Strategický plán - aktuální kalkulačka

Sdílejte článek
Strategický plán - aktuální kalkulačka

V návaznosti na úterní rozhodnutí koaliční rady ohledně Strategického plánu předkládáme Asociací soukromého zemědělství ČR vypracovanou aktuální kalkulačku. Jasně z ní vyplývá, nakolik si dle schváleného návrhu polepší zemědělci hospodařící na výměře počínaje pár hektary až do 2.000 ha oproti původnímu návrhu MZe, na jehož odeslání v připravené podobě trvaly Agrární komora a Zemědělský svaz.

Přikládáme i grafy z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací pro porovnání stavu celkových průměrných provozních dotací  a „ziskovosti“ podniků vyjádřené v čisté přidané hodnotě na přepočtenou pracovní sílu ČPH/AWU v  roce 2019 a pro nové období při kofinancování II. pilíře 65 % a redistributivní platbě RP 20 % a RP 30 %, které byly předloženy v období projednávání Strategického plánu pracovním skupinám MZe jako podklad pro rozhodnutí o nasměrování dotačních prostředků na podporu zemědělských podniků do nového období 2023 - 2027.

Přímé platby_aktuální verze kalkulačky.xlsx

Redistribuce 30 %_dopady na podniky a citlivé komodity.pdfOtevřít
Přečteno: 1 042x