Přes 90 % zemědělských subjektů v ČR obhospodařuje výměru do 2000 hektarů

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Přes 90 % zemědělských subjektů v ČR obhospodařuje výměru do 2000 hektarů

Radek Lanč je od letošního roku nový náměstek na ministerstvu zemědělství nominovaný za TOP 09. Zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR, předseda Jaroslav Šebek a místopředseda Jan Staněk, jednali s náměstkem Lančem o připravovaném pozměňovacím návrhu zákona o rostlinolékařské péči, který má zpřísnit evidenci přípravků na ochranu rostlin, ale i o současné struktuře a složení zemědělských subjektů a spravedlivé distribuci dotačních podpor.

V České republice je dle údajů Českého statistického úřadu evidováno 28 909 zemědělských subjektů. Z toho většina (přes 90 % subjektů) obhospodařuje výměru do 2000 hektarů - viz graf Zemědělské subjekty podle velikostních skupin. Statistika ale také uvádí, že podíl největších subjektů s výměrou od 2000 ha výše, pouhé 1,0 % zemědělských subjektů, obhospodařuje přes 800 tis. hektarů. Nasměrování nové dotační politiky vůči malým a středním zemědělským podnikům je dle náměstka Lanče (ale i ASZ ČR) nastaveno tím správným směrem. Díky vyšší podpoře, ale i připravovaným legislativním opatřením (například zákonu o rodinných farmách), by postupně mohlo docházet ke zvyšování podílu obhospodařované půdy zemědělskými subjekty menších velikostních skupin.

Na jednání s náměstkem Lančem jsme také diskutovali pozměňovací návrh, kterým se uvažuje upravit zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (úprava § 60 odst. 7). Podle připravovaného návrhu, by zemědělci s výměrou od 20 ha měli být povinni elektronicky evidovat přípravky na ochranu rostlin (POR) do 48 hodin po jejich aplikaci. ASZ ČR se současným návrhem elektronické evidence POR nesouhlasí. Elektronické evidence považujeme za nadbytečné, zejména pak u subjektů s menší výměrou a požadujeme buď úplné zrušení této povinnosti, nebo alespoň výrazný posun minimální výměry pro tuto povinnost a povinnost podávat hlášení například sumárně za ukončený celý rok. Plánované změny mají dle Radka Lanče zajistit data o možném zdroji znečištění kontaminace životního prostředí, zejména pak pitné vody. Jedním z důvodů jsou vynakládané miliardové položky na čistění pitné vody. Například nově vybudovaná stavba, která přes aktivní uhlí filtruje znečištěnou vodu Želivka, stála 1,2 miliardy Kč bez DPH - voda je tak zbavena mikropolutantů, jako jsou pesticidy, jejich metabolity či farmaka. Znečištění životního prostředí pesticidy je velký problém, nicméně ASZ ČR si nemyslí, že by se vyřešil nadměrným zatěžováním zemědělců elektronickou evidencí POR do 48 hodin. Návrh tak navíc popírá činnost Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství, která se snaží snižovat stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v resortu zemědělství.

Doufáme, že tento návrh bude důkladněji projednán a předložen tak, aby více vycházel vstříc zemědělcům.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chládová

Přečteno: 647x