostředky nelze zabránit, ovce namísto přirozené pastvy zavírat v „ovčínech“). Vyslechl jsem také podněty na návrhy pro případnou novou legislativu u tzv. rodinných farem, problémy kolem zemědělské bezpečnosti a mnoho dalšího. Řešili jsme i tzv. jednotnou zemědělskou politiku v Evropě v návaznosti na naše národní zájmy.

Jako hejtman se zajímám a věnuji krajské podpoře našich zemědělců, a to ať už kvůli rozvoji regionu, podnikání v této oblasti, ochraně přírody i z důvodu naší soběstačnosti a bezpečnosti.

Současně se jako senátor snažím a chci se i nadále zaměřovat na související zemědělskou legislativu, na společenskou lobby ve vztahu k vládě apod. Děkuji za pozvání, možnost nahlédnout do reálného světa drobných zemědělců a za otevřenou a inspirující diskusi. Zcela jistě nebyla poslední.

Přečteno: 263x