Postup pro zaměstnance s Mimořádným pracovním vízem

Vladimíra  MarianovskáVladimíra Marianovská
Sdílejte článek
Postup pro zaměstnance s Mimořádným pracovním vízem

Mnohým zaměstnancům z Ukrajiny aktuálně končí roční Mimořádné pracovní vízum (MPV) a nastává tedy otázka, jak pro ně zajistit legální pokračovaní jejich pracovního zapojení v ČR. Běžný postup – tedy požádat o vydání MPV na další rok není možný, protože GK ve Lvově nyní nefunguje.

MZe (jako gestor programu Mimořádné pracovní vízum) požádalo Ministerstvo vnitra o podrobnosti dalšího postupu situace osob s uděleným mimořádným pracovním vízem po vypršení jeho platnosti.

MV potvrdilo, že držitelé mimořádného pracovního víza, kteří chtějí i po vypršení jeho platnosti nadále pokračovat v práci, mají možnost podat žádost o udělení víza za účelem strpění pobytu na území ČR podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž jim postačí předložit cestovní doklad a stručné odůvodnění žádosti.

V ní postačí jen velmi jednoduše napsat, že je to z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, což je okolnost všeobecně známá, tedy není třeba žádné podrobné ověřování ze strany Ministerstva vnitra. Nebude-li shledán žádný jiný zákonný důvod pro neudělení víza, bude jejich žádostem vyhověno. Držitelé těchto víz mohou následně požádat místně příslušný úřad práce o povolení k zaměstnání. Zdravotní pojištění pak je řešeno z titulu jejich zaměstnání stejným způsobem, jako u zaměstnanců – občanů ČR.

S ohledem na zákonné lhůty a na současné vytížení Ministerstva vnitra i úřadů práce je důležité, aby žádost byla podána s dostatečným časovým předstihem. V souvislosti se změnou praxe Ministerstva vnitra není již nutné čekat na uplynutí doby platnosti stávajícího víza.

Na základě prvních zkušeností již víme, že vydání víza strpění trvá v těchto případech cca 3 týdny (lhůta je až 30 dnů) a následuje ještě vydání pracovního povolení ze strany úřadu práce. Je nutné tedy počítat s touto dobou a požádat o vízum v předstihu. Pokud totiž nemá zaměstnanec již platné MPV a ještě nemá nové pracovní povolení, nesmí v ČR pracovat.

V případě, že by pracoviště OAMP či úřady práce tento postup nedodržovaly, prosíme o vyrozumění a identifikaci konkrétního pracoviště na e-mail: vladimira.marianovska@asz.cz, na ten se můžete také obracet se svými dotazy.

 

Přečteno: 565x