Asociace je proti zákazu podzimní orby a dalšímu snižování výměr půdních bloků

Sdílejte článek
Asociace je proti zákazu podzimní orby a dalšímu snižování výměr půdních bloků

ASZ ČR odeslala tento týden souhrn komentářů k aktuální verzi návrhu Strategického plánu a připomínkám, které zaslala Evropská komise. Jedná se například o návrhy na úpravu podmínek standardů DZES, které by zjednodušily hospodaření všem zemědělcům.

V rámci připomínky EK k DZES 6 kategoricky požadujeme, aby byla zachována možnost podzimní orby. Její vyloučení považujeme za naprosto nepřijatelné, protože se jedná o tradiční a zcela základní agrotechnickou operaci. Požadujeme, aby MZe vyvinulo maximální argumentační úsilí směrem k EK.

U standardu DZES 7 opakovaně navrhujeme, aby v případě, že bude prodlouženo období pokryvu půdy, byla umožněna volba klouzavého termínu použití meziplodin, což by zemědělcům pomohlo s plněním tohoto standardu s přihlédnutím k jejich přírodním podmínkám a osevnímu postupu.

Pokud se týče záležitosti velikosti plochy s jednou plodinou, ASZ ČR další snížení velikosti půdního bloku u MEO a SEO nepodporuje. Variantně si u ploch SEO určité snížení výměry v některých případech dokážeme představit, ale spíše navrhujeme nastavení této podmínky tak, aby přinesla potřebný efekt prostřednictvím opatření po vrstevnici a pro využití alternativních nástrojů k zamezení eroze.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 1 861x