Tuzemské zemědělství míří do nové éry, která podpoří rodinné farmy

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Tuzemské zemědělství míří do nové éry, která podpoří rodinné farmy

Letošní 24. Valná hromada Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se uskutečnila ve čtvrtek 16. června v Pelhřimově za účasti více jak 150 delegátů ASZ ČR z 50 regionálních a členských organizací a čestných hostů. Ve svém úvodním projevu shrnul předseda Jaroslav Šebek aktivity, stanoviska a postoje ASZ ČR za uplynulé období. Celý proslov si můžete poslechnout či přečíst na tomto odkazu. Valná hromada (VH) přijala řadu zásadních usnesení a zvolila staronové vedení, které bude na další tři roky prosazovat zájmy a postoje sedláků Asociace. Vedení ASZ ČR zůstává, až na drobné změny v předsednictvu, stejné jako v předchozím období – Asociaci nadále povede předseda Jaroslav Šebek a místopředsedové Jan Staněk a Jan Štefl. K sedlákům z ASZ promluvil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který jasně odsoudil nemístnou a lživou kritiku nového Strategického plánu SZP a zdůraznil nutnost nasměrovat podporu českého zemědělství opačným směrem, než tomu bylo doposud a narovnat tak jeho nezdravou strukturu a disproporci.  

První kroky ministra Zdeňka Nekuly po prodělaném onemocnění covidem směřovaly na Valnou hromadu ASZ ČR. Dle jeho slov mu však nemoc umožnila sledovat dění v zemědělském prostředí s jistým nadhledem. Demonstrace Agrární komory (AK) a Zemědělského Svazu (ZS) (pozn. první se uskutečnila v lednu, několik dnů po jeho nástupu do funkce ministra a druhá minulý týden) jasně odsoudil s tím, že nechápe, proč se i přes značné navýšení rozpočtu v rámci SZP o několik miliard  neustále ozývá nespokojenost ze strany těchto dvou organizací. Důsledkem jejich touhy po více a více dotacích, nemístného strašení veřejnosti nedostatkem a zdražováním potravin či tvrzeních, že malí zemědělci nic neprodukují, je velmi negativní pohled veřejnosti na zemědělství jako celek a dehonestace tvrdé práce tisíců drobných zemědělců v ČR.

Valná hromada ASZ ČR se proti výrokům o „neprodukčních zemědělcích“ ze strany činovníků AK a ZS jasně ohradila. I proto potřebuje české zemědělství restrukturalizovat a nasměrovat k vyšší podpoře menších a středních podniků. Právě tato skupina zemědělců totiž rozvíjí český venkov a kromě produkce potravin se stará o pestrou krajinu a životní prostředí. Ministr Nekula svými jasnými a neústupnými stanovisky posouvá tuzemské zemědělství do nové, zdravější a udržitelnější éry. O podpoře venkova hovořil i další z pozvaných hostů, předseda programové komise Životní prostředí a zemědělství hnutí STAN Pavel Čížek. STAN vznikl na podporu venkova a malých obcí a v průběhu let se mu podařilo vybojovat více prostředků pro malé obce, v současném zemědělství vidí Pavel Čížek jistou paralelu. STAN podporuje zlepšení podmínek pro malé a střední podniky právě proto, že rozvíjí náš venkov, považuje však za důležité zlepšit obecný pohled veřejnosti na zemědělce a navrhuje větší spolupráci zemědělců s obcemi nebo školami.

Valná hromada ASZ ČR vyjádřila podporu ministru zemědělství ve změnách započatých v rámci přípravy Strategického plánu SZP EU a zároveň ho vyzvala k uveřejnění porovnání současného Strategického plánu s původně zamýšleným plánem exministra Miroslava Tomana. Jedno z dalších klíčových témat VH pro nově zvolené vedení Asociace je nadále pokračovat ve snaze o snižování byrokracie v rámci celého resortu zemědělství, zejména pak prostřednictvím Antibyrokratické komise.

Náměstek ministra zemědělství Radek Holomčík (PIRÁTI) ke snižování byrokracie dodal, že se koalice bude maximálně snažit o zlepšení digitalizace a tím i zjednodušení administrace pro zemědělce. V neposlední řadě se Asociace v následujících třech letech zaměří na prosazování nutných legislativních změn v mysliveckém zákoně a bude pokračovat ve snaze o ukotvení zákona o rodinných farmách, který by pomohl rodinným farmám ulehčit jejich hospodaření. Ministr Nekula tento záměr podpořil a vyjádřil zájem aktivně zákon o rodinných farmách podporovat a zahrnout ho v co nejkratší době do české legislativy.  

Do Předsednictva ASZ ČR bylo zvoleno 12 členů: Jan Basař, Pavel Duda, Radim Kotrba, Roman Koutek, Jan Král, Eliška Kravcová, Martin Novák, Arnošt Pleskot, Pavel Srna, Josef Stehlík, Vladimír Tláskal a Erich Vodňanský. Všichni členové předsednictva jsou aktivními a produkčními zemědělci, kteří fyzicky hospodaří na svých rodinných farmách s různým zaměřením a na různých výměrách v rámci různých regionů ČR. Zájmy soukromých zemědělců v rámci ASZ ČR tak budou jejich prostřednictvím opět velmi dobře reprezentovány.

Valná hromada ASZ ČR zvolila na období následujících čtyř let za členy Revizní komise ASZ ČR Martina Ličku, Květu Mošnovou, Jiřího Petra, Jaroslava Šebka st. a Zdeňka Šplíchala.

Za hlavní kancelář ASZ ČR Anna Chládová 

Přečteno: 438x