ČZU v Praze bude hostit konferenci Pestrá krajina

ČZU
Sdílejte článek
ČZU v Praze bude hostit konferenci Pestrá krajina

Česká zemědělská univerzita v Praze spolupořádá ve středu 26. ledna 2022 s Asociací soukromého zemědělství ČR konferenci Pestrá krajina. Uskuteční se v aule ČZU od 9.00 do 14.00. Účast je možná prezenčně i online.

Na úvod vystoupí předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek, předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil, rektor ČZU Petr Sklenička a předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Michal Kučera. Hned poté budou vyhlášeny výsledky programu Pestrá krajina za rok 2021 a dozvíme se, které farmáře můžeme považovat za nejúspěšnější.

Program Pestrá krajina vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR poprvé v roce 2018 jako komplexní program péče o půdu, vodu a krajinu. Vycházela přitom z potřeby poukázat na to, jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření. „Velice mne těší, že se dosavadní ročníky programu Pestrá krajina zatím velice dobře osvědčily a snaha naší selské organizace odlišit po všech stránkách přínosný model klasického selského hospodaření od korporátního agrobyznysu se dostává postupně do povědomí stále širší veřejnosti,“ podotýká předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek.

„Cílem je ukázat dobré příklady z praxe a inspirovat ostatní. Zároveň také poskytnout ocenění či další podporu sedlákům, kteří hospodaří citlivě s ohledem na krajinu a své okolí a svými aktivitami přímo či nepřímo přispívají ke kvalitě života na vsi,“ přibližuje filozofii programu Pestrá krajina Kateřina Pixová, proděkanka Fakulty životního prostředí ČZU a členka hodnotitelské komise programu Pestrá krajina, a dodává: „Zásadní problém naší krajiny vidím ve velkoplošném intenzivním hospodaření obřích podniků bez znalostí a respektu k lokálním přírodním, ale i historickým či společenským vztahům. Tento přístup je pouhým průmyslem, který využívá zdroje, ale nevrací nic zpět krajině, přírodě a ani společnosti jako takové. Sedláci zapojení do programu Pestrá krajina naštěstí jasně ukazují, že je možné fungovat mnohem lépe.“

V prvním bloku vystoupení hostů konference jsou na programu tři tematické okruhy. Na téma Černé ovce v pestré krajině Daniel Pitek, předseda hodnotitelské komise programu Pestrá krajina, pohovoří o legislativních a úředních překážkách realizací v krajině. Rodinné hospodářství Hardeggů představí Maximilian Hardegg, sedlák hospodařící v příhraniční oblasti Rakouska, v přednášce nazvané Propojení pohledu zemědělce, myslivce a ochranáře. A Krajinné prvky vytvořené s podporou z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí budou námětem vystoupení Kláry Čámské z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ve druhém bloku se pak uskuteční panelová diskuse s hosty a oceněnými sedláky.

Záměrem iniciátorů programu Pestrá krajina je upozornit na skutečnost, že přes nelehké byrokratické překážky sedláci neváhají na svých farmách a v jejich okolí realizovat pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou. Zkrátka uvádět do života opatření prospěšná pro krajinu, životní prostředí a celou společnost. Letošní konference bude další příležitostí dozvědět se, jak se jim to daří a na jaké bariéry narážejí. Účastníci o tom budou mít příležitost diskutovat s oceněnými farmáři, členy hodnotitelské komise a dalšími odborníky.

Pozvánka na konferenci:

Pestrá krajina_pozvánka.pdf

Přečteno: 681x