Pestrá krajina - budoucnost českého zemědělství

Sdílejte článek
Pestrá krajina - budoucnost českého zemědělství

Dne 26. ledna se v prostorách auly ČZU konal již čtvrtý ročník konference Pestrá krajina pořádaný Asociací soukromého zemědělství ČR. Jedná se o prestižní program zaměřený na prezentaci kladných příkladů malých a středních rodinných farem hospodařících v souladu s přírodou, podporujících rozmanitost a stabilitu krajiny. Konference je tedy přehlídkou naděje, že zemědělství v naší republice není úplně ztraceno v rukách velkých necitlivých korporací, protože tu stále máme malé soukromé zemědělce, kteří se drží tradičních hodnot a raději upřednostní kvalitu před kvantitou. Konference bylo možné se účastnit prezenčně v aule ČZU nebo prostřednictvím přímého přenosu online na sociálních sítích a webu ASZ, kde je nadále možné najít záznam celé akce.

Před devátou hodinou ranní, kdy měla akce začít, se v atriu auly sešli lidé všech společenských vrstev od vrcholných politiků přes sedláky a studenty po širší veřejnost, které spojovala jedna zásadní věc a tou je zájem na udržitelném hospodaření v oblasti českého zemědělství.

Jak už to tak obecně bývá, ani na univerzitní půdě se začátek konference neobešel bez zpoždění v rozmezí akademické čtvrthodinky, ale po krátké prodlevě už nás svou idylickou představou svěží české krajiny přivítal moderátor celé akce Vladimír Kořen, televizní publicita a velký milovník přírody.

Obraz zurčícího potůčku a pozpěvujících ptáků na stromě ovšem trochu rozbil hned první proslov předsedy ASZ ČR Jaroslava Šebka, jenž se poněkud ostře vyjádřil směrem k politickým machinacím a nehorázné lhostejnosti posledních let v oblasti zemědělství a udržitelného rozvoje. Též zdůraznil diskriminaci malých podniků s čistými úmysly směřujícími ke kvalitě a tradičním hodnotám. Bylo až dechberoucí, jak tvrdě mohla jistá prohlášení znít pro uši posluchačů z publika, kteří si neudržují tak široký přehled v daném tématu, ale s odstupem sama přiznávám, že je důležité před těmito skutečnostmi nezavírat oči. Situace je alarmující a už není čas mazat si med okolo úst. Nezapomněl však také ocenit i zdánlivě malé posuny, které se právě díky asociaci povedlo realizovat za ochotné spolupráce dalších organizací.

Poněkud bojovnou a mírně agresivní atmosféru svou moudrostí a upřímným klidem zmírnil předseda Senátu Parlamentu ČR pan Miloš Vystrčil a zdůraznil význam dialogu při řešení problémů, neboť jednostranným obviňováním nelze dojít shody. Svou řeč zakončil za srdce chytající recitací úryvku básně Františka Halase Já se tam vrátím, která hovoří o úctě k vlastní zemi a kořenům, jež v dnešní době tolik opomíjíme.

Slovo též dostal rektor naší univerzity Petr Sklenička, který se hrdě vyjádřil k tomu, že i univerzita má své členy v hodnotitelské komisi programu, jenž je současně i skvělým ilustračním příkladem správné praxe pro studenty zemědělské univerzity.

Prestiž tohoto programu dokládá i námaha samotného ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který navzdory nemožnosti osobně se účastnit konference nahrál alespoň video vzkaz s gratulací zúčastněným a později i oceněným farmářům. Zároveň informoval přítomné v sále i u obrazovek o zveřejnění dotační kalkulačky nového Strategického plánu Společné zemědělské politiky.

Zástupce Poslanecké sněmovny a člen zemědělského výboru Michal Kučera nás poté obohatil o několik konkrétních čísel a vysvětlil některé z vládních strategií nejen v oblasti zemědělství. Ubezpečil přítomné, že vláda o zmíněných problémech ví a zavázala se je řešit. Zejména zdůraznil důležitost řešení byrokratické šikany, která je naprosto zbytečná a zatěžuje nejen občany, podnikatele a společnosti, ale i úřady.

O pár slov se s posluchači podělil také František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ten vložil důvěru v sedláky, kteří sami nejlépe vědí, co krajina v jejich oblasti a v rámci jejich hospodaření potřebuje. A též sdílel svou radost, že ačkoliv postoj a podpora ze stran vedení státu ještě není ‚dokonalá‘, tak představuje jakýsi průlom a začátek cesty k tomu, aby mohli být všichni víceméně spokojení.

Návštěva ze zahraničí v podobě předsedy výboru Národní rady pro zemědělství a životní prostředí pan Jaroslav Karahuta volně navázal na pana Kučeru s nastíněním řešení podpor zemědělcům, které se podařilo zavést na Slovensku, a ocenil štědrost dosavadního českého plánu podpory. Také motivoval českou vládu, aby konala rychle, neboť čas rychle ubíhá, a než se člověk naděje, celé volební období uteče jako voda.

Na pódiu vystoupil patron programu Pestrá krajina pro rok 2021 pan Josef Fanta, který v červenci loňského roku oslavil své devadesáté narozeniny. V tváří tvář moudrosti nasbírané s věkem všichni se zaujetím naslouchali, jak důležité je vrátit se k tradičním hodnotám a vdechnout českému venkovu nový život, jelikož bez malých rodinných podniků, jaké jsou například zapojené v programu Pestrá krajina, přijdeme o původní českou kulturu a s ní i o ty správné hodnoty.

Závěrem promluvil předseda hodnotitelské komise Daniel Pitek a poukázal na obrovský zdroj inspirace, který každý jeden farmář přináší společnosti, jež pak může kráčet po již ušlapané cestě. Zvláště kvitoval osobní přístup farmářů k prodeji vlastních potravinových výrobků, které nekončí anonymně v regálech velkých supermarketů, ale dostávají se podle jeho slov „z vidlí rovnou na vidličku“.

Po proslovech přišla na řadu videoreportáž z jednotlivých farem hodnotící jejich hospodaření za rok 2021 spolu s vyhlášením umístění jednotlivých soutěžících. Celkově bylo ohodnoceno 10 farem, z toho bylo uděleno čtyřikrát 1. místo, pětkrát místo druhé a bronzovou medaili získala pouze jedna farma.

V rámci videonahrávky byla zmíněna některá z kritérií programu Pestrá krajina a byla skloňována početná opatření prospívající krajině a zemědělským výrobkům jako takovým. Zvláště ceněné je umisťování malých vodních ploch, pásové střídání plodin, malé orné plochy s remízky a v případě chovu masných zvířat i přítomnost vlastní bourárny v místě chovu, a předcházení tak pro zvěř  stresujícím cestám na jatka.

Program pokračoval samotným udělováním cen přítomným zástupcům účastnících se farem, kteří měli možnost vyjádřit svůj dík a sdělit dojmy z umístění v tak prestižním programu, jako je právě Pestrá krajina. Vyhlašování zakončila společná fotografie jako upomínka, že existují lidé, kterým na naší krajině velmi záleží a jejich počet se stále zvyšuje. Kéž je tomu tak i nadále nejen pro dobro krajiny samotné, ale hlavně nás lidí, kterým mohou být tito hospodáři kladným vzorem pro změnu individuálního chování k přírodě.

V rámci harmonogramu též nesměly chybět naučné přednášky, kterých se chopili pan Daniel Pitek a paní Klára Čámská společným tématem krajinných prvků a jejich legislativní problematiky z pohledu zemědělců i pověřených úřadů.

Krátkým vstupem se k programu připojila i proděkanka Fakulty životního prostředí paní Kateřina Černý Pixová, jež měla tu čest oznámit oficiální spuštění nového internetového portálu krajina.cz, který má sloužit pro účely shromažďování podložených informacích o způsobech pečování o přírodu a krajinu. Moderní portál by tak měl být brzy plný odborných článků a naučných videí s touto tématikou.

V tu chvíli už program nabral skoro hodinové zpoždění a vzhledem k časovému omezení online přenosu, který musel být ukončen nejpozději do 14:15, se museli všichni přítomní spokojit pouze s pětiminutovou přestávkou pro bleskové občerstvení, aby se mohlo plynule pokračovat k panelové diskuzi všech oceněných. V rámci toho se pan Kořen vyptával na zdroj energie každého z hospodářů pro vykonávání tak náročné profese, jakou je farmaření. Odpovědi byly různé, ale nejčastěji se sedláci shodovali v jisté genové vybavenosti po svých předcích. Dále skloňovali touhu naplnit přání předcházejících generací a i přes nelehké procesy získávání majetků zpět v restitucích pokračovat v předávání rodového dědictví a s ním spojovaných hodnot. Někteří na odlehčení s humorem prohlašovali, že nic jiného neumí, takže jim nezbývá dělat nic jiného. A jiné vede chuť prostě ostatním ukázat, že to jde i jinak. Však trocha zdravé tvrdohlavosti je ostatně asi tou nejlepší motivací k akci.

Celý program zakončilo milé pohoštění v podobě výrobků všech oceněných farmářů, které vyhladovělé obecenstvo vřele uvítalo. Mohli si tak pochutnat na čerstvých sýrech, přikusovat libové uzeniny, ochutnat prvotřídní džemy a marmelády nebo se osvěžit ovocnými mošty, limonádami či sirupy. Ti šťastnější z přítomných, které nečekala cesta autem, mohli též okoštovat lahodná vína.

Jsem velmi vděčná za všechny iniciativy, jež podporují tradiční hospodaření a s laskavostí přistupují ke krajině, která nám byla propůjčena do péče a bez níž bychom jako lidé neměli z čeho žít. Pevně věřím, že se touto cestou postupně vydáme všichni společně a nebudeme nadále podporovat anonymitu a kvantitativní produkci na úkor poctivých farmářů z našeho okolí nabízejících ryzí kvalitu.

Autorka: Marie Piherová

Zdroj: iZUN.eu (Univerzitní noviny ČZU)

Přečteno: 728x