Daniel Pitek: Kolegové zemědělci, doufejte ve změnu strategického plánu

Ekolist.cz
Sdílejte článek
Daniel Pitek: Kolegové zemědělci, doufejte ve změnu strategického plánu

O veledůležitém dokumentu, který ovlivní zemědělství v České republice až do roku 2027, se rozhoduje právě v těchto dnech. Je to strategický plán pro společnou zemědělskou politiku a vypracovalo jej ministerstvo zemědělství ještě pod vedením bývalého ministra Miroslava Tomana.

Napětí a tlaky kolem strategického plánu rostou, protože již nezbývá mnoho času na jeho odeslání Evropské komisi.

My jako Asociace soukromého zemědělství ČR žádáme přepracování jeho některých částí, máme sedm zásadních výhrad a jsme přesvědčeni, že znění strategického plánu z dílny ministra Tomana by prohloubilo problémy v našem zemědělství.

Vedení Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR podporuje původní verzi ministra Tomana a vyhrožuje nové vládě Petra Fialy nátlakovými akcemi svých členů před budovou ministerstva zemědělství.

Zajímavé na celé situaci je, že vedení Agrární komory a Zemědělského svazu postupuje proti ekonomickým zájmům většiny členů svých organizací, protože v Tomanově strategickém plánu je ponížení přímé platby dotací na plochu obhospodařované půdy ve výši 1000 Kč / ha pro všech více jak třicet tisíc zemědělských subjektů v ČR.

Tyto peníze se použijí na dotační podporu chovu prasat a drůbeže v ČR. U prasat je to dle dat z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací maximálně 150 firem, které jsou povětšinou součástí větších agroholdingů a chov prasat se jim v současné době nevyplácí, kvůli nízké ceně zaviněné více jak dvacetiprocentním přebytkem vepřového masa v EU způsobeného zastavením vývozů do Číny, která se bojí prasečího moru vyskytujícího se v Evropě. V chovu drůbeže je podpora pro podobný počet firem jako je to u již zmíněných prasat.

Část peněz, které se ministr Toman rozhodl sebrat všem zemědělcům z přímých plateb, má být také použita na tzv. společnou organizaci trhů, což má být propagace českých zemědělských výrobků. Přeloženo do češtiny peníze pravděpodobně zmizí v reklamních akcích nějaké najaté agentury.

Jak se vám líbí, řadoví členové Agrární komory a Zemědělského svazu, jak se o vás vaše profesní organizace starají?

Já jsem dnes s pár řadovými členy Agrární komory mluvil a ani trochu se jim to nelíbilo. Hlavně byli velice překvapeni, protože o tom, co se chystá, od svých organizací vůbec nevěděli.

Tak můžete milí kolegové zemědělci jen doufat, že to současná vláda stihne změnit, protože jinak přijdete o dost peněz.

A perlička na závěr. Prasečí mor přenášejí divoká prasata a ta jsou u nás přemnožena, díky modelu lidové myslivosti udržovanému Českomoravskou mysliveckou jednotou podporovanou právě Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR.

Jsem doopravdy rád, že jsem členem Asociace soukromého zemědělství ČR.

Přečteno: 152x