Farma Člupy - další zlatý medailista v programu ASZ ČR Pestrá krajina

Sdílejte článek

Dalším zlatým medailistou čtvrtého ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, který byl vyhlášen letos na konferenci konané v prostorách auly na ČZU v Praze-Suchdole, je Farma Člupy (ASZ Vyškov). Stejně jako ostatní ocenění vytváří i ona dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu.

Farma Člupy má sídlo ve vesničce Marefy, která je součástí města Bučovice v okrese Vyškov. Obec s 357 obyvateli leží v údolí na levém břehu řeky Litavy (dříve také Cézavy) při soutoku s Mouřínovským potokem v rozhraní mezi Ždánickým lesem a Litenčickou pahorkatinou v nadmořské výšce 215 metrů.

Farmu založili manželé Kamil a Markéta Šedivých po návratu z cest po Austrálii a Novém Zélandu, kde čerpali inspiraci pro další etapu společného života, etapu ekologických  zemědělců. Jejich předchozí život byl zemědělství na hony vzdálen a začínali hospodařit zemědělstvím naprosto nedotčeni. Mohli proto začít bez předsudků, zažitých názorů a stereotypů.

Po nákupu prvních třech ovcí, dvou koz a psa a získání první půdy do nájmu se začalo hospodaření v roce 2012 rozbíhat. Způsob a směr hospodaření rodiny formovalo odborné zemědělské vzdělávání (semináře o zvířatech, půdě, ekologii, sadařství a zpracování mléka).

Původní představa o malé rodinné ekofarmě vyrábějící výjimečné kvalitní produkty začala být realitou po šesti letech při kolaudaci sýrárny na zpracování 200 litrů mléka denně a získání certifikace na bio produkci. Dnes se na 40 hektarech travních porostů a starých sadů pase
50 kusů ovcí masných plemen, 40 dojných koz a několik krav mléčného plemene jersey. Farma ročně odchová stovku jehňat a kůzlat a několik telat. To, že je o všechna zvířata kvalitně postaráno a mají výborné životní podmínky, poznáte při návštěvě pastvin z jejich čistoty, klidu, kondice a pohody. Mléko z celoročně pasených zvířat je vysoce kvalitní a umožňuje produkci vynikajících a lahodných mléčných výrobků v bio kvalitě.

Rodina Šedivých v rámci hospodaření pečuje o 20 hektarů chráněných širokolistých suchých trávníků, panonských sprašových stepních trávníků a na ně navázané vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů v přírodní památce Člupy, která patří mezi Evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000. Přírodní památka Člupy leží severně od obce Marefy, kde v sousedství travin a v extenzivních sadech obhospodařovaných farmou můžete při troše štěstí zahlédnout i vzácné druhy ptáků jako vlhu pestrou nebo dudka chocholatého. Při obhospodařování přírodní památky a hospodaření jako celku rodina spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně, Výzkumným ústavem veterinárního lékařství a dalšími odbornými institucemi. Svým hospodařením se snaží utvářet pestrou krajinu. Vysazují nové ovocné stromy a původní dřeviny, odstraňují nálety a v roce 2020 zřídili na pozemcích tůň s mokřadem.          

Farma Kamila a Markéty Šedivých se cíleně zabývá ekologickým zemědělstvím v chráněném území Člupy a na přilehlých pozemcích. Šetrně hospodařit s úctou ke krajině a přírodě
a zachovávat její rozmanitost je jejich prioritou. Kamil Šedivý říká: „Svým hospodařením se snažíme utvářet pestrou krajinu plnou života, abychom naše pozemky předali potomkům v lepší kondici, než jsme je získali my.“

Neuvěřitelnou schopnost Farmy Člupy vybudovat funkční, ekonomicky zdatné hospodářství tradičního typu, které vytváří produkty s vysokou přidanou hodnotou a je programově ohleduplné k přírodě, ocenila hodnotitelská komise udělením zlaté medaile v programu Pestrá krajina.

Stanislav Rampas, člen hodnotitelské komise programu Pestrá krajina

Přečteno: 1 333x