SVZH pořádá propagaci hmyzu v ZOO Praha

Sdílejte článek
SVZH pořádá propagaci hmyzu v ZOO Praha

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu připravuje na červenec 2022 propagační akci v ZOO Praha zaměřenou na zvýšení povědomí spotřebitelů a široké veřejnosti o hmyzu jako o nové komoditě živočišné produkce, důležité pro budoucí soběstačnost a udržitelný rozvoj zemědělství v ČR. Akce se bude konat v rámci víkendu hmyzožravců, který pořádá ZOO Praha ve dnech 16. a 17. července 2022 ve svém vzdělávacím centru. K vidění bude rozšířená expozice několika druhů hmyzu, komentovaná škola vaření hmyzu s ochutnávkami, projekce tematických pořadů a dětští návštěvníci se budou moci zúčastnit několika znalostních soutěží s edukativní složkou.

Akci zaměřenou na propagaci hmyzu jako hospodářského zvířete pořádá Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu s podporou Ministerstva zemědělství ČR. „Stále hledáme nové a zajímavé formy, jak co nejefektivněji seznamovat spotřebitele i odbornou veřejnost se všemi benefity, které používání hmyzu v potravinách a krmivech přináší,“ říká Ivan Papoušek, předseda SVZH. „Jsou to výhody ekonomické ale také environmentální, s velmi výrazným pozitivním dopadem na životní prostředí“.

Chov hmyzu pro potravinářské účely se z dlouhodobého hlediska jeví jako jedna z nejudržitelnějších a nejekonomičtějších cest k zabezpečení dostatku potravy pro lidstvo. Přechod na tento způsob potravy by mohl mít zásadní vliv na zmírnění negativního dopadu intenzivního zemědělství, především živočišné produkce na životní prostředí, a to včetně pozitivního vlivu na trvalé snižování spotřeby pitné vody v živočišné produkci.

Vybrané druhy hmyzu, které jsou podle platné legislativy ČR nově zařazeny do kategorie hospodářských zvířat, představují plnohodnotnou zemědělskou komoditu se širokým potenciálem nejen v potravinářství, ale také v krmivářství a dalších oblastech. Cílem pořádané osvětové a propagační akce je efektivně vysvětlit, proč by zrovna hmyz měl být řazen na minimálně stejnou úroveň užitkovosti a přínosu, jako ostatní druhy hospodářských zvířat, dnes tradičně vyžívaných v živočišné produkci.

SVZH bude na této akci v ZOO Praha mj. rozdávat informační letáky, které edukativní formou představí důležitost hmyzu jako živočišné komodity překonávající v mnoha směrech kvalitu komodit z běžných hospodářských zvířat. Kromě expozice s praktickou ukázkou podmínek chovu hmyzu jako hospodářského zvířete budou moci návštěvníci zhlédnout krátké videoukázky z reálného farmářského a zpracovatelského prostředí.

Spotřebitelská veřejnost, zejména její dětská část, bude mít možnost poznávat všechny výhody hmyzu pomocí soutěží s edukativní složkou. Během nich se s hmyzem seznámí nejen teoreticky, ale i prakticky, tím, že si bude moci prohlédnout jednotlivé druhy hmyzu přímo v konkrétních chovných nádobách. Součástí soutěže bude i ochutnávka připravovaného hmyzu pro odvážné, která je důležitá zejména pro prolomení bariéry, tvořené ostychy, předsudky a nízkou zkušeností běžných spotřebitelů.

Na závěr akce bude připravena tisková konference o problematice hmyzu, kde promluví přizvaní odborníci, kteří představí široké využití hmyzu v jednotlivých oblastech zejména s důrazem na trvalé zvyšování kvality surovin používaných v potravinářství a krmivářství, a to i s ohledem na jeho příznivé environmentální dopady. Vystoupí zde pozvaní odborníci na zmíněnou tématiku se svými přednáškami a následně budou odpovídat na dotazy veřejnosti a přizvaných médií.

Spolek výrobců hmyzu byl založen jako dobrovolný, nevládní a neziskový svazek občanů, vytvořený na demokratických a spolkových zásadách, nezávislý na politických stranách a náboženství. Hlavním úkolem a posláním spolku je podpora a popularizace chovu a zpracování vybraných druhů hmyzu a prosazování společných zájmů v této oblasti.

Bližší podrobnosti o připravované akci lze nalézt na www.svzh.cz/osvetovy-projekt-svzh, případné další informace pro tisk poskytne Ivan Papoušek, předseda spolku, e-mail: postmaster@svzh.cz.

Akce se uskuteční s podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Zdroj: Tisková zpráva Spolku výrobců a zpracovatelů hmyzu

Přečteno: 192x