Ukončeme diskuse o redistributivní platbě, zaměřme se na důležitější témata

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Ukončeme diskuse o redistributivní platbě, zaměřme se na důležitější témata

Redistributivní platba bude v nové dotační politice 23 % na prvních 150 ha pro všechny zemědělské subjekty. Vládní pětikoalice tak zajistila cestu k větší podpoře malých a středních zemědělců, jak má stanoveno v programovém prohlášení vlády. Michal Kučera (TOP 09), předseda Zemědělského výboru PSP ČR, a náměstek Ministerstva životního prostředí Tomáš Tesař (TOP 09) navštívili tento týden zasedání Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR). Společně jsme se shodli na nutnosti opustit téma redistributivní platby, které bylo na začátku letošního roku jasně nastaveno, ale nátlakem Agrární komory (AK) a Zemědělského svazu (ZS) neustále politicky a mediálně kritizováno. Namísto toho je teď čas zaměřit veškerou pozornost na nastavení ostatních opatření Strategického plánu (DZES, Ekoschémata), a otevřít další důležitá témata, která podpoří pestrost zemědělského sektoru a tím i častokrát zmiňovanou potravinovou soběstačnost. 

Česká republika má největší průměrnou velikost farmy z celé EU, 130 hektarů, a přitom potravinou soběstačnost na úrovni pouhých 79 %. Sousední Polsko má průměrnou velikost farmy 10 ha a soběstačnost 148 %, Maďarsko 11 ha a soběstačnost 154 %. Tato čísla naznačují, že cílená podpora menších podniků může zvrátit trend klesající soběstačnosti a napravit nezdravou strukturu českého zemědělství. Současná priorita zemědělského výboru, ale i ASZ ČR, bude proto nastolit nová témata řešící tuto problematiku. Z pohledu Asociace se jedná o legislativní ukotvení rodinných farem, zákon o myslivosti či neustále se opakující snižování byrokratické zátěže pro zemědělce prostřednictvím Antibyrokratické komise. Zároveň je třeba nadále řešit konkrétní nastavení Strategického plánu, jako jsou DZES a ekoschémata – tj. podzimní orba, rotace plodin, erozní plochy, meziplodiny, procenta mimo produkci, neboť nesmyslným „bojem“ o redistributivní platbu bylo promarněno mnoho času.

Zemědělský svaz a Agrární komora vyhrožují veřejnosti v souvislosti s novým systémem přidělování dotací nedostatkem potravin až hladomorem. Ten však hrozí v případě, pokud si nepřipustíme fakt, že klimatická změna mění svět a s ní musíme změnit i způsob hospodaření. Na tento rok se predikují sucha, loni byly zaznamenány bouřky v zimních měsících, v zimě chybí sníh, z polí se smývá ornice vinou přívalových dešťů a nevhodných agrotechnických postupů – ale i tak AK a ZS na webových stránkách vladni-agrohazard označují půdní erozi na zemědělské půdě za pouhý mýtus. Můžeme neustále posouvat „Green Deal na dýl“, jak navrhuje prezident AK, ale tím budeme jen oddalovat problém, který je nutné začít intenzivně řešit i přes zvyšující se inflaci a válku na Ukrajině. ASZ ČR „zelená“ opatření chápe, ale musí být smysluplná a dobrovolná. Náměstek Tesař rozumí obavám zemědělců a zmínil, že by do budoucna mohly být dotace nastaveny jako kompenzace za omezení hospodaření, čímž by byli zemědělci více motivovaní zavádět přírodě bližší agrotechnické postupy.   

Předseda Zemědělského výboru PSP ČR Michal Kučera nabídl k dalšímu projednávání a řešení konkrétních témat platformu Zemědělského výboru PSP ČR. Zároveň přislíbil, že výbor může požádat ministra zemědělství o vypracování analýz, které porovnají Strategický plán exministra Tomana a ministra Nekuly, a analýzy národních dotací v okolních zemích. Oběma představitelům TOP 09 děkujeme za návštěvu, vstřícné jednání a podporu ASZ ČR.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chládová

Přečteno: 344x