Farmářská škola motivuje mladé začínající zemědělce

Sdílejte článek
Farmářská škola motivuje mladé začínající zemědělce

Nedostatek mladé krve v zemědělském sektoru je jeden z důvodu, proč vznikla Farmářská škola, která si klade za cíl inovativní a praktickou formou vzdělávat mladé začínající zemědělce. Na základě inspirace z četných dotazů na téma, jak začít zemědělsky hospodařit, uspořádala v druhé polovině dubna spolu s Asociací místních potravinových iniciativ a Asociací soukromého zemědělství ČR Seminář pro začínající zemědělce. Zúčastnilo se ho okolo 30 potenciálních (nebo již hospodařících) mladých zemědělců.

Seminář se uskutečnil na Ekofarmě Probio ve Velkých Hostěrádkách. Úvodního slova se ujal organizátor Jiří Prachař, hlavní iniciátor vzdělávacích programů Farmářské školy, a zároveň zemědělec a lektor ekologického zemědělství s dlouholetými zkušenostmi posbíranými na farmách v Německu a Švýcarsku.

Dopolední část programu byla věnována administrativní a legislativní stránce zemědělského podnikání. Přednášející a zemědělský poradce Lubomír Smrček přiblížil účastníkům semináře evidenci a registry pro zemědělce, základní provozní dokumenty, veřejný registr půdy – LPIS či informační Portál farmáře.

Další částí programu byly tři příklady úspěšných začínajících zemědělců z praxe, kteří představili svá hospodářství. Prvním z nich byl Petr Jíša z rodinné farmy Holčovice, která se zaměřuje na bioprodukci hovězího masa. Farma byla před několika lety vybudována na „zelené louce“ a začínala na pár desítkách hektarů. Největším úskalím v začátcích podnikání bylo získat zpět půdu, kterou majitelé pronajímali velkým zemědělským podnikům. I přesto se jim podařilo vybudovat prosperující farmu, která se neustále rozrůstá a disponuje i vlastní moderní bourárnou. Mladý zelinář Marek Slováček představil farmu Mezi poli, která se specializuje na produkci zeleniny, kterou v okolí Olomouce distribuuje skrze KPZ (Komunitou podporované zemědělství). Tato farma je krásným příkladem, že i na malé výměře se dá vybudovat prosperující podnikání zaměřené na kvalitní a zdravé potraviny. Michal Vrána, hlavní agronom hostujícího zemědělského podniku, představil Ekofarmu Probio, která hospodaří v ekologickém režimu na 380 hektarech půdy se zaměřením na rostlinnou výrobu – produkci obilovin. Farma má také chov prasat (asi 200 ks), a ve svém areálu spolupracuje s environmentálně sociálním podnikem Jasan, který ekologicky pěstuje zeleninu a zpracovává rostlinnou výrobu. Ekofarma Probio také pravidelně pořádá polní dny a odborné semináře a je podporována ministerstvem zemědělství jako Demonstrační farma.

Na závěr semináře Pavlína Samsonová, ředitelka Bioinstitutu a zároveň akreditovaná poradkyně MZe, informovala účastníky semináře o programech Farmářské školy a dalších vzdělávacích aktivitách a platformách zaměřujících se na rozvoj ekologického zemědělství v České republice. O účast na semináři byl velký zájem, který překvapil i samotné organizátory, a jenž je tak i určitým impulzem, že mladá generace vidí zemědělství jako perspektivní a smysluplnou činnost. Vzhledem k tomu se hlavní organizátoři rozhodli seminář uspořádat znovu, a to na podzim ve středních Čechách. V případě zájmu sledujte naše webové stránky a sociální sítě, či přímo kontaktujte Farmářskou školu info@farmarskaskola.cz.

Za hlavní kancelář ASZ ČR (a také účastnice semináře) Anna Chládová

Za Farmářskou školu Jiří Prachař

Přečteno: 1 145x
Katalog farem