Pestrá krajina - pozvánka na konferenci s vyhlášením výsledků 4. ročníku tohoto programu

Sdílejte článek
Pestrá krajina - pozvánka na konferenci s vyhlášením výsledků 4. ročníku tohoto programu

V roce 2018 vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR poprvé program Pestrá krajina, jehož smyslem je poukázat na to, jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření a přes nelehké byrokratické překážky či nedostatek času neváhají realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření prospěšných pro krajinu, životní prostředí a celou společnost. Přijďte si poslechnout, jak program vznikal, jak probíhá hodnocení farem a načerpat inspiraci z příkladů dobré praxe. Budete mít možnost diskutovat s oceněnými farmáři, členy hodnotitelské komise a dalšími odborníky.

Konference Pestrá krajina a vyhlášení výsledků 4. ročníku tohoto programu se uskuteční ve středu 26. ledna 2022 v aule České zemědělské univerzity v Praze od 9 do 14 hodin. Přihlášky na konferenci jsou možné na kontaktech hlavní kanceláře ASZ ČR: tel. 778 088 805, mail: kancelar@asz.cz nejpozději do 20. ledna 2022.

Více informací naleznete zde:

Pestrá krajina_pozvánka.pdf

   

Přečteno: 382x