Projekt AGFOSY získal cenu DZS 2021: to nejlepší z mezinárodního vzdělávání v kategorii udržitelnost

Zdeněk GiormaniZdeněk Giormani
Sdílejte článek
Projekt AGFOSY získal cenu DZS 2021: to nejlepší z mezinárodního vzdělávání v kategorii udržitelnost

Evropský projekt  AGFOSY (Agrolesnické systémy: Příležitost pro evropskou krajinu a zemědělství), jehož hlavním projektovým koordinátorem byla ASZ ČR, a do kterého se vedle ČR aktivně zapojilo pět států EU, získal cenu DZS 2021: to nejlepší z mezinárodního vzdělávání. Dům zahraniční spolupráce tak zařadil tento projekt financovaný v rámci programu ERASMUS+ do svého sborníku, ve kterém jsou uvedeny výjimečné projekty na poli mezinárodního vzdělávání, jež mají rovněž mimořádný přínos pro české vzdělávání.

Projekt, o kterém jsme v minulosti informovali v Selské revui, se zaměřil na problematiku agrolesnictví, což je specifický systém využívání půdy, jehož základem je pěstování stromů (nebo jiných dřevin) společně se zemědělskými plodinami nebo chovem hospodářských zvířat na stejné půdě. Tato kombinace zvyšuje rozmanitost zemědělské produkce, snižuje závislost zemědělců na jedné plodině a přináší řadu důležitých environmentálních služeb (snížení eroze půdy, ochrana vody, zachování úrodnosti půdy, ochrana biologické rozmanitosti atd.). V neposlední řadě pak správná implementace agrolesnických technik přispívá k dosažení cílů SZP EU.

Projektu se podařilo úspěšní splnit jeho hlavní cíl, tedy vyvinout komplexní, ale zároveň flexibilní vzdělávací systém o agrolesnictví založený na případových studiích a osvědčených agrolesnických postupech z několika zemí. K tomu byl projekt předně zaměřen na země střední Evropy, jež zasáhla bolševická kolektivizace, s jejímž dědictvím - velká pole, krajiny bez stromů, eroze atd., se potýkají dodnes. Sedláci a zemědělci tak mají možnost získat potřebné znalosti a dovednosti, které jim společně s praktickými případy z celé Evropy pomohou při zavádění různých agrolesnických systémů do praxe. Díky tomuto vzdělávacímu systému se již 160 evropských farmářů seznámilo a seznamuje s tímto „znovuobjeveným“ systémem obhospodařování půdy.

Školící systém, veškeré výstupy a potřebné informace jsou k nalezení na www.agroforestrysystems.eu

1172215-AGFOSY_logo      1034372-Erasmus

Přečteno: 245x