Zemědělce nejprve oškubeme jako slepice a pak z nich uděláme ovce

Sdílejte článek
Zemědělce nejprve oškubeme jako slepice a pak z nich uděláme ovce

Myslíte, že to není možné? V České republice to možné je! Původní Tomanův Strategický plán účelově připravený a schválený ještě Babišovou vládou, který doposud vytrvale urputně podporuje a prosazuje také vedení Agrární komory a Zemědělského svazu, počítal s redistribucí, tj. přerozdělením přímých plateb ve výši 26 %. A navíc měl, kromě Evropskou unií povinně stanovených minimálně 10 % finančních prostředků vyplácených na první hektary, vychytrale a účelově dalších 16 % z této částky (tj. cca 1000 Kč/ha) podloudně vzít úplně všem zemědělcům, tj. snížit jim přímé platby o dalších 1000 Kč/ha, a následně tyto zemědělcům ukradené peníze z přímých plateb speciálně přerozdělil především velmi úzké skupině několika velkochovatelů prasat a drůbeže. Všichni zemědělci v ČR měli být tímto způsobem oškubáni jako slepice celkem o neuvěřitelných 3,5 miliardy korun jen proto, aby si mohla vyvolená úzká skupina zemědělských „velkopodnikatelů“ sama sobě tyto peníze „legálně“ přidělit.

Asociace soukromého zemědělství ČR proti tomuto navýsost drzému, účelovému, pětiletému oškubávání všech zemědělců ostře vystoupila a nová vládní koalice následně v upraveném Strategickém plánu tyto speciální účelové převody peněz zrušila a nezavedla.

Nově bylo novou vládou ve Strategickém plánu v rámci přerozdělování přímých plateb zavedeno již ne 26 % ale pouze 23 % redistribuce části přímých plateb s tím, že se již o všechny tyto peníze podělí spravedlivě formou platby na první hektary všichni zemědělci a nikoliv především (jako podle původního Tomanova plánu) největší agroholdingy s výměrami až nad 2000 ha a chovatelé drůbeže a prasat. Oficiální a certifikovaná data z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací tyto dopady potvrzují naprosto zřetelně.

Když se koncem roku 2021 nepovedlo uskutečnit zmíněné připravené oškubání zemědělců o jejich peníze, pokusila se skupina zemědělských „představitelů“ především z Agrární komory udělat z některých zemědělců alespoň poslušné ovce a přivézt je do Prahy na náměstí před Úřad vlády proto, aby zde paradoxně volali po tom, že nechtějí být ovce, ale že chtějí zpět Tomanův Strategický plán zřejmě proto, aby byli podle něho následně opět oškubáni jako slepice. Neuvěřitelné!

Strategický plán pro nové pětileté dotační období byl odeslán ke schválení do EU a v současné době se čeká na zveřejnění připomínek bruselských úředníků.

V České republice se již ale opět rozhořel další boj především majitelů agroholdingů o další peníze od občanů České republiky. Znovu pod vedením „zemědělských představitelů“ především z Agrární komory a Zemědělského svazu, kteří již nezakrytě a veřejně prosazují a chtějí podporovat pouze podniky s výměrami nad 1500 ha, jež jsou údajně jako jediné schopny produkovat živočišné produkty, ovoce a zeleninu. Opět neuvěřitelné!

Tentokrát jde ale především o to, jak si i v souvislosti s ukrajinskou válkou a určitou potravinovou distribuční krizí udělat z občanů České republiky ještě lepší a větší dojné krávy na peníze.

Z nové marketingové akce financované Agrární komorou a Zemědělským svazem s názvem Agrohazard vyplývá především to, že jejím cílem je nejenom nějak poškodit a znectít současnou českou vládu, ale také se opět pokusit občany ČR ještě více „podojit“ o jejich peníze, které si následně přerozdělí především zase největší agroholdingy a jejich majitelé. Tito se totiž stále sami pasují do role jediných možných a skutečných produkčních zemědělců.

V současné době zemědělští „velkopodnikatelé“ neváhají navíc i vyhrožovat společnosti a občanům tím, že bez dalších státních podpor, čili peněz od všech daňových poplatníků, hodí všechny občany ČR v otázce potravinové bezpečnosti prakticky přes palubu a svoji produkci údajně vyprodají obchodníkům například ze Středního a Blízkého východu za vyšší ceny mimo Českou republiku.

Kde jsou ty dřívější deklarace a proklamace o „udržovaní sociálního smíru pomocí nízkých cen potravin a zajišťování potravinové soběstačnosti“, kterou je údajně schopné zabezpečit pouze intenzivní velkovýrobní české zemědělství holdingového typu proklamované hlavně Agrární komorou? Skutečnost je taková, jak potvrzuje současná smutná realita, že při první příležitosti a za nabídku trochu vyšší ceny, například za obilí, jsou zemědělští velkopodnikatelé schopni okamžitě hodit přes palubu všechny proklamace, a především všechny české občany. V zájmu co nejvyšších zisků straší tím, že nakonec vyprodají zřejmě nejenom zemědělskou produkci, ale poté i celé své zemědělské agropodniky cizincům klidně nejen mimo ČR, ale i mimo EU.

Tudíž nejenže se pokouší někdo i pod vedením „velkoodborníků“ z Agrární komory a Zemědělského svazu v České republice oškubat zemědělce jako slepice a následně pak z nich udělat ovce. Pokouší se navíc i z občanů České republiky udělat dojné krávy na peníze určené hlavně pár agroholdingům a jejich majitelům.

Nad oprávněností, smysluplností a především cílech i v současnosti probíhajících „masáží“ Putinovského typu, které na občanech ČR intenzivně praktikuje od nástupu nové vlády především Agrární komora a Zemědělský svaz v rámci akcí „potravinových soběstačností a systémů dotování českého zemědělství“, by se měli všichni občané a daňoví poplatníci v ČR vážněji zamýšlet. Zamýšlet by se měli i proto, aby se z nich nakonec nestalo pouze to, co se z nich, a potažmo i z některých zemědělců, pokouší podle mého názoru udělat především Agrární komora a Zemědělský svaz. Aby se z nich nestali pouze slepice na škubání, ovce nebo dojné krávy na peníze.

Ing. Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR   

Přečteno: 833x
Katalog farem