Další krok k umožnění porážek skotu přímo na pastvě

Sdílejte článek
Další krok k umožnění porážek skotu přímo na pastvě

Porážka skotu střelnou zbraní na pastvě je z pohledu welfare zvířat jednoznačně nejšetrnějším způsobem usmrcení hospodářského zvířete, který navíc zaručuje jednoznačně lepší kvalitu masa bez stresových hormonů. Nevládní organizace ASZ ČR a PRO BIO proto před několika lety iniciovaly prosazení změn v legislativě, které by ještě dále zjednodušily a rozšířily možnost porážek skotu mimo vlastní spotřebu v prostředí farem. V poslední době se jedná zejména o možnost porážek střelnou zbraní přímo na pastvě – inspirací jim byli němečtí farmáři, kteří již tento typ porážky mohou využívat. Zástupci* Státní veterinární správy, Zemědělského výboru PSP ČR, PRO-BIO a ASZ ČR se v dubnu setkali na farmě Basařových z ASZ Trutnov, kde projednávali konkrétní legislativní, veterinární a technické detaily, které zbývají vyřešit k brzkému prosazení tohoto typu porážek.

Státní veterinární správa (SVS) se k dané problematice staví velmi otevřeně, nicméně je z jejího pohledu důležité správně nastavit hygienické předpisy pro zajištění ochrany veřejného zdraví. SVS musí jasně stanovit, jakým způsobem může být zvíře střelnou zbraní poraženo, aby se předešlo riziku spojeným s přenosem BSE. Avšak výhodou odstřelu skotu střelnou zbraní je bezesporu eliminace stresu zvířete a pro farmáře úspora nákladů na dopravu a porážku.

Zástupci SVS přislíbili vyhotovit příručku, která by sedlákům vyjasnila postupy při zřizování mobilního nebo stacionárního porážkového místa na farmě, které je již vyhláškou umožněno. Z porážkového místa však zvíře nebude prozatím moci být přepraveno přímo do bourárny, ale musí být nejdříve přepraveno na jatka nebo minijatka na farmě, kde úřední veterinář provede kontrolu, až poté je zvíře transportováno do bourárny. Doufáme, že v brzké době dojde ze strany Státní veterinární správy k posunu o umožnění porážek střelnou zbraní přímo na pastvě, čímž by bylo zajištěno zlepšení welfare zvířat, ale také usnadnění práce sedláků.  Prosazení možnosti tohoto opatření do českého zemědělství považuje Asociace soukromého zemědělství ČR dlouhodobě za svou vysokou prioritu, která může přinést skutečná zlepšení jak pro chovatele, tak pro produkci masa, jeho kvalitu a dostupnost pro zákazníky.

*Jednání na farmě Basařových se za jednotlivé instituce účastnili:

  • Státní veterinární správa – Zbyněk Semerád (ředitel), Jan Váňa (ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví), Aleš Hantsch (ředitel sekce KVS SVS pro Královéhradecký kraj), Jana Bergrová (ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví)
  • Zemědělský výbor PSP ČR – Petr Bendl, Ivan Adamec
  • PRO-BIO – Kateřina Urbánková (manažerka)
  • ASZ ČR – Josef Stehlík, Jan Basař (členové předsednictva)

Jan Basař a Anna Chládová

Přečteno: 1 682x