Nový program PGRLF opět s nesmyslnou a diskriminační podmínkou

Veronika JenikovskáVeronika Jenikovská
Sdílejte článek
Nový program PGRLF opět s nesmyslnou a diskriminační podmínkou

Asociace minulý týden reagovala na návrh podmínek programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) „Provoz 2022 - snížení jistiny úvěru“. Tento program stejně jako prakticky celé fungování PGRLF dlouhodobě považujeme za efektivní a funkční nástroj podpory zemědělců. Nicméně do návrhu se opět dostala podmínka, kterou jsme u tohoto programu připomínkovali již před dvěma lety, kdy byl vyhlášen s cílem pomoci zemědělcům vyrovnat se s dopady pandemie. Podmínka přitom zcela bezdůvodně diskriminuje velkou část zemědělců.

Podle návrhu pravidel totiž může být žadatelem opět pouze subjekt, který v předchozím roce podal žádost o poskytnutí finanční podpory pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat v rámci PGRLF. Tuto podmínku požadujeme zcela vypustit, protože nijak nesouvisí s deklarovaným účelem programu a zcela jistě vyřadí velkou část zemědělců, kteří například hospodaří převážně na travních porostech nebo pěstují pícniny na orné půdě, jejichž možnosti pojištění jsou v našich podmínkách zcela minimální. Existuje také skupina zemědělců, kteří o podporu pojištění nežádají, přestože si plodiny či zvířata standardně pojišťují. Tím šetří státní prostředky, za což by byli nyní potrestáni vyřazením z možnosti žádat v rámci programu Provoz 2022.

ASZ ČR nevidí absolutně žádný důvod pro stanovení takové diskriminační podmínky, která by zcela vyřadila velkou část subjektů zejména z řad nejohroženějších zemědělských podnikatelů, tj. malých či začínajících farem. Jako důvod rozhodně nelze v žádném případě přijmout ani snížení administrativní zátěže pro zemědělce a PGRLF, jak to naznačuje překládací zpráva. Pokud ministerstvo chtělo zajistit, aby na program dosáhli pouze aktivní zemědělci, dalo se toho jistě dosáhnout jinými podmínkami, které by nebyly diskriminační.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Veronika Jenikovská

Přečteno: 1 223x