Ke Strategickému plánu s předsedou ASZ ČR Jaroslavem Šebkem v týdeníku Zemědělec

Sdílejte článek
Ke Strategickému plánu s předsedou ASZ ČR Jaroslavem Šebkem v týdeníku Zemědělec

„Rozhodně není třeba obávat se nějakých strašidelných scénářů, které se snaží naši kolegové z jiných nevládních organizací líčit, typu totální destrukce zemědělství, konec produkce, nesplnění soběstačnosti a další. Myslíme si, že právě opak je pravdou,“ říká mimo jiné v rozhovoru pro týdeník Zemědělec předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek.  

Jak hodnotíte změny Strategického plánu společné zemědělské politiky do roku 2027, o kterých i na základě vašich návrhů rozhodla koaliční rada?

Rozhodnutí rady hodnotíme jako úspěch. Jde o jasný signál a správný krok směrem k potřebným změnám. Koalice správně vystihla, že nejdůležitějším parametrem je redistributivní platba. Koalice sice nevzala v potaz všechny naše návrhy a byli bychom chtěli, kdyby její výstup byl ambicióznější, ale to, že se zaměřila na platbu na prvních 150 hektarů a podstatně ji navýšila z minimálních deseti procent až na 23 procent, je vstřícný a pozitivní krok, který se určitě velice dobře odrazí v celém sektoru. Pokud by byla zvolena výše redistributivní platby námi navrhovaných 30 procent, znamenalo by to, že nejvíce peněz by zůstalo zemědělcům až do výměry 1800 hektarů. Což je vlastně drtivá většina tuzemských zemědělských podniků.

Co dalšího ze zmíněných změn považujete za důležité?

V tuto chvíli neznáme veškeré detaily jednání koaliční rady, ale pokud víme, mělo by dojít k navrácení peněz do prvního pilíře, což je velmi důležitý krok, který zajistí, že nebudou zemědělci ochuzeni o tisíc korun na hektar, což mělo podle původního strategického plánu nastat. Koalice se bohužel neodhodlala k zastropování přímých plateb, což jsme požadovali jako jeden ze základních parametrů nutné změny, ale vnímáme to jako určitý kompromis, který byl domluven, protože jsme cítili, že v rámci koalice nebyla v tomto bodě shoda. Jednoznačně však vítáme zastropování investičních podpor, které se znovu vrací ze 150 na 30 milionů korun.

Budete usilovat o to, aby změny v zemědělské politice vlády pokračovaly a o jaké by mělo jít především?

Určitě bychom chtěli, aby se v budoucnosti pokračovalo v dalších změnách. Je například potřeba, a to i v souvislosti se zvýšením platby na první hektary, začít sledovat majetkovou propojenost podniků, aby nebyla redistributivní platba zneužívána například některými holdingy apod. To je velmi důležité a koaliční rada by na to neměla zapomenout. Víme také, že nejsou dořešena ekologická schémata, což je další bod, který je třeba řešit.

Určitě je potřeba ubírat se směrem investičních podpor a koalice by se měla velmi zaměřit na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, což je velice osvědčený a funkční nástroj, jak do budoucna řešit investice.

Mezi škálou našich základních požadavků je také maximálně podpořit mladé začínající zemědělce. Předchozí plán totiž nevyužíval v rámci této podpory maximum toho, co evropská unie poskytuje. Při dalších konzultacích, které budou probíhat mezi Českou republikou a Evropskou unií po odeslání nového strategického plánu, by se měla také projednávat neúměrná administrativní náročnost a byrokratická stránka společné zemědělské politiky.

Představitelé Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR změny Strategického plánu odmítají a jsou přesvědčeni, že vnesou do našeho zemědělství rozvrat, co o tom soudíte?

Rozhodně se nemusíme obávat nějakých strašidelných scénářů, které se snaží naši kolegové z jiných nevládních organizací líčit, typu totální destrukce zemědělství, konec produkce nesplnění soběstačnosti a další. Myslíme si, že právě opak je pravdou.

Chci zdůraznit, že Asociaci soukromého zemědělství v žádném případě nejde o likvidaci velkých zemědělských subjektů, byť je nám to neustále podsouváno. My si pouze myslíme, že naše zemědělství bylo v posledních letech postaveno pouze na jedné noze, která nebyla schopna zabezpečit všechny potřebné záležitosti, které k takovému resortu patří, mluvím o sektoru těch největších zemědělských podniků. Domnívám se, že koalice přistoupila k tak razantním změnám i proto, že, myslím, pochopila, že společenské a politické dopady vlivu Agrofertu jsou prostě tak závažné a zásadní, že je třeba je řešit

Politika Ministerstva zemědělství se totiž dosud odehrávala zejména v režii a samozřejmě s podporou této skupiny největších zemědělců. Podle nás je ale správné, aby resort stál na třech nohou jako klasická trojnožka na dojení, která bývala v chlévě nejstabilnější, to znamená na velkých podnicích, na středně velkých podnicích a také na těch malých a nejmenších začínajících podnicích, ze kterých se ty větší a úspěšné farmy mohou časem generovat.

V souladu s touto koncepcí jsme také předkládali naše návrhy, které nepovažujeme za nějaký lobbistický tlak či cíl, ale za společenskou odpovědnost. Protože jde o to, aby veřejné peníze sloužily tam, kde dokážou nejvíc pomoci, a to je právě u těch menších a začínajících podniků.

Zdroj: Týdeník Zemědělec č. 3/2022

Přečteno: 601x