Bronz ve Farmě roku 2020 - Farma Ráječek

Šárka GorgoňováŠárka Gorgoňová
Sdílejte článek

Těžko uvěřit, že největšího moravského dodavatele více než desítky druhů křehkých salátů o počtu deseti tisíc kusů denně a rovněž šťavnatých rajčat naleznete na malém rodinném hospodářství nedaleko centra města Brna. Farma Ráječek manželů Ivety a Josefa Sklenářových nabízí tuto kvalitní produkci z 20 hektarů polí a hektarového skleníku, kde se daří hydroponicky pěstovaným rajčatům, jak do celé sítě obchodního řetězce Makro, tak i přímo zákazníkům ve své faremní prodejně. Zárukou dalšího rozvoje a aplikace moderních pěstebních metod jsou již nyní obě děti zakladatelů farmy - absolvent prestižní nizozemské zemědělské univerzity ve Wageningenu Matěj a jeho sestra Marie, studentka České zemědělské univerzity v Praze.

Čerstvá zelenina pro Brno a okolí

Když se manželé Iveta a Josef Sklenářovi, tehdy čerstvě vystudovaní agronomové, rozhodli v devadesátých letech začít hospodařit na místě, kde se před kolektivizací této činnosti věnovali Ivetiny prarodiče, tušili, že se nevydávají na jednoduchou cestu. Objekt i přilehlé pozemky v moravské metropoli totiž patřily dříve církvi, proto Sklenářovi až do roku 2015 podnikali v pronajatých budovách a jen na několika málo pronajatých hektarech orné půdy. K rozvoji hospodaření tedy přispělo jak schválení církevních restitucí, tak i možnost koupě sousedního čtyřhektarového areálu.

Malá výměra půdy v kombinaci s její úrodností a faktem, že již za první republiky se tu velmi dobře dařilo zelenině, vedla hned od počátku k jasnému výrobnímu zaměření, které začalo na dvou hektarech pozemků. Dnešní farma Ráječek obhospodařuje více než desetinásobek, přičemž jeden hektar je vyhrazen hydroponickému pěstování rajčat ve fóliovníku, pracuje zde 15 stálých zaměstnanců, na vrcholu sezóny pak i přes 50 pracovníků.

Miliony sazenic ročně na malé rodinné farmě

„V průběhu let jsme se rozhodli specializovat na pěstování listové zeleniny, především salátů, kterých aktuálně nabízíme 14 druhů,“ informuje Josef Sklenář, jenž má na starosti organizaci práce na farmě a technologii pěstování na poli a ve skleníku. „Ročně vysadíme více než čtyři miliony sazenic salátů, které importujeme ze sousedního Německa. Začínáme v 11. kalendářním týdnu 180 tisíci sazenic a se stejným počtem pokračujeme až do 35. týdne,“ vysvětluje hospodář.

Cesta inovací a moderních technologií

Jelikož je růst farmy co do velikosti a množství produkce limitován nedostupností orné půdy v okolí, zvolili Sklenářovi cestu inovací a moderních technologií a praktikují precizní zemědělství. Traktory mají vybaveny autopiloty a jsou řízeny GPS navigací s přesností na 2 cm, což přináší zjednodušení práce obsluhy, lepší využití půdy, snížení spotřeby pesticidů, hnojiv a pohonných hmot. Kvůli nedostatku pracovní síly pořídili hospodáři robotickou plečku, tedy počítačem řízený plně automatický stroj, který okopává salát s účinností až 95 %. „Nahradí až 20 pracovníků a jako bonus pro spotřebitele jsme díky tomu mohli přestat zcela používat při pěstování salátu herbicidy,“ doplňuje Josef Sklenář.

Hydroponie – velký potenciál a budoucnost

Velkým mezníkem v životě farmy bylo vybudování hektarového fóliovníku, k němuž dopomohla dotace z Programu rozvoje venkova. V roce 2016 do něj Sklenářovi vysadili první rajčata, která tu jsou pěstována hydroponicky, tedy bez půdy, v živném roztoku. „Jsme přesvědčeni, že hydroponické pěstování rajčat je způsob produkce, který má ohromný potenciál a budoucnost, především ve spojitosti s hrozícím nedostatkem vody. Na poměrně malé ploše jsme schopni vypěstovat kvalitní zeleninu při prakticky 100% eliminaci používání chemických přípravků na ochranu rostlin a například spotřeba vody je o 80 % nižší než při konvenčním způsobu pěstování,“ informuje syn manželů Sklenářových Matěj. Ten se po absolvování studia biochemie na Masarykově univerzitě v Brně a několika brigádách na zahraničních farmách rozhodl věnovat tomuto oboru v zemi, která v něm hraje prim - v Nizozemí. Na vyhlášené univerzitě ve Wageningenu vystudoval fytotechniku, konkrétně pěstební systémy s řízeným klimatem, tedy skleníky, hydroponii apod. Nabyté poznatky tak nyní šikovně aplikuje na rodinné farmě, kde má mimo jiné na starosti i propagaci a také v roce 2020 nově otevřenou faremní prodejnu.

Farma Ráječek je držitelem certifikátu o správné zemědělské praxi GlobalG.A.P., což Sklenářovým umožňuje dodávat produkci do obchodních řetězců přímo, bez zprostředkovatelů. „Od roku 2010 jsme přímými dodavateli salátů, v sezoně výhradními, do celé sítě obchodního řetězce MAKRO v České republice a METRO na Slovensku,“ říká Josef Sklenář a dodává: „Mimoto od nás odebírají i další obchodní řetězce, a to prostřednictvím odbytového družstva Jihomoravská zelenina, jehož jsme členy. Nepostradatelným doplňkem našeho odbytu je prodej ze dvora restauracím a jídelnám z blízkého okolí a prodejcům zeleniny.“

Kontakt se zákazníky k nezaplacení

Na jaře roku 2020, i kvůli následkům krize způsobené pandemií koronaviru, se Sklenářovi zaměřili na koncové spotřebitele a přímo na farmě otevřeli maloobchodní prodejnu. Tam kromě vlastní produkce nabízejí i výrobky dalších kolegů farmářů. „Otevření prodejny jsme zorganizovali ve velmi krátkém čase. Já se v té době vrátil ze zahraničí a byl plný chuti, elánu a doslova natěšený na realizaci nějakých novinek na farmě. Nebylo příliš času na propagaci, vsadili jsme proto na sociální sítě a první den po otevření, byl začátek května, měli trochu stažené hrdlo v obavě, zda si k nám zákazníci najdou cestu. Přišlo jich jen v ten den 330 a do konce prázdnin přes třicet tisíc,“ raduje se Matěj Sklenář a dodává: „Maloobchodní prodej z farmy plánujeme ještě rozšířit. Nadchla nás možnost, že tímto způsobem můžeme naprosto nenásilně propagovat české zemědělství, naše sedláky, vinaře a šířit osvětu mezi zákazníky o tom, co vypěstování potravin obnáší a proč je důležité podporovat prvovýrobce a malé zpracovatele nákupem jejich produktů.“

„V tomto směru za nás dělá spoustu práce i naše stavovská organizace, Asociace soukromého zemědělství ČR, jejímiž jsme členy. Speciálně v našich českých podmínkách bude ale i do budoucna na větší podpoře rodinného způsobu hospodaření ještě třeba zapracovat. I proto se těším na další i užší spolupráci s kolegy sedláky nejen tady u nás v brněnském regionu. Začal jsem se aktivně účastnit celostátních jednání Asociace s cílem zapojit se a dobré věci napomoci,“ informuje Matěj Sklenář.       

K propagaci sedláků, rozšíření povědomí o fungování rodinné farmy a vůbec o tom, co předchází zelenině na talíři, slouží na brněnské farmě Ráječek pátky, které jsou vyhrazeny exkurzím. „Prohlídky farmy jsou určené odborné veřejnosti, dětem z druhého stupně základních škol, studentům středních škol a univerzit a kromě teorie obsahují ukázku pěstování salátů na poli, rajčat ve skleníku a procesu skladování a balení zeleniny. Na závěr nechybí ochutnávka,“ vysvětluje Iveta Sklenářová, které pro její nepřekonatelnou pečlivost leží na bedrech už roky veškeré účetnictví, administrativa a personalistika firmy. A když jsme u něžného pohlaví, nesmíme zapomenout ani na dceru manželů Sklenářových - Marii, studentku oboru Technologie potravin na České zemědělské univerzitě v Praze. K výběru tohoto zaměření ji samozřejmě inspirovalo rodinné podnikání a chuť věnovat se do budoucna na farmě zpracování produkce.    

Jsme rodinná farma, ale umíme to rozjet ve velkém! Přesto nechceme vyvážet mrkev do Chile, ani sklízet uznání cizích investorů. Máme rádi Moravu a lidi tady. Držíme si 100% podíl a sklízíme zeleninu hlavně pro Brno a okolí. Čerstvé saláty a rajčata mnoha odrůd, místo s příběhem, kde do pěstování dáváme my i naši pomocníci srdce, to vše je farma Ráječek,“ charakterizují své podnikání a vůbec žití a celkové působení tam, kde hospodařili již jejich předci, Sklenářovi. Cedule s nápisem 3. místo, Farma roku 2020 se tu bude moc hezky vyjímat.

Přečteno: 864x