Společná zemědělská politika a její dopady na lesnictví

Sdílejte článek
Společná zemědělská politika a její dopady na lesnictví

Aktuálním tématem, které se lesníků zdánlivě netýká, jsou na první pohled obtížně pochopitelné spory mezi zemědělci - velkými a malými. Hranice mezi nimi není zcela zřetelná, většina „menších“ je ale členy Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), ti „velcí“ Agrární komory a (nebo) Zemědělského svazu.

V kostce jde o to, že bývalá vláda zpracovala politiku, která (mimo jiné) všem bere část dotací a takto získanou několikamiliardovou sumu pak přerozděluje mezi největší chovatele prasat a drůbeže. Jenže právě velikost farem, která je v ČR několikanásobně větší než průměr v celé EU, způsobuje fatální problémy české krajině – velké plochy a objemy a soustředění se na maximální výnos vyžadují častou chemickou ochranu a průmyslové hnojení a tedy velké stroje, méně lidské práce, ale drastické zhutňování půdy, která pak není schopná zadržovat vodu, dramatický úbytek volně žijících živočichů atd. A hlavně jde o opravdu velké objemy peněz, na kterých už opravdu „záleží“.

Jak s tím souvisí lesnictví? Bylo po r. 1989 reformováno a organizačně přiřazeno k zemědělství, tudíž některé nectnosti současného lesního hospodářství jsou podobné, zejména v nešetrném zacházení s lesní půdou. Ve srovnání se zemědělci pobírají vlastníci lesů dotace jen nepatrné, avšak přístup k nim mají opět nejsnazší právě ti velcí. Krajina je komplexní systém, ve kterém se zemědělské a lesní hospodářství navzájem ovlivňují. Například velkoosevní postupy na obřích lánech způsobují přehřívání a vysušování krajiny, větrnou a vodní erozi, ztrátu biodiverzity. Tím zahánějí dlouhodobě přemnoženou spárkatou zvěř po sklizni do lesů, kde se živí na našem předmětu zájmu a působí obrovské škody, zejména drasticky snižuje pestrost lesů, důležitou pro jejich stabilitu a odolnost. Lesníci tedy mají dobré důvody, aby je nastavení zemědělských dotací velmi zajímalo.

Nově zvolená koaliční vláda jasně nastavila ve svém Programovém prohlášení, jakým směrem by se české zemědělství a lesnictví mělo do budoucna ubírat, tzn. k větší pestrosti krajiny, lepší péči o půdu a její lepší schopnosti zadržovat vodu. Pro Silva Bohemica plně podporuje změny nastavení dotační politiky prosazované Asociací soukromého zemědělství ČR, tedy těch zemědělců, jejichž způsob hospodaření na menších plochách více odpovídá potřebě ozdravění naší krajiny.

Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica  

Přečteno: 371x