Know-how maloobchodů jsou krátké dodavatelské řetězce od regionálních výrobců

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Know-how maloobchodů jsou krátké dodavatelské řetězce od regionálních výrobců

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) sdružuje tradiční české maloobchodní sítě, chrání a rozvíjí tradici českých prodejen, podporuje české výrobce a regionální produkty. AČTO podobně jako Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) zastupuje zejména menší a střední podnikatele, které mají ve stínu velkých subjektů složitější postavení na trhu. I proto se předsedové obou organizací, Jaroslav Šebek a Pavel Březina, spolu s tajemníkem AČTO Janem Hrdinou sešli a diskutovali o současné situaci maloobchodních sítí, novele zákona o významné tržní síle, ale i o možnostech vzájemné spolupráce se sedláky z ASZ ČR.

Členy AČTO jsou například maloobchodní sítě prodejen jako je COOP, PRAMEN CZ, ESO MARKET, nebo SKLIZENO. V současnosti AČTO reprezentuje na 7000 prodejen s přibližně 30 000 zaměstnanci, čímž představuje více než 20% podíl na trhu s potravinami – s ASZ ČR, která zastupuje 7,5 tisíce členů hospodařících dnes již na 38 % zemědělské půdy, má tak velmi podobnou strukturu.

Předsedové obou organizací diskutovali o připravované novele zákona o významné tržní síle, která má za cíl chránit zemědělce a potravináře před nekalými praktikami silnějších odběratelů. ASZ ČR i AČTO se shodli, že je však důležité řešit zejména podstatu potíží, které tkví v mnoha přetrvávajících problémech z minulosti. Základem je co nejrozvinutější struktura menších a středních zpracovatelů, obchodníků i zemědělců se svými cestami k odbytu, kteří by svou činností mohli alespoň částečně tlumit negativa jednání zahraničních velkoobchodních řetězců dominujících na tuzemském trhu. Zásahy do volného trhu, jakým je i novela zákona o významné tržní síle, by měly být pro politiky vždy až tím posledním opatřením, neboť trh má své zákonitosti a není možné domyslet veškeré důsledky, které mohou i přes dobře zamýšlený úmysl zkomplikovat podnikání i menším subjektům.

I přes značný úpadek malých prodejen, kdy od roku 2001 zaniklo téměř sedm tisíc tradičních malých českých obchodů s potravinami, se mnohým maloobchodním sítím daří modernizovat své prodejny a konkurovat velkým obchodním řetězcům – ukázkovým příkladem je první samoobslužná prodejna v ČR. Know-how maloobchodů jsou zejména krátké dodavatelské řetězce a snaha odebírat zboží od regionálních zpracovatelů potravin. Zde se nabízí silnější spolupráce se členy ASZ ČR, kteří by do prodejen maloobchodníků více dodávali své regionální produkty. Kontakt obou organizací bude nadále pokračovat s cílem nastavit vzájemně splnitelné podmínky ke spolupráci se členy ASZ ČR. 

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chládová

Přečteno: 201x